e -vahendid õppetöös lasteaias.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
e -vahendid õppetöös lasteaias. by Mind Map: e -vahendid õppetöös lasteaias.

1. koostöö vanematega

1.1. rümakodulehekülg

1.2. lasteaiakodulehekülg

1.3. õpetaja kodulehekülg

2. enesearendamine

2.1. koostööteiste õpejatega e-keskonnas

2.2. õppeprojektide osalemine

2.3. e-õppevahendite loomine

3. koostöökollegidegadokumentidekoostamine

3.1. õpematerialide vahend e-keskonnas

3.2. koostöö e-dokumendides

3.2.1. õppematerjalide loomine

3.2.2. õppekava loomine

3.3. hindamine ja enesehindamine e-vahendide abiga

4. interneti kasutamise võimalusõppeprotsesis

4.1. mõistekaardide loomine

4.2. slaidshow loomine

4.3. laste jai vanemate koostöö õppeprojektides.