PENGENALAN PERAKAUNAN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PENGENALAN PERAKAUNAN by Mind Map: PENGENALAN PERAKAUNAN

1. Pendedahan penyata kewangan

1.1. Jenis-jenis Penyata Kewangan

1.2. komponen

2. Sejarah perakaunan

2.1. Perkembangan sistem catatan bergu

2.2. Perakaunan sebagai profesion

3. Perakaunan dan simpan kira

3.1. Fungsi simpan kira dan perakaunan

3.2. Takrif

3.3. Sub bidang perakaunan