Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

e -vahendid õppetöös lasteaias. by Mind Map: e -vahendid õppetöös lasteaias.
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

e -vahendid õppetöös lasteaias.

koostöö vanematega

rümakodulehekülg

lasteaiakodulehekülg

õpetaja kodulehekülg

enesearendamine

koostööteiste õpejatega e-keskonnas

õppeprojektide osalemine

e-õppevahendite loomine

koostöökollegidegadokumentidekoostamine

õpematerialide vahend e-keskonnas

koostöö e-dokumendides

hindamine ja enesehindamine e-vahendide abiga

interneti kasutamise võimalusõppeprotsesis

mõistekaardide loomine

slaidshow loomine

laste jai vanemate koostöö õppeprojektides.