Copy of examonlineSPA PTD M41 JANUARI 19.01.2016 JAM 8:00 MALAM [Untuk sebarang kesilapan fakta/p...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Copy of examonlineSPA PTD M41 JANUARI 19.01.2016 JAM 8:00 MALAM [Untuk sebarang kesilapan fakta/perkongsian maklumat, sila Private Message di http://www.facebook.com/hafizphd ] [DISCLAIMER: All of the information provided by Admin is correct by the time of publishing. All links provided are active by the time of publishing. Admin will not responsible for any loss or damage caused by using the information in this mind map] by Mind Map: Copy of examonlineSPA PTD M41 JANUARI 19.01.2016 JAM 8:00 MALAM [Untuk sebarang kesilapan fakta/perkongsian maklumat, sila Private Message di http://www.facebook.com/hafizphd ] [DISCLAIMER: All of the information provided by Admin is correct by the time of publishing. All links provided are active by the time of publishing. Admin will not responsible for any loss or damage caused by using the information in this mind map]

1. ASEAN-CHINA (2004)

2. Hakim-hakim Mahkamah Persekutuan

3. Free Trade Area (FTA) : MALAYSIA <->NEGARA2X LAIN SECARA BILATERAL

3.1. Malaysia-Jepun (2005)

3.2. Malaysia-Pakistan (2007)

3.3. Malaysia-New Zealand (2009)

3.4. Malaysia-Chile (2010)

3.5. Malaysia-India (2011)

3.6. Malaysia-Australia (2012)

3.7. Malaysia-Turki (2014)

4. Istilah kehakiman

4.1. WAJIB TAHU

4.1.1. 1.Subpoena/sapina: Arahan kepada seseorang untuk hadir di mahkamah pada sesuatu masa untuk menjadi saksi berkaitan dengan perbicaraan. Sapina perlu diserahkan ke tangan saksi sendiri, bukan melalui iklan suratkhabar, tampal depan pintu rumah ke. Saksi akan mengaku penerimaannya dikeratan dan in menjadi bukti penyerahan.

4.1.2. 2.Writ: Arahan bertulis rasmi yang dikeluarkan oleh pihak mahkamah. Dua jenis writ iaitu waran dan prerogatif (habeas corpus)

4.1.3. 3.prima facie: maksudnya ada bukti yang benar-benar kukuh untuk memulakan pendakwaan kes.

4.1.4. 4.habeas corpus: perintah mahkamah supaya seseorang dilepaskan daripada penahanan yang tidak mengikut undang-undang.

4.1.5. 6.alibi: bukti yang menunjukkan bahawa seseorang tidak berada di tempat kejadian ketika sesuatu jenayah dilakukan.

4.1.6. 7.injuksi: perintah bertulis mahkamah yang mengkehendaki sesuatu pihak dalam sesuatu tindakan melakukan / tidak melakukan / menghentikan sesuatu pada masa dan tempat tertentu.

4.1.7. 8.saman: perintah supaya hadir di mahkamah.

4.1.8. 9.mandamus: perintah mahkamah untuk memaksa perlaksanaan sesuatu kewajipan awam yang tertentu.

4.1.9. 10.sine dine: penangguhan sesuatu kes hingga ke suatu tarikh yang belum ditetapkan.

4.1.10. 11.certiorari: perintah mahkamah untuk mengetepikan keputusan yang dibuat oleh mahkamah yang lebih rendah.

4.1.11. 12.ex parte : permohonan oleh plaintif untuk mendengar kes tanpa kehadiran defendan (tertuduh)

4.1.12. 13.bona fide: dengan baik hati dan jujur tanpa penyertaan dalam perbuatan yang salah.

5. Bidang Keberhasilan Utama Negara atau NKRA (NATIONAL KEY RESULT AREAS)

5.1. Bidang-bidang

5.1.1. 1.Reducing Crime/Mengurangkan Jenayah - Menteri Dalam Negeri

5.1.1.1. GTP 1.0

5.1.1.1.1. Pengurangan jenayah indeks

5.1.1.1.2. Mengurangkan jenayah jalanan yang dilaporkan

5.1.1.1.3. Penambahbaikan sistem keadilan

5.1.1.1.4. Peningkatan kepuasan orang ramai terhadap prestasi pihak polis

5.1.1.2. GTP 2.0

5.1.1.2.1. Mengurangkan Jenayah Indeks dan Jenayah Harta Benda

5.1.1.2.2. Pemerkasaan kawasan sasaran di tempat letak kereta

5.1.1.2.3. Penguatkuasaan secara bersama terhadap bengkel haram

5.1.1.2.4. Pengimbas kontena

5.1.1.2.5. Peningkatan ketersediaan dan pengguna Peranti Penerimaan Kad Mudah Alih (MCAD)

5.1.1.2.6. Pembentukan Pasukan Khas

5.1.1.2.7. Pemulihan dan peningkatan kemahiran untuk banduan

5.1.1.2.8. Memulihkan penagih dan pengguna dadah

5.1.1.2.9. Peningkatan kehadiran PDRM

5.1.1.2.10. Memperluaskan komunikasi polis

5.1.1.2.11. Peningkatan Bilangan Kertas Siasatan yang Dibawa ke Muka Pengadilan

5.1.1.2.12. Peningkatan kepuasan orang ramai terhadap perkhidmatan polis

5.1.2. 2. Improving Student Outcomes/Memastikan Pendidikan Berkualiti - Menteri Pelajaran

5.1.3. 4. Improving Rural Development/Mempertingkatkan Pembangunan Luar Bandar - Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

5.1.4. 3. Fighting Corruption Membanteras Rasuah - Menteri di Jabatan Perdana Menteri

5.1.4.1. GTP 1.0

5.1.4.1.1. Mewujudkan unit pematuhan dalam agensi-agensi penguatkuasaan utama

5.1.4.1.2. Akta Perlindungan Pemberi Maklumat kepada penjawat Awam

5.1.4.1.3. Mempercepatkan perbicaraan rasuah, membangunkan pangkalan data ‘Name and Shame’

5.1.4.1.4. Menghapuskan rasuah daripada perolehan Kerajaan, korporat

5.1.4.2. GTP 2.0

5.1.4.2.1. Meningkatkan Agensi Penguatkuasaan

5.1.4.2.2. Menghapuskan Rasuah Besar

5.1.4.2.3. Mentransformasikan proses laporan Ketua Audit Negara

5.1.4.2.4. Meningkatkan proses perolehan kerajaan

5.1.4.2.5. Meningkatkan sokongan dan pendidikan orang ramai

5.1.5. 5. Mempertingkatkan Pengangkutan Awam Bandar - Menteri Pengangkutan

5.1.6. 6. Cost of Living/Menangani Kos Sara Hidup - Timbalan Perdana Menteri

5.1.6.1. GTP 1.0

5.1.6.1.1. 3. Raising Living Standards of Low-Income Households/Mempertingkatkan Taraf Kehidupan Isi Rumah Berpendapatan Rendah - Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

