Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

BRUS by Mind Map: BRUS
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

BRUS

brus vs kontrastdetalj

brus hänger ihop med kontrastupplösning

brus påverkar mest objekt som har liten kontrastskillnad i bilden, kan få dem att "försvinna"

grynighet i bilden

varierar också beroende på modalitet

källor till brus i en röntgenbild (av dessa är anatomiskt oc stokastiskt brus de som är mest relevanta för er)

anatomiskt brus

anatomiska strukturer överlagras på varandra i en röntgenbild. Det försämrar detekterbarheten av patologi eller viktiga strukturer eftersom de skyms av annan vävnad. Inom CT undviker man detta eftersom vi får en tomografisk bild. Olika 3D renderingar hjälper oss att hålla isår vävnader och minska inverkan av det anatomiska bruset.

kompression kan minska det anatomiska bruset t.ex. vid mammo så sprids bröstkörtlarna ut över detektorn vid kompression istället för att ligga "ovanpå varandra".

bildexempel: vid lungbilder så finns det vissa områden i bilden med mycket anatomiskt brus, På bilden ser ni bildkriterier i listan till höger, Områden där anatomiskt brus stör är rödmarkerat.

stokastiskt brus

kvant brus

beror på antal fotoner detekterade

styrs direkt av mAs. högre mAs-> lägre brus

Antalet fotoner som träffar detektorn beror på hur exponeringsautomatiken är inställd och hur myckt brus vi kan tolerera utan att försämra bildens diagnostiska värde. Så att tänka ur ett optimeringsperspektiv så är det rätt väg att utgå ifrån bilden och gå baklänges. Vilken brusninvå kan vi tolerera i bilden och fortfarande ställa diagnos, vilken inställning på AEC medför detta.

SNR- brusnivån mäts med hjälp av signal till brus-förhållandet. SIgnal to noise ration. Detta värde vill man ska vara så högt som öjligt, dvs siignalen sklall vara högre än bruset.

detektorbrus

detektorns känslighet kan variera, dvs alla pixlar inte lika känsliga

Inom mammografi försöker man avhjälpa detta genom att göra s.k. homogenitetstest på morgonen. Man tar en bild på ett helt homogent plexifantom (varje morgon) och sen korrigerar man ut eventuella ojämnheter som man får i signal från alla pixlar.

elektroniskt brus

signalen som detektorn skapar ska förstärkas och digitaliseras.

detta förfarande är inte helt perfekt vilket ger brus i bilden

http://www.uiowa.edu/hri/courses/physicsOfMedicalImagingReview/lectureTalk005.html