Oppikirjan muoto

Plan your Research & Development and track all outcomes

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Oppikirjan muoto by Mind Map: Oppikirjan muoto

1. Valintaperuste

1.1. Tarjolla oleva aineisto

1.2. Oppijoiden ikä ja valmiudet

1.3. Työskentelytapa (millaisia tehtäviä, millainen näyttö oppimisesta)

1.4. Opettajan vakiintuneet toimintamallit

1.5. Oppilaitoksen (koulutuksen järjestäjän) valinnat

1.6. Kokeilut, oma kehittämis- ja kokeilutoiminta

1.7. Asiantuntijoiden suositukset

2. Hybridit eli erilaiset yhdistelmät

2.1. Missä hyvä?

2.2. Mitä heikkouksia?

3. Perinteiset painetut kirjat ja oppaat

3.1. Missä hyvä?

3.2. Mitä heikkouksia?

4. Monimuotoiset digitaaliset kirjat ja aineistoympäristöt

4.1. Missä hyvä?

4.2. Mitä heikkouksia?