5.1.6.1.2. Bantuan Rakyat 1Malaysia (BR1M)

5.1.6.1.3. Mengurangkan Kos Pendidikan

5.1.6.1.4. Membiayai kos perkhidmatan dan barangan keperluan asas

5.1.6.2. GTP 2.0

5.1.6.2.1. Menambah dan memperluaskan Klinik 1Malaysia

5.1.6.2.2. Kedai Rakyat 1Malaysia

5.1.6.2.3. Perumah Rakyat 1Malaysia (PR1MA)

5.1.6.2.4. Menu Rakyat 1Malaysia (MR1M)

5.1.6.2.5. Kedai Buku 1Malaysia (KB1M)

5.1.6.2.6. Kedai Kain 1Malaysia (KK1M)

5.1.6.2.7. Meningkatkan jaminan makanan menerusi program

6. Pembahagian Kuasa Kerajaan Persekutuan Malaysia

6.1. Yang di Pertuan Agong

6.1.1. Kehakiman

6.1.1.1. Mahkamah

6.1.2. Perundangan

6.1.2.1. Parlimen

6.1.2.1.1. Dewan Rakyat

6.1.2.1.2. Dewan Negara

6.1.3. Eksekutif

6.1.3.1. Kabinet

6.1.3.1.1. Kementerian

7. Jenis-jenis mahkamah dan peranannya

7.1. 1. Mahkamah Persekutuan

7.1.1. Mahkamah ATASAN

7.1.1.1. Mahkamah AGUNG/Mahkamah PERSEKUTUAN

7.1.1.1.1. Bidang Kuasa: Mahkamah TERTINGGI di Malaysia. Berkuasa menyelesaikan pertikaian antara kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan. Mendengar kes rayuan dari Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi. Berkuasa menentukan pengesahan bagi undang-undang yang dibuat oleh Parlimen dan Dewan Undangan Negeri.

7.1.1.2. Mahkamah RAYUAN

7.1.1.2.1. Bidang Kuasa : Membincangkan kes rayuan bagi kes jenayah sahaja, kes sivil juga boleh dibicarakan jika nilainya tidak kurang RM250,000.

7.1.1.3. Mahkamah Tinggi

7.1.1.3.1. Bidang Kuasa : Membicarakan kes sivil dan jenayah dan apa sahaja kesalahan oleh warganegara Malaysia dan warganegara asing yang berada di Malaysia. Kes sivil - Melibatkan kes penjagaan kanak-kanak, perkahwinan dan penceraian bagi bukan Muslim dan kemuflisan. Kes jenayah - mendengar kes rayuan jenayah dari Mahkamah Rendah yang nilai denda melebihi RM25.

7.1.2. Mahkamah RENDAH

7.1.2.1. Mahkamah Syesen

7.1.2.1.1. Bidang kuasa: Mahkamah TERTINGGI dalam komponen Mahkamah Rendah. Kes Jenayah - apa sahaja kesalahan kecuali menjatuhkan hukuman mati. Kes Sivil - melibatkan nilai tidak melebihi RM250,000. Menjalankan siasatan awal sebelum seseorang itu dibicarakan di Mahkamah Tinggi. Jika bukti cukup terhadap tertuduh, ia akan dibicarakan di mahkamah Tinggi.

7.1.2.2. Mahkamah Juvana

7.1.2.2.1. Bidang kuasa : Kes jenayah untuk mereka yang berumur 10 - 18 tahun. Perbicaraan secara tertutup.

7.1.2.3. Mahkamah Majistret Kelas I

7.1.2.3.1. Bidang kuasa : Membincangkan kes jenayah dan sivil. Hukuman maksimum 5 tahun penjara dan denda RM10,000, sebatan 12 kali atau ketiga-tiganya sekali.

7.1.2.4. Mahkamah Majistret Kelas II

7.1.2.4.1. Bidang kuasa : Mahkamah Majistret Kelas II. Kes jenayah - hukuman maksimum 12 bulan penjara, denda RM1,000 atau kedua-duanya sekali. Kes sivil - tuntutan tidak melebihi RM3,000.

7.1.2.5. Mahkamah Tuntutan Kecil

7.1.2.5.1. Bidang kuasa : Kes sivil tidak melebihi RM3,000

7.1.2.6. Mahkamah Penghulu

7.1.2.6.1. Bidang kuasa : Mahkamah TERENDAH dalam komponen Mahkamah RENDAH. Kes sivil tidak lebih RM50. Kes jenayah denda RM25 sahaja. Dikendalikan oleh penghulu sesuatu mukim.

7.1.3. Mahkamah KHAS

7.1.3.1. Mahkamah Tentera

7.1.3.1.1. Bidang kuasa : Kes tingkah laku anggota tentera. Tidak membicarakan kes sivil dan jenayah. Boleh menjatuhkan sebarang hukuman kecuali hukuman mati yang perlukan pengesahan YDP Agong.

7.1.3.2. Mahkamah Khas Raja-raja

7.1.3.2.1. Bidang kuasa : Membicarakan kesalahan YDP Agong dan Sultan dalam kes sivil dan jenayah yang dilakukan dalam Persekutuan. Tindakan dikenakan setelah mendapat keizinan Peguam Negara.

7.2. 2. Mahkamah Negeri

7.2.1. Mahkamah Adat

7.2.1.1. Bidang kuasa : Kes pelanggaran adat oleh suku kaum di Sabah dan Sarawak.

7.2.2. Mahkamah Syariah

7.2.2.1. Mahkamah Syariah Rayuan

7.2.2.2. Mahkamah Syariah Tinggi

8. BAHAGIAN B - DAYA MENYELESAIKAN MASALAH

8.1. (i) Kemahiran Logik

8.2. (ii) Kemahiran Menginterpretasi Data

8.3. (iii) Konsep Matematik dan Akaun

8.3.1. Formula Segi Empat Kisaran Dalam Bulatan

8.3.2. Formula Imbangan Akaun

8.3.3. Nota Kebarangkalian

8.3.3.1. Contoh 1

8.3.3.1.1. Rumus-rumus Statistik

8.3.3.2. Contoh 2

8.3.4. Rumus Matematik (Sukatan SPM)

9. Merangsang Pertumbuhan Ekonomi

9.1. 1) Dasar Fiskal

9.2. 2) Dasar Monetari

9.3. 3) Pasaran Modal

9.4. 4) K-Ekonomi

9.5. 5) Membangunkan Industri ICT dan Modal Teroka

10. National Blue Ocean Strategy 7 (NBOS 7) / Strategi Lautan Biru Kebangsaan

10.1. Definisi

10.1.1. Lautan: merujuk kepada perkhidmatan awam

10.1.2. Lautan biru: peluang baru untuk diterokai bagi menambah baik perkhidmatan awam untuk rakyat.

10.2. Pengenalan

10.2.1. NBOS diperkenalkan pada tahun 2009 oleh Dato' Seri Najib Tun Razak.

10.2.2. dilaksanakan antara kementerian dan agensi kerajaan merentasi kerajaan persekutuan, negeri dan tempatan.

10.2.3. "Kita berlayar dari lautan merah ke lautan biru" dengan bekalan PRODUKTIVITI, KREATIVITI, INOVASI.

