Я вчитель початкової школи

Create a Competitive Analysis / SWOT to position your company in the market

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Я вчитель початкової школи by Mind Map: Я вчитель початкової школи

1. Риси характеру, які необхідні для роботи

1.1. Риси, що маю:

1.1.1. Тактовність

1.1.2. Справедливість

1.1.3. Людяність

1.1.4. Гуманізм

1.1.5. Доброта

1.1.6. Любов до дітей

1.1.7. Патрітизм

1.1.8. Наполегливість

1.1.9. Стриманість

1.1.10. Обєктивність

1.1.11. Відповідальність

1.1.12. Толерантність

1.2. Риси, що потрібно розвивати:

1.2.1. Креативність

1.2.2. Самокритичність

1.2.3. Вимогливість

1.2.4. Ініціативність

1.2.5. Бажання вдосконалюватися

1.2.6. Емоційна культура

1.2.7. Оптимізм

1.2.8. Дисциплінованість

2. Напрямки роботи, які впроваджуватимуться мною, як вчителем:

2.1. Створення умов для всебічного розвитку дитини

2.2. Впровадження інноваційних методів методів навчання та виховання

2.3. Здійснення диференційованого навчання

2.4. Приділяти уваги самоосвіті вчителя та учня

2.5. Розвиток творчих здібностей та патріотизму в учнів

2.6. Налагодження активної співпраці з батьками та дирекцією школи

2.6.1. Загальношкільні батьківські збори

2.6.2. Загальношкільні та класні аходи

2.6.3. Індивідуальні консультації

2.6.4. Класні батьківські збори

2.6.5. Дні відкритих дверей

3. Освіта

3.1. Коржівська загальноосвітня школа

3.2. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

3.3. Самоосвіта

3.3.1. Опрацювання законів, указів, листів виданих Міністерством освіти та науки та іншими державними органами, що безпосередньо повязані з роботою школи, початкової зокрема.

3.3.2. Самоосвіта через ознайомлення з науково-методичною літературою, зокрема такими журналами як "Рідна школа", "Початкова школа", "Розкажи онуку" та іншими.

3.3.3. Опрацювання Інтернет джерел, знайомство з новими методами навчання, впровадження їх в практику.

3.3.4. Складання перспективного плану самоосвіти

4. Позакласна робота

4.1. Маю в планах органзацію гуртка для учнів початкової школи, зокрема розглядаю такі варіанти (можливість їх чергування):

4.1.1. Гурток квілінгу

4.1.2. Гурток туризму

4.1.3. Гурток юних натуралістів

4.1.4. Гурток орігамі

5. Ментальнальна карта Великоіваненко Яни Михайлівни студентки 42 ппр групи

6. План карєрного розвитку:

6.1. 2016 рік - отримання диплому бакалавра

6.2. 2018 рік - отримання диплому магістра

6.3. 2018 рік - влаштування на роботу вчителем початкових класів

6.4. 2023 рік - підвищення категорії до 2

6.5. 2028 рік - отримання 1 категрії

6.6. 2032 рік - отримання вищої категорії

6.7. В процесі роботи також хочу здобути звання старшого вчителя, а пізніше стати методистом, випустивши власний посібник для початкової школи

7. Викладання навчальних предметів (окрім формування в учнів знань, основною метою моєї роботи буде:

7.1. Викладання іноземної мови в початкових класах

7.1.1. Опанування методів, форм роботи для навчання читання

7.1.2. Опанування методів, форм роботи для навчання письма

7.1.3. Опанування методів, форм роботи для навчання аудіювання

7.1.4. Опанування методів, форм роботи для навчання говоріння

7.1.5. Розробка, впровадження та перевірка ефективності нових методів навчання

7.1.6. Ознайомлення з новими інноваційними методами, прийомами, формами роботи

7.2. Викладання української мови та літературного читання

7.2.1. Окрім, вимог програми до рівня знань учнів, особливу увагу прагнутиму приділяти виховному аспекту уроку(особливо формуванню патріотичних почуттів)

7.3. Викладання математики

7.3.1. Особливу увагу звертатиму на формування компетенції "вміння вчитися"

7.4. Викладання образотворчого та музичного мистецтв, трудового навчанння

7.4.1. Формування в дітей поваги до людей робітничих професій, формування почуття прекрасного, розвиток естетичного мислення

7.5. Викладання природознавства та я у світі

7.5.1. Формування в учнів любові до природи, прагнення до її збереження та примножеження, виховання патріотизму, загальнолюдських цінностей

7.6. Викладання основ здоровя та фізичної культури

7.6.1. Формування здоровязберігаючої компетенції в учнів

8. Взаємодія з колегами

8.1. Участь у педагогічних нарадах, педрадах, педагогічних читаннях

8.2. Участь в методичних обєднаннях. Можливо через кілька очолення методобєднання.

8.3. Відвідування відкритих уроків та переймання передового педагогічного досвіду