Get Started. It's Free
or sign up with your email address
BRUS by Mind Map: BRUS

1. brus vs kontrastdetalj

1.1. brus hänger ihop med kontrastupplösning

1.2. brus påverkar mest objekt som har liten kontrastskillnad i bilden, kan få dem att "försvinna"

2. källor till brus i en röntgenbild (av dessa är anatomiskt oc stokastiskt brus de som är mest relevanta för er)

2.1. anatomiskt brus

2.1.1. anatomiska strukturer överlagras på varandra i en röntgenbild. Det försämrar detekterbarheten av patologi eller viktiga strukturer eftersom de skyms av annan vävnad. Inom CT undviker man detta eftersom vi får en tomografisk bild. Olika 3D renderingar hjälper oss att hålla isår vävnader och minska inverkan av det anatomiska bruset.

2.1.2. kompression kan minska det anatomiska bruset t.ex. vid mammo så sprids bröstkörtlarna ut över detektorn vid kompression istället för att ligga "ovanpå varandra".

2.1.3. bildexempel: vid lungbilder så finns det vissa områden i bilden med mycket anatomiskt brus, På bilden ser ni bildkriterier i listan till höger, Områden där anatomiskt brus stör är rödmarkerat.

2.2. stokastiskt brus

2.2.1. kvant brus

2.2.2. beror på antal fotoner detekterade

2.2.3. styrs direkt av mAs. högre mAs-> lägre brus

2.2.4. Antalet fotoner som träffar detektorn beror på hur exponeringsautomatiken är inställd och hur myckt brus vi kan tolerera utan att försämra bildens diagnostiska värde. Så att tänka ur ett optimeringsperspektiv så är det rätt väg att utgå ifrån bilden och gå baklänges. Vilken brusninvå kan vi tolerera i bilden och fortfarande ställa diagnos, vilken inställning på AEC medför detta.

2.2.5. SNR- brusnivån mäts med hjälp av signal till brus-förhållandet. SIgnal to noise ration. Detta värde vill man ska vara så högt som öjligt, dvs siignalen sklall vara högre än bruset.

2.3. detektorbrus

2.3.1. detektorns känslighet kan variera, dvs alla pixlar inte lika känsliga

2.3.2. Inom mammografi försöker man avhjälpa detta genom att göra s.k. homogenitetstest på morgonen. Man tar en bild på ett helt homogent plexifantom (varje morgon) och sen korrigerar man ut eventuella ojämnheter som man får i signal från alla pixlar.

2.4. elektroniskt brus

2.4.1. signalen som detektorn skapar ska förstärkas och digitaliseras.

2.4.2. detta förfarande är inte helt perfekt vilket ger brus i bilden

3. http://www.uiowa.edu/hri/courses/physicsOfMedicalImagingReview/lectureTalk005.html

4. grynighet i bilden

5. varierar också beroende på modalitet