10.3. TIGA PRINSIP PROSES SAKSAMA

10.3.1. Penglibatan semua pihak iaitu menteri, penjawat awam dan rakyat

10.3.2. Penerangan kepentingan program NBOS agar semua pihak faham

10.3.3. Penjelasan tanggungjawab agar semua pihak dapat menjalankan tanggungjawab masing-masing

10.4. Agensi Kerajaan yang terlibat

10.4.1. Agensi Inovasi Malaysia (AIM)

10.4.2. Angkatan Tentera Malaysia

10.4.3. Bank Simpanan Nasional

10.4.4. Corporation (MDeC)

10.4.5. Halal Development Corp

10.4.6. IM4U

10.4.7. Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia

10.4.8. Institut Pertahanan Dan Keselamatan Malaysia

10.4.9. Institut Tadbiran Awam Negara

10.4.10. Jabatan Hal Ehwal Veteren

10.4.11. Jabatan Imigresen Malaysia

10.4.12. Jabatan Ketua Pengarah Tanah Dan Galian

10.4.13. Jabatan Pengangkutan Jalan

10.4.14. Jabatan Penjara Malaysia

10.4.15. Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia

10.4.16. Jabatan Perikanan Malaysia

10.4.17. Jabatan Perkhidmatan Awam

10.4.18. Jabatan Pertahanan Awam Malaysia

10.4.19. Kementerian Belia Dan Sukan

10.4.20. Kementerian Dalam Negeri

10.4.21. Kementerian Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah

10.4.22. Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan Dan Kerajaan Tempatan

10.4.23. Kementerian Kesihatan

10.4.24. Kementerian Kewangan Malaysia

10.4.25. Kementerian Luar Negeri

10.4.26. Kementerian Pelancongan Dan Kebudayaan

10.4.27. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat

10.4.28. Kementerian Pendidikan

10.4.29. Kementerian Pengangkutan Malaysia

10.4.30. Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri

10.4.31. Kementerian Komunikasi Dan Multimedia Malaysia

10.4.32. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan

10.4.33. Kementerian Pertahanan

10.4.34. Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani

10.4.35. Kementerian Perusahaan Perladangan Dan Industri

10.4.36. Kementerian Sains, Teknologi Dan Inovasi

10.4.37. Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar

10.4.38. Kementerian Sumber Manusia

10.4.39. Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau Dan Air

10.4.40. Kerajaan Negeri Melaka

10.4.41. Kerajaan Negeri Perak

10.4.42. Kerajaan Negeri Sabah

10.4.43. Kerajaan Negeri Sarawak

10.4.44. Lembaga Pemasaran Dan Pertanian Persekutuan

10.4.45. Lembaga Penduduk Dan Pembangunan Keluarga Negara

10.4.46. MaGIC

10.4.47. Malaysian Biotechnology Corporation

10.4.48. Perbadanan Putrajaya

10.4.49. Polis Diraja Malaysia

10.4.50. Pusat Latihan Khidmat Negara

10.4.51. Razak School Of Government

10.4.52. Suruhanjaya Hak Asasi Malaysia

10.4.53. Tentera Darat Malaysia

10.4.54. Tentera Laut Malaysia

10.4.55. Tentera Udara Diraja Malaysia

10.4.56. Unit Kerjasama Awam Swasta

10.4.57. Unit Pemodenan Tadbiran Dan Perancangan Pengurusan Malaysia

10.4.58. Unit Penyelarasan Pelaksanaan , Jabatan Perdana Menteri

10.4.59. Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

10.4.60. Universiti Kebangsaan Malaysia

10.5. Prinsip UTAMA

10.5.1. Mencapai pendapatan tinggi melalui perkembangan ekonomi dan pembangunan bersepadu dan

10.5.2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui keselamatan yang lebih tinggi dan juga penyertaan sosial bagi merapatkan jurang sosial diantara pelbagai golongan masyarakat (sebagai contoh, luar bandar vs, bandar, belia vs. berusia, kaum lelaki vs. kaum wanita, dll)

10.6. Inisiatif NBOS

10.6.1. Menggalakkan Semangat Kesukarelawanan

10.6.1.1. 1Malaysia For Youth (IM4U)

10.6.1.2. Sukerela Untuk Para Profesional Antarabangsa

10.6.1.3. Sukarela Sambil Melancong

10.6.2. Perhubungan Bandar Dan Luar Bandar

10.6.2.1. Urban Transformation Centres (UTCs)

10.6.2.2. Rural Transformation Centres (RTCs)

10.6.2.3. Military Community Transformation Centres (MCTCs)

10.6.2.4. University Community Transformation Centres (UCTCs)

10.6.2.5. Building Rural Basic Infrastructure Using Military Resources

10.6.3. 1Malaysia Blue Ocean Entrepreneurs (1MBOE)

10.6.4. Memupuk Daya Kreativiti & Inovasi

10.6.4.1. 1Malaysia EnTrepreneurs (1MET)

10.6.4.2. Malaysian Global Innovation And Creativity Centre (MaGIC)

10.6.4.3. My Kampung, My Future (MKMF)

10.6.4.4. 1Malaysia Social EnTrepreneurs (1MSET)

10.6.4.5. 1Malaysia Skills Training & Enhancement For The Rakyat (1MASTER)

10.6.4.6. Micro-PPP

10.6.4.7. High-Value Added Agriculture On Idle Government Land

10.6.5. 1Malaysia Skills And Employability Programme (SKK1M)

10.6.6. Mengurangkan Kos Sara Hidup

10.6.6.1. Kad Diskaun 1Malaysia

10.6.6.2. Mobile KR1M

10.6.6.3. My Best Buy

10.6.7. Penyampaian Perkhidmatan Awam Yang Berkesan

10.6.7.1. 1Malaysia One Call Centre (1MOCC)

10.6.7.2. Pusat Transformasi Komuniti Mobil (Mobile CTC)

10.6.7.3. Pusat Latihan 1Malaysia (1MTC)

10.6.7.4. Khidmat Pelanggan Penjawat Awam 1Malaysia (1SERVE)

10.6.8. Kesihatan, Keselamatan & Sekuriti

10.6.8.1. Blue Ocean Policing

10.6.8.2. Community Rehabilitation Programme (CRP)

10.6.8.3. Certified Security Guards (CSGs)

10.6.8.4. Amanita & Go-To-Safety Points

10.6.8.5. 1Malaysia Biodiversity Enforcement Operation Network (1MBEON)

10.6.8.6. Health Fairs In East Malaysia

10.6.8.7. 1Malaysia Family Care

10.6.8.8. 1Malaysia Family First

10.6.9. Pembangunan Masyarakat

10.6.9.1. My Beautiful Neighbourhood (MyBN)

10.6.9.2. My Beautiful Malaysia (MyBM)

10.6.9.3. Women Empowered For You (WE4U)

10.6.9.4. Visit My Kampung

10.6.9.5. 1Malaysia Civil Service Retirement Support

10.6.9.6. 1Malaysia Veterans Recognition Programme

10.6.9.7. 1Malaysia Hawkers Programme

10.6.9.8. 1Malaysia Youth Cities (1MYC)

10.6.10. Kerjasama Pan-ASEAN

10.6.10.1. 1ASEAN Entrepreneurship Summit (1AES)

10.6.10.2. Multi-National Counter Terrorism Exercise

11. ICU (PELAKSANA)

11.1. Fungsi

11.1.1. Bertindak sebagai urusetia kepada Majlis Tindakan Negara, Jawatankuasa Kerja Tindakan Negara dan beberapa jawatankuasa Kabinet yang lain.

