Maddenin Ayırt Edici Özellikleri

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Maddenin Ayırt Edici Özellikleri by Mind Map: Maddenin Ayırt Edici Özellikleri

1. MADDENİN FAZLARI

1.1. Katı faz

1.2. Sıvı faz

1.3. Gaz fazı

2. Erime Isısı (Le)

3. Buharlaşma ısısı(Lb)

4. Isınma ısısı(Öz ısı, c)

5. 1) Yoğunluk (Özkütle)

5.1. yoğunluk=kütle/hacim, d=m/v (gr/cm³,gr/lt)

6. 2) Erime noktası

7. 3) Kaynama noktası

7.1. Sıvıların Buhar Basıncı

8. 4) Genleşme

9. 5) Esneklik

10. 6) Çözünürlük