Get Started. It's Free
or sign up with your email address
EUCARYOTA by Mind Map: EUCARYOTA

1. Rośliny

1.1. mszaki

1.1.1. Mchy

1.1.2. Wątrobowce

1.1.3. Glewiki

1.1.4. cechy

1.1.4.1. przemiana pokoleń, dominuje gametofit(G)

1.1.4.2. G - samożywny, wieloletni

1.1.4.3. S - krótkotrwały, uzależniony od G

1.1.4.4. plechowców

1.1.4.4.1. rozmnażanie płciowe uzależnione od wody

1.1.4.4.2. chwytniki, łodyżki, listki

1.1.4.4.3. brak typowej tk. przewodzącej

1.1.4.4.4. niezdrewniałe ściany k

1.1.4.5. organowców

1.1.4.5.1. wielokomórkowe gametangia

1.1.4.5.2. tk: okrywająca, miękiszowa, wzmacniająca u G

1.1.4.5.3. skórka z kutykulą

1.1.4.5.4. sporopolenina zabezpiecza zarodniki

1.2. paprotniki

1.2.1. Widłakowe

1.2.1.1. Jednakozarodnikowe

1.2.1.2. Różnozarodnikowe

1.2.2. Skrzypowe

1.2.3. Paprociowe

1.2.4. Psylotowe

1.2.5. cechy

1.2.5.1. właściwe organy wegetatywne

1.2.5.2. przmiana pokoleń, dom. Sporofit

1.2.5.3. Przedrośle - G

1.2.5.4. zapłodnienie w obecności wody

1.2.5.5. S - wieloletni, samożywny

1.2.5.6. liście

1.2.5.6.1. zarodnionośne - sporofile

1.2.5.6.2. asymilacyjne - trofofile

1.2.5.6.3. sporotrofofile

1.2.5.7. tk. przewodzące

1.3. nasienne

1.3.1. nagonasienne

1.3.1.1. Nagozalążkowe Drobnolistne

1.3.1.1.1. Kordaity +

1.3.1.1.2. Miłorzębowe

1.3.1.1.3. Szpilkowe

1.3.1.2. Nagozalążkowe Wielkolistne

1.3.1.2.1. Paprocie nasienne +

1.3.1.2.2. Benetyty +

1.3.1.2.3. Sagowce

1.3.1.2.4. Gniotowe

1.3.1.3. cechy

1.3.1.3.1. gł. zredukowane liście

1.3.1.3.2. drewno gł. z cewek

1.3.1.3.3. łyko gł. z komórek sitowych

1.3.1.3.4. dom. sporofit

1.3.1.3.5. brak owocu

1.3.1.3.6. kwiaty rozdzielnopłciowe, bez okwiatu

1.3.1.3.7. kwiatostany jako szyszki

1.3.1.3.8. wiatropylne

1.3.2. okrytonasienne

1.3.2.1. Okrytozalążkowe

1.3.2.1.1. Dwuliścienne

1.3.2.1.2. Jednoliścienne

1.3.2.2. cechy

1.3.2.2.1. słupek z zalążnią z zalążkami

1.3.2.2.2. drewno gł. naczynia

1.3.2.2.3. łyko gł. rurki sitowe

1.3.2.2.4. dom. sporofit

1.3.2.2.5. gł. obupłciowe kwiaty

1.3.2.2.6. kwiat

1.3.2.2.7. gametofit

1.3.2.2.8. nasienie

1.3.2.2.9. owoc

1.3.2.3. Ontogeneza

1.3.2.3.1. 1.Stadium Wegetatywne

1.3.2.3.2. 2.S Generatywne

1.3.2.3.3. 3.Starzenie i obumieranie

1.3.3. cechy

1.3.3.1. nasiona

1.3.3.2. kwiaty

1.3.3.3. zalążek

1.3.3.4. uniezależnienie zapł. od wody

1.3.3.5. łagiewka pyłkowa

1.4. Fitohormony

1.4.1. Auksyny

1.4.1.1. Stymulują

1.4.1.1.1. zawiązki korzeni

1.4.1.1.2. podtrzymują stan spoczynku

1.4.1.2. Hamują

1.4.1.2.1. wzrost całej rośliny

1.4.1.2.2. wydłużanie korzeni

1.4.1.2.3. rozwój pąków bocznych

1.4.1.2.4. opóźniają opadanie liści