12. Mantan Ketua Hakim Negara

13. Teras UTAMA Penjawat Awam

13.1. cepat

13.2. Tepat

13.3. intergriti

13.4. produktiviti,

13.5. kreativiti

13.6. inovasi

14. Ketua Hakim Negara

15. Urusan Perkastaman

15.1. Sumber Hasil Kerajaan

15.1.1. Cukai langsung

15.1.1.1. Duti Setem

15.1.1.2. Cukai Pendapatan Individu

15.1.1.3. Cukai Koperat

15.1.1.4. Cukai Keuntungan Harta Tanah

15.1.2. Cukai tidak langsung

15.1.2.1. Duti import

15.1.2.1.1. buah-buahan, tembakau, tekstil, minumankeras, petroleum, minyak wangi dan kereta.

15.1.2.2. Duti eksport

15.1.2.2.1. barang keluaran utama yang dikenakan duti eksport ialah petroleum, kayubalak, kelapa sawit, dan getah.

15.1.2.3. Duti eksais

15.1.2.3.1. Contoh

15.1.2.4. Cukai perkhidmatan

15.1.2.4.1. Kadar : 6%

15.1.2.5. Cukai jualan

15.1.2.5.1. Kadar : 10%

15.1.2.5.2. Kecuali:

15.1.2.6. Cukai Barangan dan Perkhidmatan, CBP/GST

15.1.2.6.1. Kadar: 6%

15.1.3. Hasil bukan cukai

15.1.3.1. lesen dan permit kenderaan.

15.1.3.2. Bayaran denda,bayaran perkhidmatan daripada orang ramai, dan pendapatan pelaburankerajaan.

15.1.3.3. Sewa daripada harta benda yang dimiliki oleh kerajaan.

15.1.3.4. Dividen yang diagihkan oleh PETRONAS dan royati petroleum serta bayaran tunai gasyang dijual oleh kerajaan.

15.1.3.5. Penjualan syer syarikat berhad oleh kerajaan seperti Sistem Penerbangan Malaysia(MAS),Perbadanan Perkapalan Antarabangsa Malaysia Berhard (MISC), Telekom

15.1.3.6. Malaysia Berhad (TNB) dan Perusahaan Otomobil Nasional Berhad.

15.2. Pengisytiharan matawang

15.2.1. Akta

15.2.1.1. Sek.23 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 (AMLATFA)

15.2.2. Had

15.2.2.1. USD 10,000.00 .

16. Bidang Tugasan Pegawai Tadbir Diplomatik

16.1. Bahasa Melayu

16.1.1. 1. Pengurusan Sumber Manusia dan Pembangunan Organisasi,

16.1.2. 2. Pengurusan Kewangan,

16.1.3. 3. Keselamatan dan Pertahanan Negara,

16.1.4. 4. Pengurusan Teknologi Maklumat,

16.1.5. 5. Perancangan dan Pentadbiran Sosial/Infrastruktur,

16.1.6. 6. Pentadbiran dan Pembangunan Wilayah/Perbandaran/Tanah/Daerah/Tempatan

16.1.7. 7. Pengurusan Ekonomi dan

16.1.8. 8. Hubungan Antarabangsa dan Hal Ehwal Luar Negeri.

16.2. Bahasa Inggeris

16.2.1. 1. Human Resource Management and Organizational Development

16.2.2. 2. Financial Management

16.2.3. 3. National Security and Defence

16.2.4. 6. Administration and Regional Development / Municipal / Land / County / Local

16.2.5. 4. Information Technology Management

16.2.6. 5. Planning and Social Administration / Infrastructure

16.2.7. 7. Economics Management

16.2.8. 8. International Relations and Foreign Affairs

17. HOT TOPICS!

17.1. GST

17.2. Penajaan Pasukan Bola Sepak

17.3. TPPA

17.3.1. BACA NI

17.4. Bauksit

17.5. 1MDB

17.6. Jual Beli Hartanah

17.7. Harga Minyak

17.8. El-Nino

17.9. Pengasingan Sampah

17.9.1. Akta

17.9.1.1. Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 (Akta 672)

17.9.2. Negeri yang terlibat

17.9.2.1. Kuala Lumpur

17.9.2.2. Putrajaya

17.9.2.3. Pahang

17.9.2.4. Johor

17.9.2.5. Melaka

17.9.2.6. Negeri Sembilan

17.9.2.7. Perlis

17.9.2.8. Kedah

17.9.3. Jenis sisa

17.9.3.1. Sisa baki

17.9.3.2. Sisa Kitar semula

17.9.4. Jadual Kutipan

17.9.4.1. Sisa baki 2x seminggu

17.9.4.2. Sisa kitar semula 1x seminggu

17.10. Senarai Pengiktirafan Dunia oleh UNESCO

17.10.1. WORLD HERITAGE SITE

17.10.1.1. Kategori Semulajadi

17.10.1.1.1. Taman Negara Kinabalu, Sabah Kategori Semulajadi 2 Dicember 2000

17.10.1.1.2. Taman Negara Mulu, Sarawak Kategori Semulajadi 2 December 2000

17.10.1.2. Kategori Kebudayaan

17.10.1.2.1. Melaka & Georgetown Kategori Kebudayaan 7 July 2008

17.10.1.2.2. Tapak Arkeologi Lembah Lenggong Kategori Kebudayaan 2012

17.10.2. MEMORY OF THE WORLD INTERNATIONAL REGISTER

17.10.2.1. Hikayat Hang Tuah Pengiktirafan diberikan pada 20 October 2001

17.10.2.2. Batu Bersurat Terengganu (Inscribed stone of Terengganu) Pengiktirafan diberikan pada 31 Julai 2009.

17.10.2.3. Sejarah Melayu ( The Malay Annals) Pengiktirafan diberikan pada 4 September 2001

17.10.3. MASTERPIECES OF ORAL AND INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE OF HUMANITY

17.10.3.1. Mak Yong Theatre 25 November 2005

17.10.3.2. Surat-surat Sultan Abdul Hamid (Letters of the Sultan Abd Hamid Kedah) (1882-1943) Pengiktirafan diberikan pada 2001

17.11. CAPAM

17.11.1. organization that promotes good governance and knowledge exchange amongst governments from Commonwealth countries and beyond.

17.12. ASEAN

17.13. ZOPFAN

17.13.1. (Zone of Peace, Freedom and Neutrality) Zon Keamanan, Kebebasan, dan Keberkecualian. Ia merupakan pengistiharan yang ditandatangani oleh Menteri Luar bagi negara-negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand)

17.13.2. Pengisytiharan

17.13.2.1. Kuala Lumpur, 1971

17.13.3. Resolusi

17.13.3.1. kesemua pihak secara berterang-terangan menyatakan bahawa menjadi matlamat mereka bagi mengekalkan Asia Tenggara "bebas dari sebarang bentuk campur tangan dari kuasa Luar" dan "meluaskan lagi bidang kerjasama."

