Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

„Við skulum róa sjóinn á ...“ Verkefni - 1-2 Upplýsingatækni í menntun og skólaþróun Haust 2010 by Mind Map: „Við skulum róa 
sjóinn á ...“ 

Verkefni - 1-2
Upplýsingatækni í menntun og skólaþróun
Haust 2010
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

„Við skulum róa sjóinn á ...“ Verkefni - 1-2 Upplýsingatækni í menntun og skólaþróun Haust 2010

A.Yfirsýn, þörf?

__Kynning Sólveigar með hljóði

__Upplýsingalæs?

Hafi færni til að meta eigin upplýsingaþörf, finna upplýsingar, meta  áreiðanleika þeirra og nýta á siðræðan og löglegan hátt í þeim tilgangi að  bæta eigin þekkingargrunn og skapa og miðla nýrri þekkingu.

__Upplýsingaþörf

Þekki merkingu hugtaksins upplýsingaþörf, skilji að færni í öflun upplýsinga (heilda) nýtist ekki aðeins í tengslum við nám í skóla, heldur einnig í daglegu lífi og til frambúðar í leik og starfi í upplýsinga- og þekkingarsamfélagi.

Heimildir og úrvinnsla (Eiríkur Rögnvaldsson)

__Upplýsinga-/þekkingarsamfélag/námssamfélag skoða stefnu, námskrá, forsætis, menntamálaráðuneyti

Sjá t.d. á vef Forsætisráðuneytis og menntamálaráðuneytis, skoðið stefnu og námskrá.

Lífið er Netið?

B.Heimahöfn

Moodle

Eigin tölva, vefur, sameiginleg svæði hópa s.s. Google Docs

C. Áhafnir, bátar samvinna, verkaskipting

Höfrungur

Klakkur

Titanic

Omnya

Varðskipið

Fjallfoss

D.Undirbúningur, slysavarnir

Læra (b.etur) að synda/sigla

___Ath. magn og gæði

Að nemandi viti hvar best sé að leita viðeigandi heimilda eftir upplýsingaþörf í tengslum við lausn viðfangsefna í námi og utan skóla.  Nemandi geri greinarmun á leitarvélum, gagnasöfnum og vefsvæðum.  N.B. forðast að dæla hugsanlaust inn efni án þess að hafa kynnt sér það - þó tæknin leyfi slíkar "veiðar". Að nemandi geti lagt mat á áreiðanleika heimilda, geti greint á milli fræðilegra upplýsinga (scholarly) og almennra upplýsinga (popular).

Áreiðanleiki

Gátlisti

___Rányrkja, ritstuldur?

Að  nemandi þekki helstu hættur varðandi ritstuld og stýri frá þeim. Viti hvað afleiðingar ritstuldur geti haft í för með sér.

Vísindavefur

__Halda sér við efnið!

Ath. t.d. netfíknarvanda

__Báturinn, geymslan, gera klárt?

EndNote Web

E. Miðin

RANNUM-vefurinn

Yfirlit yfir námsritgerðir (meistara; doktors), skýrslur greinar - íslenskar rannsóknir, verkefni

Helstu tímarit á sviðinu - á forsíðu

__Hvar.is

Þekki og geti nýtt sér vefsvæði Hvar.is - landsaðgangur að rafrænum gagnasöfnum og tímaritum, þekki helstu gagnasöfn og geti valið viðeigandi gagnasafn til leitar (ókeypis gagnasöfn og í áskrift).

Alfræðirit/vefir, s.s. Wiki

Kynning BB

__Gegnir/bókasafnslæsi

Geti nýtt  leitarvél Gegnis, samskrá íslenskra bókasafna við heimildaleit.

Heimildaleit í Gegni (Birgir Björnsson, 2006)

__Leitarvélar

Að nemandi skilji virkni leitarvéla, þekki ólíkar gerðir leitarvéla og hvenær leitarvélar nýtast til upplýsingaöflunar - með áherslu á fræðilegar upplýsingar.

"Bare bones"

"Findin info.."

F.Veiði, veiðiaðferð, beita

Hvað á að veiða?

Verkefni 1a, Hugtök, Safn 1999-2008, Þekking: UST í menntun; fræðirammar

Verkefni 1b, Þekking á stefnumótun á ísl., erlendis; námskrám

Verkefni 1c, Þekking á rannsóknum/verkefnum á Íslandi

Verkefni 1d, Þekking á rannsóknum/verkefnum erlendis

Verkefni 2, Þekking: þema að eigin vali

___Beita+aðferðir

Leitartækni: Leitarorð- og hugtök, lykilorð og efnisorð. Víð leit og þrengd leit, stýfð leit (truncation), slembileit (wilcard), leitarhugtök innan gæsalappa, kerfisbundinn efnisorðalykill (thesaurus) efnisorð (subject terms). Að nemandi geti leitað með einfaldri leit, ítarleit og efnisorðaleit í gagnasafninu Proquest og geti yfirfært þá færni við leit í öðrum gagnasöfnum.

Góð leitarorð (enska, íslenska?)

Um heimildaleit, safn KHÍ

Gott ef maður finnur grein að nýta þau leitarorð (keywords) ef maður vill finna eitthvað svipað

G.Róðurinn

Hvað og hversu mikið er veitt?

Hvernig og hvar?

Hvað gerðist? Dagbókarfærslur? frjáls framlög

H.Afli og úrvinnsla

Sjá F.

Vinnið úr með hópfélögum A1-A3, B1-B3 (verkefni 1b-d); hugsanlega með áhugahóp verkefni 2

Aðferðir

Kennsluaðferðir eru fjölbreyttar: aðallega verður byggt á umræðu- og spurnaraðferðum en einnig hópvinnuaðferðum, útlistunaraðferðum og leitaraðferðum (sjá Ingvar Sigurgeirsson, 2002). Sérstaklega er miðað að því að nemendur öðlist rödd í fag/námssamfélaginu.

Verkfæri

Skylda að nota, Blogg og orðasafn í Moodle (verkefni 1a), Wiki í Moodle (verkefni 1b), Mindmeister (verkefni 1c), Umræðuvefir í Moodle (verkefni 1c og d)

Frjálst, Skype, Googledocs, Fundasími, 546-4646, Scopia, Notið herbergisnr. 600102 – 600103 – 600104 (meeting ID, 6 geta verið inni í einu), DimDim, Join me

I.(Loka)afurðir

Betri yfirsýn, aukin þekking á UST í menntun og skólaþróun; aukinn skilningur á möguleikum UST til að efla nám og kennslu

Aukin þátttaka í fag/námssamfélagi (Ning, ráðstefnur...)

Færni í nýtingu UST í hugmyndavinnu og fræðilegum skrifum

Hugtakasafn í Moodle (1a)

Bloggfærslur um UST í menntun (1a)

Greiningar á UT-stefnum (1b)

Yfirlit um rannsóknir hérlendis (1c); kynningar á þeim áhugaverðustu fyrir hópinn

Kynningar á helstu erlendu tímaritum á sviðinu og áhugaverðum greinum, hvað er efst á baugi? (1d)

Sjóður af nýtilegu efni í Endnote Web, fyrir allan hópinn, einstaklinga og hugsanlega áhugahópa; kynningar á lykilefni (verkefni 2)

Kynningar um lokaverkefni; Ritgerðir, skýrslur (og/eða greinar?)

J.Haldið upp á árangur!