1.4.1.2.5. kwitnienie roślin 2letnich i DD

1.4.1.2.6. kiełkowanie nasion

1.4.2. Gibereliny

1.4.2.1. Stymulują

1.4.2.1.1. wzrost całej rośliny

1.4.2.1.2. wydłużanie rośliny

1.4.2.1.3. pąki boczne

1.4.2.1.4. przyspieszają opadanie liści

1.4.2.1.5. kwitnienie roślin 2letnich i DD

1.4.2.1.6. przyspieszają kiełkowanie nasion

1.4.2.2. Hamują

1.4.2.2.1. tworzenie zawiązków korzeni

1.4.2.2.2. przerywają stan spoczynku

1.4.3. Cytokininy

1.4.3.1. Stymulują

1.4.3.1.1. podziały komórkowe (cytokinezę)

1.4.3.1.2. (+ A) elongacja komórek

1.4.3.1.3. (+ A) różnicowanie i tworzenie się organów

1.4.3.1.4. rozwój pąków bocznych

1.4.3.1.5. kiełkowanie

1.4.3.2. Hamują

1.4.3.2.1. przerywają stan spoczynku

1.4.3.2.2. opóźniają procesy starzenia

1.4.4. Inhibitory Wzrostu

1.4.4.1. Stymuluje

1.4.4.1.1. starzenie się roślin

1.4.4.1.2. opadanie liści i owoców

1.4.4.1.3. Reakcje obronne na czynniki stresowe

1.4.4.2. Hamują

1.4.4.2.1. kiełkowanie nasion

1.4.4.2.2. wzrost pędów

1.4.5. Etylen

1.4.5.1. Stymuluje

1.4.5.1.1. dojrzewanie owoców

1.4.5.1.2. opadanie liści i owoców

1.4.5.2. Hamuje

1.4.5.2.1. produkcję auksyn

1.5. Reakcje na bodźce

1.5.1. Tropizm

1.5.1.1. Dodatni

1.5.1.2. Ujemny

1.5.1.3. Foto~

1.5.1.4. Helio~

1.5.1.5. Geo~

1.5.1.6. Tigmo~

1.5.1.7. Termo~

1.5.1.8. Chemo~

1.5.1.9. Hydro~

1.5.2. Nastia

1.5.2.1. Chemo~

1.5.2.2. Foto~

1.5.2.3. Sejsmo~

1.5.2.4. Termo~

1.5.2.5. Nykty~

2. Protisty

2.1. Roślinopodobne

2.2. Zwierzęce

2.3. Grzybopodobne

3. Grzyby

3.1. Skoczkowce

3.2. Sprężniowce

3.3. Workowce

3.4. Podstawczaki

4. Zwierzęta

4.1. Beztkankowce

4.1.1. Gąbki

4.1.1.1. Wapienne

4.1.1.2. Krzemionkowe

4.1.1.3. Różnoszkieletowe

4.1.1.4. budowa

4.1.1.4.1. otwór wyrzutowy

4.1.1.4.2. spongocel

4.1.1.4.3. mezoglea

4.1.1.4.4. typy

4.1.1.4.5. komórki

4.1.1.5. rozmnażanie

4.1.1.5.1. płciowe

4.1.1.5.2. bezpłciowe

4.2. Tkankowce

4.2.1. Dwuwarstwowce

4.2.1.1. Parzydełkowce

4.2.1.1.1. Stułbiopławy

4.2.1.1.2. Krążkopławy

4.2.1.1.3. Koralowce

4.2.1.1.4. Kostkomeduzy

4.2.1.1.5. budowa

4.2.1.1.6. rozmnażanie

4.2.2. Trójwarstwowce

4.2.2.1. Pierwouste

4.2.2.1.1. Acelomatyczne

4.2.2.1.2. Pseudocelomatyczne

4.2.2.1.3. Celomatyczne

4.2.2.2. Wtórouste

4.2.2.2.1. Celomatyczne

4.2.3. tkanki

4.2.3.1. Nabłonek

4.2.3.1.1. liczba warstw i kształt k.

4.2.3.1.2. funkcja

4.2.3.2. Łączna

4.2.3.2.1. Właściwa

4.2.3.2.2. Podporowa

4.2.3.2.3. Płynna

4.2.3.3. Mięśniowa

4.2.3.3.1. Poprzecznie Prążkowana Szkieletowa

4.2.3.3.2. Poprzecznie Prążkowana Serca

4.2.3.3.3. Gładka

4.2.3.4. Nerwowa

4.2.3.4.1. neurony

4.2.3.4.2. k. glejowe