17.14. Kat mana Sheikh Muzaffar landing

17.14.1. Arkylk, Kazakhstan (yang terletak 500 kilometer dari bandar Baikonur)

17.15. Pelarian Rohingya

17.16. Pelarian Syiria

17.16.1. terima 3000 pelarian hasil ucapan PM di Perhimpunan Agung PBB ke-70

17.17. Sukan

17.17.1. Pemenang PERTAMA PINGAT DI OLIMPIK

17.17.1.1. Razif Sidek & Jalani Sidek Barcelona 1992 - Badminton Bergu Lelaki

17.17.2. pemengan PINGAT di OLIMPIK

17.17.3. Lee Chong Wei

17.17.3.1. Bila dapat Dato'?

17.17.3.1.1. 6 JUN 2009 - dikurniakan Darjah Bakti (DB) oleh Tuanku Mizan Zainal Abidin

17.17.3.2. Ranking terkini

17.17.3.2.1. 5 (17 December 2015)

17.17.3.3. Ranking tertinggi

17.17.3.3.1. 1 (18 December 2014)

17.17.4. Nicol Ann David

17.17.4.1. RANKING TERBARU Dato' Nicol Ann David

17.17.4.1.1. No. 3 DUNIA di belakang LAURA MASSARO (ENG) dan RANEEM AL-WALILEY (EGP)

17.17.4.2. Bila dapat Dato'?

17.17.4.2.1. gelaran Darjah Bakti sempena hari keputeraan Yang di-Pertuan Agong Tuanku Mizan Zainal Abidin pada 07 JUN 2008

17.17.5. Bola Sepak Malaysia

17.17.5.1. Rangking Terbaru FIFA :171

18. Meningkatkan Daya Saing Negara

18.1. 1) Mengukuhkan Sistem Kewangan

18.2. 2) Memperbaiki Urus Tadbir Korporat

18.3. 3) Menghapuskan Karenah Birokrasi

19. Senarai penuh Kabinet Malaysia 2015

20. Kerajaan Malaysia

20.1. Tempatan

20.1.1. Jenis

20.1.1.1. Dewan Bandaraya

20.1.1.2. Majlis Perbandaran

20.1.1.3. Majlis Bandaran

20.1.1.4. Lembaga Bandaran

20.1.1.5. Majlis Daerah Luar Bandar

20.1.1.6. Majlis Tempatan

20.1.2. Hierarki

20.1.2.1. Bandar raya - dikenali sebagai Dewan Bandaraya atau Majlis Bandaraya

20.1.2.2. Bandar - dikenali sebagai Majlis Perbandaran

20.1.2.3. Luar bandar - dikenali sebagai Majlis Daerah

20.1.2.4. Kawasan khas - dikenali sebagai Perbadanan atau Pihak Berkuasa Tempatan.

20.1.3. Peranan/tugas2x (Akta 171 PBT)

20.1.3.1. Kuasa perancang tempatan

20.1.3.2. Kuasa mengeluarkan lesen

20.1.3.3. Kuasa mengenakan cukai-cukai tertentu

20.1.3.4. Membina bangunan, perumahan dan unit-unit perdagangan (pasar, gerai-gerai dsb.)

20.1.3.5. Kuasa untuk menjalankan fungsi merancang dan menguruskan kawasan bandar

20.1.3.6. Mengurus dan mengawal lalulintas (termasuk mengurus sistem pengangkutan awam bandaran)

20.1.3.7. Kuasa untuk merancang dan menyediakan kemudahan-kemudahan awam

20.1.3.8. Membangun, mengurus dan memastikan fungsi sistem Pemantauan Projek SPP II berfungsi dengan baik.

20.2. Negeri

20.3. Persekutuan

21. EPU (PERANCANG)

21.1. Fungsi

21.1.1. handle Rancangan Malaysia (RMK)

22. Rancangan Malaysia ke-11 (RMK 11)

22.1. Tempoh

22.1.1. 2016-2020

22.2. 6 TERAS STRATEGI

22.2.1. Memperkukuh inklusiviti ke arah masyarakat yang saksama

22.2.2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat

22.2.3. Menyelaras, memantau dan menilai dasar dan projek pembangunan.

22.2.4. Meningkatkan pembangunan modal insan untuk negara maju

22.2.5. Memperkukuh infrastruktur bagi menyokong pertumbuhan ekonomi

22.2.6. Menuju ke arah pertumbuhan hijau bagi meningkatkan kemampanan dan daya tahan

22.3. Objektif UTAMA

22.3.1. PERTUMBUHAN BERPAKSIKAN RAKYAT

23. Darjah Kebesaran Persekutuan

23.1. Susunan Mengikut Keutamaan

23.2. Gelaran

23.2.1. Tan Sri

23.2.1.1. PANGLIMA MANGKU NEGARA (P.M.N.)

23.2.1.2. Panglima Setia Mahkota (P.S.M.)

23.2.2. Tun/Toh Puan

23.2.2.1. SERI MAHARAJA MANGKU NEGARA (S.M.N.)

23.2.2.2. SERI SETIA MAHKOTA (S.S.M.)

23.2.3. Datuk

23.2.3.1. PANGLIMA SETIA DIRAJA (P.S.D.)

23.2.3.2. PANGLIMA JASA NEGARA (P.J.N.)

24. Senarai Perdana Menteri Malaysia

24.1. Tun Dr.Mahathir (1981-2003) - Bapa Permodenan Malaysia

24.2. Tun Hussein Onn (1976-1981) - Bapa Perpaduan Malaysia

24.3. Tunku Abdul Rahman (1957-1970) - Bapa Kemerdekaan

24.4. Tun Abdul Razak (1970-1976) - Bapa Pembangunan Malaysia

24.5. Tun Abdullah Badawi (2003-2009) - Bapa Pembangunan Modal Insan Malaysia

24.6. Dato' Seri Najib Tun Razak (2009-Kini) - Bapa Transformasi Malaysia

25. Agensi Di Bawah Jabatan Perdana Menteri

25.1. a. Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)

25.1.1. Fungsi

25.1.1.1. a. Menggubal dasar-dasar pengambilan dan penamatan kerja kakitangan kerajaan

25.1.1.2. b. Mewujudkan kekosongan jawatan kakitangan awam Persekutuan

25.1.1.3. c. Menggubal skim gaji kakitangan Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri

25.1.1.4. d. Membincangkan kenaikan gaji, elaun dan pencen kakitangan kerajaan melalui wakil masing-masing.

25.1.1.5. e. Berbincang dengan bahagian Perbendaharaan Malaysia tentang penambahan kakitangan kerajaan kenaikan gaji, bonus, dan insentif.

25.1.1.6. f. Mengelolakan dan mentadbirkan Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)

25.1.1.7. g. Menyediakan kemudahan biasiswa dan hadiah latihan untuk kakitangan kerajaan melalui INTAN

25.1.1.8. h. Memutuskan pertukaran dan penghantaran kakitangan kerajaan ke tempat atau jawatan yang sesuai.

25.2. b. Unit Perancang Ekonomi (EPU)

25.2.1. Fungsi

25.2.1.1. a. Membantu kerajaan merancang ekonomi negara

25.2.1.2. b. Menjadi urus niaga kepada Majlis Perancang Negara, jawatankuasa Perancang Pembangunan Negara, dan jawatankuasa Pelaburan Antarabangsa.

