Minoritetsspråk

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Minoritetsspråk by Mind Map: Minoritetsspråk

1. Att göra lista för grupperna

1.1. Arbeta med ett minoritetsspråk och tillhörande folkgrupp.

1.2. Söka, välja ut och sammanställa information, från olika källor.

1.3. Skriva ett faktablad om minoritetsspråket och folkgruppen.

1.4. Förbereda en muntlig information, helst med bilder och annat som förstärker innehållet.

1.5. Förbereda två eller tre diskussionsfrågor att samtala om i tvärgrupperna.

1.6. Se till att ni vet hur man spelar in ett samtal och mailar det till läraren.

2. Arbetsgång

2.1. Skaffa en överblick över vilka gruppens uppgifter är.

2.2. Planera upp arbetet och när de olika uppgifterna måste vara klara.

2.3. Fördela arbetet i gruppen, men kom ihåg att ändå jobba som en grupp och dela med er av kunskaperna.

2.4. Sök och samla på er så mycket bra information ni kan om språket och folkgruppen. Använd olika källor. Var källkritisk. Visa varandra.

2.5. Sammanställ informationen, dels till ett faktablad, dels till en presentation som ska hållas i tvärgruppen. Faktabladet ska vara mer kortfattat än presentationen.

2.6. Träna på att presentera för varandra i gruppen. Alla i gruppen kommer att få presentera i tvärgrupper.

2.7. Tvärgruppsredovisning. Du hamnar en ny grupper där du är ensam om ditt språk. Du ska dela ut faktabladet. Göra en muntlig presentation om språket och folkgruppen och leda ett samtal/diskussion om det språk och den folkgrupp du har ansvarat för.

2.8. Tvärgruppsredovisning. Du ska delta aktivt i samtal/diskussioner om de andra språken. Du ska spela in och skicka in ett av samtalen.

3. Kunskapskrav (LGR 11)

4. Grundläggande källor

4.1. Minoritet.se

4.2. Jakten på språket (filmer)

5. Minoritetsspråken som skyddas av språklagar i Sverige

5.1. Jiddisch

5.1.1. judar

5.2. Finska

5.2.1. sverigefinnar

5.3. Romani chib

5.3.1. romer

5.4. Samiska

5.4.1. samer

5.5. Meänkieli

5.5.1. tornedalingar

6. Centralt innehåll (LGR 11)