Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

e -vahendid õppetöös lasteaias. by Mind Map: e -vahendid õppetöös
lasteaias.
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

e -vahendid õppetöös lasteaias.

koostöö vanematega

rümakodulehekülg

lasteaiakodulehekülg

õpetaja kodulehekülg

enesearendamine

koostööteiste õpejatega e-keskonnas

õppeprojektide osalemine

e-õppevahendite loomine

koostöökollegidegadokumentidekoostamine

õpematerialide vahend e-keskonnas

koostöö e-dokumendides

õppematerjalide loomine

õppekava loomine

hindamine ja enesehindamine e-vahendide abiga

interneti kasutamise võimalusõppeprotsesis

mõistekaardide loomine

slaidshow loomine

laste jai vanemate koostöö õppeprojektides.