Vattenkraftverk

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Vattenkraftverk by Mind Map: Vattenkraftverk

1. placering

1.1. Vattenkraftverk placeras vid dammar.

2. kostnad

2.1. Vattenkraft är dyra att bygga men billiga i drift.

3. miljö

3.1. Vattenkraft är en förnybar energikälla och ger nästan inga utsläpp i miljön. Dock påverkas miljön när kraftverk, dammar och regleringsmagasin byggs. Då görs ingrepp i naturen som förändrar miljön längs vattendragen.

4. Antal kraftverk

4.1. Det finns drygt 2000 vattenkraftverk i Sverige.

5. nackdelar/fördelar

5.1. Nackdelar; det kan påverka djurlivet, för att vissa vattenkrafter kan täppa till så inte fiskarna kommer förbi. Fördelar; Vattenkraftverk släpper inte ut några farliga utsläpp i naturen. Det är inte direkt svårt att bygga ett vattenkraftverk heller. Så folk som bor i fattiga delar av världen kan också producera el. Vattenkraftverk används även av förnybar energi.

6. Teknik/funktion

6.1. Ett vattenkraftverk består av en kraftverksbyggnad som ligger vid en damm som fångar upp forsens energi. Dammen bildar ett trappsteg som ger högre fallhöjd för vattnet och därmed högre kraft. Från dammen leds vattnet genom en underjordisk tunnel ner till en vattenturbin som drivs runt av vattnets kraft. Turbinen har en generator som bildar så kallad ''elenergi'' som gör att vi får el.

7. risker

7.1. Riskerna med vattenkraftverk är att dammen kan brista, det är dock inte ofta det förekommer men det kan hända.