Ångmaskinen

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ångmaskinen by Mind Map: Ångmaskinen

1. Charles Crompton

1.1. Ägare av fabriken

1.2. Behöver hjälp

2. Textilfabrik

2.1. Konkurrens

2.1.1. Pressade priser

2.2. Massproduktion?

2.3. Efterfrågan?

3. James Watt

3.1. Uppfinnare av ångmaskinen

3.2. Watt = Effekt

4. Ekonomi

4.1. Billigare drift/produktion

4.2. Inte behöva betala lön

4.3. Stor investering

4.4. Dyrt med material?

5. Maskinutveckling

5.1. Kol

5.1.1. Utsläpp

5.2. Ånglok

5.3. Transport

6. Hur fungerar den?

6.1. Förbränning av kol

6.1.1. New node

6.2. Ånga

6.3. Tryck (ånga kräver mer plats än vatten)

7. Tillgänglig teknik

8. Industriella revolutionen

8.1. Urbanisering

8.1.1. Mer fabrikat

8.2. Varför?

9. England

9.1. Manchester

10. 1800-talet

11. Investera eller ej?

12. New node