Get Started. It's Free
or sign up with your email address
AVANGARDA by Mind Map: AVANGARDA

1. Ekspresionizam

1.1. franc. expression - izražaj

1.1.1. stanje duha, atmosfere koja je onda vladala u svijetu, iščekivanje u strahu i tjeskobi, umjetnost je KRIK koji zove u pomoć

1.2. razvija se u sjevernoj i srednjoj Europi, osobito u Njemačkoj (časopis "Der Strum" - "Juriš", 1910.)

1.3. začetnici ideje ekspresionizma su likovni umjetnici i slikari

1.3.1. Van Gogh

1.3.2. Munch

1.3.2.1. KRIK - slika osobe koja se prima za glavu

1.3.3. Gaugulin

1.3.4. Teoretičari:

1.3.4.1. Hermann Bahr

1.3.4.2. Gottfried Benn

1.4. 1905. u Njemačkoj se javlja prva skupina ekspresionista s nazivom"Der Brucke" (Most), održala se do 1913.

1.5. 1911. osnovana je druga skupina ekspresionista s nazivom "Der Blaue Reiter" (Plavi Jahač), a njezini osnivači su:

1.5.1. Vasilij Kandinski

1.5.2. Franz Marc

1.6. tematsko-motivske preokupacije:

1.6.1. vječnost i kozmički motivi

1.6.2. nihilistički subjektivan - stanje očaja i totalne besperspektivnosti

1.6.3. rat (negacija humanosti) - bolest, smrt, raspadanje, strah

1.6.4. pobuna, otpor - nepomirenost s društvenom situacijom i atmosfera duha

1.7. stilske značajke:

1.7.1. stilski punktuizam - otuđenje riječi od objektivne stvarnosti

1.7.2. raspršenost percepcije

1.7.3. istodobnost percepcije

1.7.4. naglašeni kontrast

1.7.5. izolirani fragmenti

1.7.6. prenaglašena osjetilna ekspresivnost, negiranje svake kategorizacije (ozbiljno i komika), razbijenost jezičnih oblika (sintaksa, kompozicija, strofa...)

2. Dadaizam

2.1. dada - oponašanje dječjeg tepanja

2.2. javlja se u Švicarskoj

2.2.1. Tristan Tzara

2.2.1.1. piše manifest dadaizma 1918. i 1920.

2.3. značajke dadaizma:

2.3.1. neprihvaćanje tradicionalnih vrijednosti

2.3.2. slobodan izbor tema i sadržaja umjetničkog iskaza

2.3.3. "nered" kao temeljno načelo kompozicije:

2.3.3.1. zanemarivanje sustavnosti

2.3.3.2. logičke povezanosti motiva

3. Egzistencijalizam

3.1. franc. existence - postojanje

3.2. javlja se nakon 1. svj. rata

3.3. filozofski i književni pokret

3.4. najvažniji predstavnici u književnosti i filozofiji:

3.4.1. Jean-Paul Sartre

3.4.2. Karl Jaspers

3.4.3. Martin Heidegger

4. Socijalistički realizam

4.1. javlja se početkom 20. st. u Rusiji i Francuskoj

4.2. cilj je ostvarenje odgojnoga (ideološkog) djelovanja umjetnosti na narod

4.3. socijalizam nakon 1917. postaje u Rusiji službenim smjerom književno-umjetničkog izražavanja

4.4. najistaknutiji predstavnik:

4.4.1. Maksim Gorki

5. Futurizam

5.1. prvi futuristički manifest - Filippo Tommaso Marinetti (1909.)

5.1.1. Bitka težina + miris

5.1.1.1. Znakovi poput: +, - itd., bezvezno slaganje riječi i znakova

5.2. futuristi su pobornici industrijalizacije i tehničkog napretka, a odbacuju i negiraju vrijednost tradicionalnog (sentimentalnost i esteticizam), a posebice umjetnosti

5.3. odlike futurističke književnosti:

5.3.1. izražavanje dinamike suvremenog života

5.3.2. veličanje nacionalne snage, rata

5.3.3. zanos i bezobzirnost

5.3.4. uporaba slobodnoga stiha, zanemarivanje pravopisnih pravila, izbjegavanje glagola koji usporavaju dinamiku iskaza

5.4. razvio se u Italiji i Rusiji

5.4.1. Vladimir Majakovski

5.4.1.1. u pjesništvo uvodi tematiku gradskoga života i urbani govor: žargonizam i vulgarizme

6. Nadrealizam

6.1. franc. surrealisme - iznad realizma

6.2. javlja se u Francuskoj 20-tih godina 20. st.

6.3. žele izraziti iracionalno u čovjeku, otkriti i iskazati podsvjesni dio čovjekovog bića koji je izvan kontrole razuma

6.4. predstavnici:

6.4.1. Andre Breton

6.4.1.1. manifest 1924. i 1930.

6.4.1.2. "Na putu u San Romano"

6.4.2. Paul Eluard

6.4.2.1. poezija

6.4.3. u slikarstvu:

6.4.3.1. Salvador Dali

6.5. obilježja:

6.5.1. negiranje i odupiranje bilo kakvom formalno-sadržajnom artizmu

6.5.2. oslanja se na moderne tehnike i psihoanalizu Sigmunda Freuda

6.5.3. stavljanje težšta na iracionalno, podsvjesno i halucinantno

6.5.4. traži se spontanitet

6.5.5. istaknuto tzv. AUTOMATSKO PISANJE (bilježenje svega što dolazi od podsvijesti)

6.5.6. uvođenje naglašene slikovitosti određenog tipa

7. Imažinizam

7.1. franc. image - slika

7.2. javlja se u Engleskoj 1912., a utemeljitelj je:

7.2.1. Ezra Loomis Pound

7.3. najistaknutiji predstavnik ruskog imažinizma:

7.3.1. Sergej Jesenjin

8. franc. L'avant garde - prethodnica

8.1. uspostavljanje potpuno novih književnih postupaka

8.2. izgradnja nove poetike koja je i danas zanimljiva

8.3. poricanje prošlosti

9. Kubizam

9.1. lat. cubus - kocka

9.1.1. sve što postoji može likovno iskazati osnovnim oblicima kockom

9.2. umjetnički pokret začet u slikarstvu početkom 20. st.

9.3. najpoznatiji predstavnik kubizma:

9.3.1. Pablo Picasso

9.4. idejno blizu kubistima:

9.4.1. Guillaume Apollinaire

10. Prethodnici avangarde:

10.1. 1. poezija - Charles baudelaire

10.2. 2. drama - Henrik Ibsen

10.3. 3. pripovjedna proza - Dostojevski

10.4. 4. filozofija - Friedrich Nietzsche

10.5. 5. psihologija - Sigmund Freud