Một số vấn đề của trào lưu sáng tác hiện thực chủ nghĩa

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Một số vấn đề của trào lưu sáng tác hiện thực chủ nghĩa by Mind Map: Một số vấn đề của trào lưu sáng tác hiện thực chủ nghĩa

1. Cảm hứng chủ đạo

1.1. Khái niệm

1.1.1. Là trạng thái mãnh liệt, sâu sắc, nồng nàn cao độ của nhà văn trong quá trình chiếm lĩnh cuộc sống

1.1.2. Bắt nguồn từ lí tưởng xã hội của tác giả, gắn liền với sự thống nhất các cấp độ và yếu tố của tác phẩm

1.1.3. Là tiêu chí, điều kiện không thể thiếu của một tác phẩm giá trị

1.2. Cụ thể

1.2.1. Cảm hứng phê phán mãnh liệt xã hội đương thời

1.2.2. Cảm hứng châm biếm, hài hước

1.2.3. Cảm hứng yêu thương, đề cao, khẳng định bản chất của nhân dân lao động

1.2.4. Cảm hứng bi kịch

2. Giá trị nội dung

2.1. Bóc trần không khí ngột ngạt, bức bối của xã hội chế độ thuộc địa tàn bạo

2.2. Tấm lòng của nhà văn đã vượt qua giới hạn của cái tôi riêng tư nhỏ bé để đến với thế giới bên ngoài và quan tâm con người

2.3. Thấm nhuần tinh thần yêu nước và chủ nghĩa nhân đạo khi phát hiện vẻ đẹp, phẩm chất, khát vọng bình dị mà thiêng liêng của con người nghèo khổ

3. Nguyên tắc tái hiện đời sống

3.1. Nguyên tắc lịch sử-cụ thể

3.2. Nguyên tắc phản ánh hiện thực bằng chính hiện thực của đời sống

3.3. Nguyên tắc đảm bảo tính chân thực của chi tiết

3.4. Nguyên tắc chú trọng mối quan hệ biện chứng giữa tính cách điển hình và hoàn cảnh điển hình

3.5. Nguyên tắc biểu hiện khách quan

4. Quan điểm nghệ thuật của các nhà văn hiện thực

4.1. Phê phán tính chất thoát li, xa rời đời sống của nhân dân lao động trong văn chương lãng mạn

4.2. Quan niệm vị nhân sinh