Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

„Við skulum róa sjóinn á ...“ Verkefni - 1-2 Upplýsingatækni í menntun og skólaþróun Haust 2010 by Mind Map: „Við skulum róa  sjóinn á ...“   Verkefni - 1-2 Upplýsingatækni í menntun og skólaþróun Haust 2010
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

„Við skulum róa sjóinn á ...“ Verkefni - 1-2 Upplýsingatækni í menntun og skólaþróun Haust 2010

A.Yfirsýn, þörf?

__Kynning Sólveigar með hljóði

__Upplýsingalæs?

Hafi færni til að meta eigin upplýsingaþörf, finna upplýsingar, meta  áreiðanleika þeirra og nýta á siðræðan og löglegan hátt í þeim tilgangi að  bæta eigin þekkingargrunn og skapa og miðla nýrri þekkingu.

__Upplýsingaþörf

Þekki merkingu hugtaksins upplýsingaþörf, skilji að færni í öflun upplýsinga (heilda) nýtist ekki aðeins í tengslum við nám í skóla, heldur einnig í daglegu lífi og til frambúðar í leik og starfi í upplýsinga- og þekkingarsamfélagi.

__Upplýsinga-/þekkingarsamfélag/námssamfélag skoða stefnu, námskrá, forsætis, menntamálaráðuneyti

Sjá t.d. á vef Forsætisráðuneytis og menntamálaráðuneytis, skoðið stefnu og námskrá.

B.Heimahöfn

Moodle

Eigin tölva, vefur, sameiginleg svæði hópa s.s. Google Docs

C. Áhafnir, bátar samvinna, verkaskipting

Höfrungur

Klakkur

Titanic

Omnya

Varðskipið

Fjallfoss

D.Undirbúningur, slysavarnir

Læra (b.etur) að synda/sigla

___Ath. magn og gæði

Að nemandi viti hvar best sé að leita viðeigandi heimilda eftir upplýsingaþörf í tengslum við lausn viðfangsefna í námi og utan skóla.  Nemandi geri greinarmun á leitarvélum, gagnasöfnum og vefsvæðum.  N.B. forðast að dæla hugsanlaust inn efni án þess að hafa kynnt sér það - þó tæknin leyfi slíkar "veiðar". Að nemandi geti lagt mat á áreiðanleika heimilda, geti greint á milli fræðilegra upplýsinga (scholarly) og almennra upplýsinga (popular).

___Rányrkja, ritstuldur?

Að  nemandi þekki helstu hættur varðandi ritstuld og stýri frá þeim. Viti hvað afleiðingar ritstuldur geti haft í för með sér.

__Halda sér við efnið!

__Báturinn, geymslan, gera klárt?

E. Miðin

RANNUM-vefurinn

__Hvar.is

Þekki og geti nýtt sér vefsvæði Hvar.is - landsaðgangur að rafrænum gagnasöfnum og tímaritum, þekki helstu gagnasöfn og geti valið viðeigandi gagnasafn til leitar (ókeypis gagnasöfn og í áskrift).

__Gegnir/bókasafnslæsi

Geti nýtt  leitarvél Gegnis, samskrá íslenskra bókasafna við heimildaleit.

__Leitarvélar

Að nemandi skilji virkni leitarvéla, þekki ólíkar gerðir leitarvéla og hvenær leitarvélar nýtast til upplýsingaöflunar - með áherslu á fræðilegar upplýsingar.

F.Veiði, veiðiaðferð, beita

Hvað á að veiða?

___Beita+aðferðir

Leitartækni: Leitarorð- og hugtök, lykilorð og efnisorð. Víð leit og þrengd leit, stýfð leit (truncation), slembileit (wilcard), leitarhugtök innan gæsalappa, kerfisbundinn efnisorðalykill (thesaurus) efnisorð (subject terms). Að nemandi geti leitað með einfaldri leit, ítarleit og efnisorðaleit í gagnasafninu Proquest og geti yfirfært þá færni við leit í öðrum gagnasöfnum.

G.Róðurinn

Hvað og hversu mikið er veitt?

Hvernig og hvar?

Hvað gerðist? Dagbókarfærslur? frjáls framlög

H.Afli og úrvinnsla

Sjá F.

Vinnið úr með hópfélögum A1-A3, B1-B3 (verkefni 1b-d); hugsanlega með áhugahóp verkefni 2

Aðferðir

Verkfæri

I.(Loka)afurðir

Betri yfirsýn, aukin þekking á UST í menntun og skólaþróun; aukinn skilningur á möguleikum UST til að efla nám og kennslu

Aukin þátttaka í fag/námssamfélagi (Ning, ráðstefnur...)

Færni í nýtingu UST í hugmyndavinnu og fræðilegum skrifum

Hugtakasafn í Moodle (1a)

Bloggfærslur um UST í menntun (1a)

Greiningar á UT-stefnum (1b)

Yfirlit um rannsóknir hérlendis (1c); kynningar á þeim áhugaverðustu fyrir hópinn

Kynningar á helstu erlendu tímaritum á sviðinu og áhugaverðum greinum, hvað er efst á baugi? (1d)

Sjóður af nýtilegu efni í Endnote Web, fyrir allan hópinn, einstaklinga og hugsanlega áhugahópa; kynningar á lykilefni (verkefni 2)

Kynningar um lokaverkefni; Ritgerðir, skýrslur (og/eða greinar?)

J.Haldið upp á árangur!