Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Ångmaskinen by Mind Map: Ångmaskinen
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Ångmaskinen

Industriella revolutionen

Urbanisering

Mer fabrikat

Varför?

England

Manchester

Charles Crompton

Ägare av fabriken

Behöver hjälp

1800-talet

Textilfabrik

Konkurrens

Pressade priser

Massproduktion?

Efterfrågan?

James Watt

Uppfinnare av ångmaskinen

Watt = Effekt

Ekonomi

Billigare drift/produktion

Inte behöva betala lön

Stor investering

Dyrt med material?

Maskinutveckling

Kol

Utsläpp

Ånglok

Transport

Hur fungerar den?

Förbränning av kol

New node

Ånga

Tryck (ånga kräver mer plats än vatten)

Investera eller ej?

Tillgänglig teknik

New node