25.2.1.3. c. Membantu perancangan Rancangan Malaysia Lima Tahun untuk Kabinet.

25.2.1.4. d. Mengkaji kejayaan yang telah dicapai sewaktu rancangan-rancangan lima tahun dilaksanakan,

25.2.1.5. e. Menyelaraskan dan memastikan badan-badan kerajaan melaksanakan projek-projek ekonomi yang telah diluluskan.

25.2.1.6. f. Menasihati kerajaan tentang isu-isu ekonomi negara dan antarabangsa.

25.2.1.7. g. Menjadi urus setia kepada Program Kerjasama Teknikal Malaysia (Malaysia Technical Cooperation Programme- MTCP) untuk negara-negara sedang membangun.

25.3. c. Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU)

25.3.1. Fungsi

25.3.1.1. a. Memastikan dasar-dasar ekonomi kerajaan mencapai matlamat yang diharapkan oleh kerajaan; misalnya Dasar Pembangunan Nasional, Dasar Penswastaan, dan dasar Pandang ke Timur.

25.3.1.2. b. Menyelaraskan usaha antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri sewaktu melaksanakan program-program pembangunan.

25.3.1.3. c. Menjadi urus setia kepada Majlis Pembangunan Negara.

25.3.1.4. d. Mengawasi agensi-agensi dan perbadanan awam seperti PETRONAS, PNS, HICOM, dan MISC supaya kegiatannya selaras dengan Dasar Pembangunan Nasional.

25.3.1.5. e. Membantu kerajaan untuk meningkatkan penglibatan bumiputera dalam bidang perdagangan dan perindustrian.

25.3.1.6. f. Melaksanakan tugas-tugas khas seperti;

25.3.1.6.1. i. Menyediaka pusat khidmat bagi menyelesaikan masalah kontraktor bumiputera

25.3.1.6.2. ii. Membasmi kemiskinan relatif

25.3.1.6.3. iii. Menyusun semula masyarakat dengan meningkatkan keupayaan sektor swasta golongan bumiputera.

25.4. d. Unit Penyelidikan Ekonomi (SERU)

25.4.1. a. Mengkaji kesan-kesan dasar kerajaan dan program-program pembangunan negara terhadap rakyat.

25.4.2. b. Menkaji dan mendapatkan maklumat dan data untuk membolehkan kerajaan merangka program baru.

25.4.3. c. Menjalankan penyelidikan tentang pembangunan pertanian, pembangunanluar bandar, kemajuan perindustriuan dan kesan-kesan pembandaran terhadap sosioekonomi negara.

25.4.4. d. Membekalkan maklumat sosioekonomi kepada Unit Perancang Ekonomi serta badan-badan kerajaan yang lain untuk perancangan pembangunan negara.

25.5. e. Unit Pemodenan Tadbiran dan Peracangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)

25.5.1. Fungsi

25.5.1.1. a. Mecadangkan pembaharuan dalam cara-cara pengurusan pejabta-pejabat kerajaan.,

25.5.1.2. b. Meningkatkan kecekapan dalam kalangan kakitangan kerajaan.

25.5.1.3. c. Memodenkan sistem pentadbiran awam denagn memperkenalkan penggunaan komputer dan akedah komunikasi moden seperti Internet.

25.5.1.4. d. Mengadakan program kualiti dan produltiviti, Program Kerajaan elektronik, Program Pembangunan MS ISO 9000, dan sebagainya.

25.5.1.5. e. Memberikan khidmat rundingan pengurusan kepada organisasi kerajaan.

26. Agensi Di Bawah Kementerian Kewangan

26.1. Perbendaharaan Negara

26.1.1. Fungsi

26.1.1.1. a. Merancang dasar-dasar kewangan negara.

26.1.1.2. b. Melaksanakan Belanjawan kerajaan Persekutuan di bawah kawalan Akauntan Negara.

26.1.1.3. c. Mengumpul wang kerajaan melalui hasil cukai.

26.1.1.4. d. Membantu Kerajaan Persekutuan untuk meminjam wang.

26.1.1.5. e. Meluluskan pengeluaran peruntukan seperti bonus kakitangan kerajaan, pembelian barang-barang dan harta Kerajaan Persekutuan serta pinjaman perumahan dan kenderaan untuk kakitangan kerajaan (pinjaman perumahan dan pijaman kenderaan dikenakan kadar faedah yang rendah)

26.1.1.6. f. Menganalisis kedudukan ekonomi negara dan antarabangsa.

26.1.1.7. g. Mengatur dan ,menyelia industri insurans di Malaysia.

26.1.1.8. h. Mengagihkan sumber-sumber kewangan dengan cekap kepada agensi-agensi kerajaan.

27. Belanjawan negara

27.1. Jenis

27.1.1. Bajet Berimbang (Balanced)

27.1.1.1. Hasil = Perbelanjaan

27.1.2. Bajet Lebihan (Surplus)

27.1.2.1. Hasil > Perbelanjaan

27.1.3. Bajet Kurangan (Defisit)

27.1.3.1. Perbelanjaan > Hasil

27.2. Komponen

27.2.1. Komponen Hasil

27.2.2. Komponen Pinjaman

27.2.3. Komponen Perbelanjaan

27.2.3.1. Perbelanjaan Kerajaan

27.2.3.1.1. Perbelanjaan Mengurus

27.2.3.1.2. Perbelanjaan Tanggungan

27.2.3.1.3. Perbelanjaan Bekalan

27.2.3.1.4. Perbelanjaan Pembangunan

27.2.3.1.5. Perbelanjaan Pembangunan Langsung

27.2.3.1.6. Pinjaman

27.3. Asas Perundangan - Perkara 99 Perlembagaan Persekutuan

27.3.1. “Yang di Pertuan Agong hendaklah bagi tiaptiap tahun kewangan, mengarah dibentangkan dalam Dewan Rakyat suatu anggaran pendapatan dan perbelanjaan bagi Perseekutuan untuk tahun itu, penyata itu hendaklah dibentangkan sedemikian sebelum permulaan tahun itu.”

27.4. Definasi

27.4.1. satu penyataan Anggaran Hasil dan Perbelanjaan bagi tahun hadapan yang digunakan sebagai alat perancangan dan pengurusan sumber ekonomi negara untuk memenuhi keperluan rakyat.“

27.5. Konsep Asas

27.5.1.  1. Bajet/Belanjawan merupakan satu DOKUMEN PERANCANGAN STRATEGIK kerajaan.  2. Dokumen Belanjawan adalah produk kepada satu proses Belanjawan.

