Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

BRUS by Mind Map: BRUS
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

BRUS

brus vs kontrastdetalj

brus hänger ihop med kontrastupplösning

brus påverkar mest objekt som har liten kontrastskillnad i bilden, kan få dem att "försvinna"

grynighet i bilden

varierar också beroende på modalitet

källor till brus i en röntgenbild (av dessa är anatomiskt oc stokastiskt brus de som är mest relevanta för er)

anatomiskt brus

stokastiskt brus

detektorbrus

elektroniskt brus

http://www.uiowa.edu/hri/courses/physicsOfMedicalImagingReview/lectureTalk005.html