Get Started. It's Free
or sign up with your email address
AVANGARDA by Mind Map: AVANGARDA

1. Futurizam

1.1. prvi futuristički manifest - Filippo Tommaso Marinetti (1909.)

1.1.1. Bitka težina + miris

1.1.1.1. Znakovi poput: +, - itd., bezvezno slaganje riječi i znakova

1.2. futuristi su pobornici industrijalizacije i tehničkog napretka, a odbacuju i negiraju vrijednost tradicionalnog (sentimentalnost i esteticizam), a posebice umjetnosti

1.3. odlike futurističke književnosti:

1.3.1. izražavanje dinamike suvremenog života

1.3.2. veličanje nacionalne snage, rata

1.3.3. zanos i bezobzirnost

1.3.4. uporaba slobodnoga stiha, zanemarivanje pravopisnih pravila, izbjegavanje glagola koji usporavaju dinamiku iskaza

1.4. razvio se u Italiji i Rusiji

1.4.1. Vladimir Majakovski

1.4.1.1. u pjesništvo uvodi tematiku gradskoga života i urbani govor: žargonizam i vulgarizme

2. Ekspresionizam

2.1. franc. expression - izražaj

2.1.1. stanje duha, atmosfere koja je onda vladala u svijetu, iščekivanje u strahu i tjeskobi, umjetnost je KRIK koji zove u pomoć

2.2. razvija se u sjevernoj i srednjoj Europi, osobito u Njemačkoj (časopis "Der Strum" - "Juriš", 1910.)

2.3. začetnici ideje ekspresionizma su likovni umjetnici i slikari

2.3.1. Van Gogh

2.3.2. Munch

2.3.2.1. KRIK - slika osobe koja se prima za glavu

2.3.3. Gaugulin

2.3.4. Teoretičari:

2.3.4.1. Hermann Bahr

2.3.4.2. Gottfried Benn

2.4. 1905. u Njemačkoj se javlja prva skupina ekspresionista s nazivom"Der Brucke" (Most), održala se do 1913.

2.5. 1911. osnovana je druga skupina ekspresionista s nazivom "Der Blaue Reiter" (Plavi Jahač), a njezini osnivači su:

2.5.1. Vasilij Kandinski

2.5.2. Franz Marc

2.6. tematsko-motivske preokupacije:

2.6.1. vječnost i kozmički motivi

2.6.2. nihilistički subjektivan - stanje očaja i totalne besperspektivnosti

2.6.3. rat (negacija humanosti) - bolest, smrt, raspadanje, strah

2.6.4. pobuna, otpor - nepomirenost s društvenom situacijom i atmosfera duha

2.7. stilske značajke:

2.7.1. stilski punktuizam - otuđenje riječi od objektivne stvarnosti

2.7.2. raspršenost percepcije

2.7.3. istodobnost percepcije

2.7.4. naglašeni kontrast

2.7.5. izolirani fragmenti

2.7.6. prenaglašena osjetilna ekspresivnost, negiranje svake kategorizacije (ozbiljno i komika), razbijenost jezičnih oblika (sintaksa, kompozicija, strofa...)

3. Dadaizam

3.1. dada - oponašanje dječjeg tepanja

3.2. javlja se u Švicarskoj

3.2.1. Tristan Tzara

3.2.1.1. piše manifest dadaizma 1918. i 1920.

3.3. značajke dadaizma:

3.3.1. neprihvaćanje tradicionalnih vrijednosti

3.3.2. slobodan izbor tema i sadržaja umjetničkog iskaza

3.3.3. "nered" kao temeljno načelo kompozicije:

3.3.3.1. zanemarivanje sustavnosti

3.3.3.2. logičke povezanosti motiva

4. Nadrealizam

4.1. franc. surrealisme - iznad realizma

4.2. javlja se u Francuskoj 20-tih godina 20. st.

4.3. žele izraziti iracionalno u čovjeku, otkriti i iskazati podsvjesni dio čovjekovog bića koji je izvan kontrole razuma

4.4. predstavnici:

4.4.1. Andre Breton

4.4.1.1. manifest 1924. i 1930.

4.4.1.2. "Na putu u San Romano"

4.4.2. Paul Eluard

4.4.2.1. poezija

4.4.3. u slikarstvu:

4.4.3.1. Salvador Dali

4.5. obilježja:

4.5.1. negiranje i odupiranje bilo kakvom formalno-sadržajnom artizmu

4.5.2. oslanja se na moderne tehnike i psihoanalizu Sigmunda Freuda

4.5.3. stavljanje težšta na iracionalno, podsvjesno i halucinantno

4.5.4. traži se spontanitet

4.5.5. istaknuto tzv. AUTOMATSKO PISANJE (bilježenje svega što dolazi od podsvijesti)

4.5.6. uvođenje naglašene slikovitosti određenog tipa

5. Imažinizam

5.1. franc. image - slika

5.2. javlja se u Engleskoj 1912., a utemeljitelj je:

5.2.1. Ezra Loomis Pound

5.3. najistaknutiji predstavnik ruskog imažinizma:

5.3.1. Sergej Jesenjin

6. Egzistencijalizam

6.1. franc. existence - postojanje

6.2. javlja se nakon 1. svj. rata

6.3. filozofski i književni pokret

6.4. najvažniji predstavnici u književnosti i filozofiji:

6.4.1. Jean-Paul Sartre

6.4.2. Karl Jaspers

6.4.3. Martin Heidegger

7. franc. L'avant garde - prethodnica

7.1. uspostavljanje potpuno novih književnih postupaka

7.2. izgradnja nove poetike koja je i danas zanimljiva

7.3. poricanje prošlosti

8. Kubizam

8.1. lat. cubus - kocka

8.1.1. sve što postoji može likovno iskazati osnovnim oblicima kockom

8.2. umjetnički pokret začet u slikarstvu početkom 20. st.

8.3. najpoznatiji predstavnik kubizma:

8.3.1. Pablo Picasso

8.4. idejno blizu kubistima:

8.4.1. Guillaume Apollinaire

9. Socijalistički realizam

9.1. javlja se početkom 20. st. u Rusiji i Francuskoj

9.2. cilj je ostvarenje odgojnoga (ideološkog) djelovanja umjetnosti na narod

9.3. socijalizam nakon 1917. postaje u Rusiji službenim smjerom književno-umjetničkog izražavanja

9.4. najistaknutiji predstavnik:

9.4.1. Maksim Gorki

10. Prethodnici avangarde:

10.1. 1. poezija - Charles baudelaire

10.2. 2. drama - Henrik Ibsen

10.3. 3. pripovjedna proza - Dostojevski

10.4. 4. filozofija - Friedrich Nietzsche

10.5. 5. psihologija - Sigmund Freud