27.6. Elemen-elemen

27.6.1. Dasar-dasar, matlamat-matlamat dan strategi-strategi kerajaan yang akan dilaksanakan dalam tahun hadapan belanjawan

27.6.2. Program-program, aktiviti-aktiviti dan projek-projek yang akan dilaksanakan bagi mencapai strategi dan matlamat yang ditetapkan

27.6.3. Pengagihan sumber kewangan mengikut program-program, aktiviti-aktiviti dan projek-projek

27.6.4. Bagaimana dan berapa banya hasil yang dikutip untuk membiayai program-program, aktiviti-aktiviti yang dirancang

27.6.5. Jumlah pembiayaan dari sumber pinjaman, dan

27.6.6. Sasaran Prestasi output/impak.

28. Inflasi

28.1. Definisi

28.1.1. suatu kenaikan dalam tingkat harga umum barangan dan perkhidmatan dalam sesebuah ekonomi dari semasa ke semasa

28.2. Cara Atasi

28.2.1. Menaikkan nisbah rizab berkanun

28.2.2. Menaikkan kadar bank atau kadar diskaun

28.2.3. Menjual surat jaminan kerajaan

28.2.4. Menaikkan Kadar cukai

28.2.5. Mengurangkan Perbelanjaan Negara

29. Pengangguran

29.1. Definisi

29.1.1. orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya.

29.2. Jenis

29.2.1. 1. Pengangguran Friksional / Frictional Unemployment

29.2.2. 2. Pengangguran Struktural / Structural Unemployment

29.2.3. 3. Pengangguran Musiman / Seasonal Unemployment

29.2.4. 4. Pengangguran Siklikal

29.3. Cara Mengatasi

29.3.1. Menurunkan nisbah rizab berkanun

29.3.2. Menurunkan kadar bank atau kadar diskaun

29.3.3. Membeli surat jaminan kerajaan

30. Hutang Negara

30.1. Definifi

30.1.1. Pinjaman kerajaan daripada sumber dalam negeri dan sumber luar negara

30.2. Jenis Pinjaman

30.2.1. Dalam Negeri

30.2.1.1. Bil Perbendaharaan

30.2.1.1.1. Pinjaman Jangka Pendek

30.2.1.1.2. Tempoh matang kurang daripada setahun

30.2.1.1.3. Sejenis resit dan nilai mukanya tetap nilainya.

30.2.1.2. Surat jaminan kerajaan

30.2.1.2.1. Pinjaman jangka panjang

30.2.1.2.2. Perjanjian bertulis antara kerajaan dengan peminjam

30.2.1.2.3. KWSP merupakan pelabur terbesar,di samping BSN

30.2.1.3. Sijil Pelaburan

30.2.1.3.1. Suatu bentuk pelaburan yang diadakan untuk institusi kewangan Islam seperti Bank Islam, Syarikat Takaful, dan Lembaga Tabung Haji.

30.2.1.3.2. Mendapat keuntungan dalam bentuk dividen.

30.2.2. Luar Negara

30.2.2.1. Pinjaman Pasaran

30.2.2.1.1. - Pinjaman yang diperoleh melalui penjualan alat kewangan seperti bon dan nota terapung di pasaran terbuka.

30.2.2.2. Pinjaman Projek

30.2.2.2.1. Bertujuan membiayai projek pembangunan yang memerlukan perbelanjaan yang besar

30.2.2.2.2. Pinjaman untuk membiayai projek pembangunan seperti Pembinaan jambatan Pulau Pinang

30.2.2.3. Kredit Pembekal

30.2.2.3.1. - Pinjaman dalam bentuk barang yang bayarannya ditangguhkan untuk suatu masa tertentu

30.3. Tujuan Pinjaman

30.3.1. 1. Menampung kekurangan hasil kerajaan

30.3.2. 2. Menampung perbelanjaan pembangunan ekonomi negara

30.3.3. 3. Pengagihan pendapatan melalui projek pembangunan

30.3.4. 4. Membiayai kelewatan kutipan hasil cukai

31. Free Trade Area (FTA) : MALAYSIA <->ASEAN

31.1. ASEAN FTA (1992)

31.1.1. Dikuatkuasa

31.1.1.1. 1 January 1993

31.1.2. Persetujuan Persefahaman

31.1.2.1. agreement on the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme on 28 January 1992 to eliminate tariffs and non-tariff barriers in the region

31.2. ASEAN-KOREA (2006)

31.3. ASEAN-JEPUN (2008)

31.4. ASEAN-INDIA (2009)

31.5. ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND (i2009)

32. DONATE FOR THIS PROJECT: CIMB 7030809171 (Mohammad Hafiz Bin Hamzah)

33. Jenis2x Kewarganegaraan (Perkara 14-31)

33.1. a. Kuatkuasa undang-undang

33.1.1. Perkara 14(1) (a): setiap orang yang dilahirkan sebelum Hari Malaysia (16 September 1963)

33.1.1.1. Syarat2x

33.1.1.1.1. a) Dia menjadi warganegara Persekutuan sebelum Hari Merdeka.

33.1.1.1.2. b) Dia dilahirkan di Persekutuan pada atau selepas Hari Merdeka dan selepas bulan oktober 1962.

33.1.1.1.3. c) Dia dilahirkan di Persekutuan selepas bulan September 1962 dan pada masa kelahiran itu sekurang-kurangnya atau bapanya seorang warganegara atau bermastautin tetap di Persekutuan, atau dia tidak menjadi warganegara mana-mana negara lain pada masa lahirnya.

33.1.1.1.4. d) Dia dilahirkan di Persekutuan pada atau selepas hari Merdeka dan pada masa kelahirannya, bapanya seorang warganegara dan juga telah dilahirkan di Persekutuanbatau pada kelahiran itu berada dalam perkhidmatan kerajaan Persekutuan tau kerajaan sesebuah negeri.

33.1.1.1.5. e) Dia dilahirkan di luar Persekutuan pada atau selepas hari Merdeka dan pada hari kelahiran itu, bapanya seorang warganegara, dan dalam tempoh yang ditetapkan, mendaftarkan kelahiran itu di tempat pejabat konsul Persekutuan, atau kelahiran itu didaftarkan dengan Kerajaan Persekutuan jika kelahiran itu berlaku di Singapura, sarawak, Brunei, tau Borneo Utara.

33.1.2. Perkara 14(1) (b): Seseorang yang diahirkan pada atau selepas hari Malaysia dan mempunyai mana-mana daripada kelayakan yang ditentukan dalam Bahagian II Jadual Kedua Perlembagaan Perekutuan

33.1.2.1. Syarat2x

33.1.2.1.1. a. Dia dilahirkan di Persekutuan dan pada masa kelahiran itu sekurang-kurangnya ibu atau bapanya seorang warganegara atau bermastautin tetap di Persekutuan.

33.1.2.1.2. b. Dia dilahirkan di luar Persekutuan dan pada masa kelahiran itu bapanya seorang warganeagara dan dilahirkan di Prsekutuan, atu pada masa kelahiran itu bapanya berkhidmat dengan Kerajaan persekutuan atau kerajaan sesebuah negeri.

33.1.2.1.3. c. Dia dilahirkan di luar Persekutuan dan pada masa kelahiran itu bapanya seorang warganegara, dan dalam tempoh yang ditetapkan, mendaftarkan kelahiran itu dipejabat konsul Persekutuan, atau kelahiran itu didaftarkan dengan Kerajaan Persekutuan jika kelahiran itu berlaku Brunei.

33.1.2.1.4. d. Dia dilahirkan di Singapura dan pada masa kelahiran itu sekurang-kurangnya ibu atau bapanya seorang warganegara.

33.1.2.1.5. e. Dia dilahirkan di Persekutuan dan pada masa kelahirannya dia tidak menjadi warganegara mana-mana negara.

