Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tipus de fustes by Mind Map: Tipus de fustes

1. Naturals

1.1. Segons l'arbre

1.1.1. Tova (pi, avet, cedre,...)

1.1.2. Dura (freixe, roure, faig,...

1.2. Segons la forma

1.2.1. Biga

1.2.2. Llistó

1.2.3. Tauler

1.2.4. Tauló

1.2.5. Post

1.2.6. Motllura

1.2.7. Xapa

2. Transformades

2.1. Segons el material

2.1.1. Tauler contraplacat

2.1.2. Tauler aglomerat

2.1.3. Tauler de fibres (DM)

2.1.4. Fullola

2.2. Segons l'acabat

2.2.1. Sense xapar

2.2.2. Xapada

2.2.2.1. Xapa natural

2.2.2.2. Xapa plàstica