33.2. b. Pendaftaran

33.2.1. Siapa yang Layak?

33.2.1.1. Perempuan yang bersuami (perkara 15(1))

33.2.1.1.1. Syarat2x

33.2.1.2. Seseorang yang berumur kurang daripada 21 tahun (Perkara 15(2))

33.2.1.2.1. Syarat2x

33.2.1.3. Seseorang yang berumur 18 tahun atau lebih dan dilahirkan di Persekutuan sebelum hari Merdeka (Perkara 16)

33.2.1.3.1. Syarat2x

33.2.1.4. Seseorang yang berumur 18 tahun atau lebih dan biasanya bermastautin di Sabah dan Sarawak pada Hari Malaysia (Perkara 16A)

33.2.1.4.1. Syarat2x

33.3. c. Kemasukan(naturalisasi/perwarganegaraan)

33.3.1. perkara 19(1), seseorang yang berumur lebih daripada 21 tahun dan bukan warganegara malaysia boleh memohon kewarganegaraan Malaysia melalui kemasukan

33.3.1.1. Syarat2x

33.3.1.1.1. a) Dia telah bermastatutin di Persekutuan sekurang-kurangnya 10 tahun dalam tempoh 12 tahun sebelum tarukh permohonan itu.

33.3.1.1.2. b) Dia berniat hendak bermastatutin tetap di Persekutuan

33.3.1.1.3. c) Dia berkelakuan baik

33.3.1.1.4. d) Dia mempunyai pengetahuan yang memadai dalam Bahasa Melayu.

33.4. d. Percantuman wilayah

33.4.1. Menurut perkara 22, jika sesebuah wilayah baru dimasukkan ke dalam Malaysia selepas Hari Malaysia (16 September 1963), parlimen boleh melalui undang- undang menentukan warganegara wilayah itu yang akan menjadi warganegara Malaysia atas sebab hubungan mereka dengan wilayah itu dan tarikh mulanya mereka akan menjadi warganegara.

34. Hasil Perkongsian Program Outreach SPA

34.1. Apa yang akan berlaku Selepas Examonline SPA PTD M41?

34.1.1. 1) Result exam kluar paling awal sminggu dari tarikh exam. This session result dijangka 26.01.2016

34.1.2. 2) kadet PTD Akan jalani latihan selama setahun sblum di serap masuk government.. Lulus sahaja kadet, calon officially bekerja bwh government (bukan kontrak)

34.1.3. 3) ujian PAC dijalankan selama 2 hari 1 mlm mengikut zon.

34.1.4. 4) Tidak dibenarkan bermalam di INTAN jika tidak lepas BMI, Ujian tekanan darah, dan ujian fizikal yg lain.

34.1.5. 5) BMI 20-26 shja..tiada larian 2.4 km dlm masa 15 minit.,

34.1.6. 6) larian 2.4km diganti dgn bleep test.

34.1.7. 7) elaun RM2000 Jika x lulus semasa menjalani kadet ptd dlm masa setahun, elaun yg diterima kena bayar balik

34.1.8. 8) % lulus 65% tapi depends jgk kalau terlalu ramai yang lulus, grade akan dinaikkan.

34.1.9. 9) hanya 10% calon dipilih based on bidang teknikal .90% Dari bidang ekonomi,sastera,account, bisnes administration

34.1.10. 10) pemilihan sesi ini amat ketat, BMI,fitness semua kena tip top

35. Kementerian Pendidikan (Sepintas lalu)

35.1. Falsafah Pendidikan Kebangsaan

35.1.1. JASMANI

35.1.2. EMOSI

35.1.3. ROHANI

35.1.4. INTELEK

35.2. IMBASAN SEJARAH

35.2.1. Penyata Razak 1956 dan Ordinan Pelajaran 1957 - Zaman Pengukuhan

35.2.1.1. Pembentukan satu sistem pendidikan kebangsaan

35.2.1.2. Pengakuan matlamat akhir Bahasa Malaysia menjadi bahasa pengantar utama

35.2.1.3. Permulaan kurikulum yang berorientasikan alam sekeliling Malaysia

35.2.1.4. Mewujudkan sistem peperiksaan yang sama bagi semua

35.2.2. Laporan Rahman Talib dan Akta Pelajaran 1961 - Zaman Kemaskini

35.2.2.1. Penegasan kepada pendidikan asas 3M membaca, menulis dan mengira

35.2.2.2. Penegasan kepada pendidikan kerohanian yang kukuh dan unsur-unsur disiplin yang diingini

35.2.2.3. Penegasan kepada kurikulum ala Malaysia

35.2.2.4. Pendidikan menengah atas melalui dua jurusan, akademik dan vokasional

35.2.2.5. Peluang melanjutkan persekolahan dari 9 tahun ke 11 tahun

35.2.2.6. Melicinkan tatacara pengurusan pelajaran meningkatkan mutu pelajaran keseluruhan

35.2.3. Ciri-ciri Laporan Kabinet 1979

35.2.3.1. Penegasan kepada pendidikan asas 3M membaca, menulis dan mengira

35.2.3.2. Penegasan kepada pendidikan kerohanian yang kukuh dan unsur-unsur disiplin yang diingini

35.2.3.3. Penegasan kepada kurikulum ala Malaysia

35.2.3.4. Pendidikan menengah atas melalui dua jurusan, akademik dan vokasional

35.2.3.5. Peluang melanjutkan persekolahan dari 9 tahun ke 11 tahun

35.2.3.6. Melicinkan tatacara pengurusan pelajaran meningkatkan mutu pelajaran keseluruhan

35.2.4. Rang Undang Undang Pendidikan 1995

35.2.4.1. Sistem pendidikan kebangsaan dicorakkan untuk menghasilkan pendidikan bertaraf dunia dari segi kualiti untuk mencapai aspirasi negara

35.2.4.2. Falsafah Pendidikan Negara dijadikan landasan kepada dasar pendidikan kebangsaan

35.2.4.3. Tempoh pendidikan rendah adalah antara 5-7 tahun

35.2.4.4. Pendidikan prasekolah sebagai sebahagian daripada sistem pendidikan kebangsaan

35.2.4.5. Pendidikan teknik & politeknik dipertingkatkan

35.2.4.6. Peruntukan diadakan bagi mengawal selia pendidikan swasta

35.3. Dasar2x

35.3.1. Dasar Pendidikan Kebangsaan

35.3.2. Dasar 1Murid 1SSukan (1M1S_

35.3.3. Dasar Memartabatkan Bahasa Melayu Memperkukuhkan Bahasa Inggeris (MBMMBI)

35.4. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025

36. Perkara WAJIB AMBIL PERHATIAN SEBELUM EXAMONLINESPA PTD M41

36.1. MITI (Ministry of International Trade and Industry)

36.1.1. MATRADE

36.1.1.1. Malaysia External Trade Development Corporation

36.1.1.2. Agensi yg promote perdagangan eksport

36.1.1.3. "Made in Malaysia for the World"

36.1.2. MIDA

36.1.2.1. Malaysian Development Authority

36.1.2.2. Provide info tentang dasar, insetif, fasiliti untuk start operasi dalam Malaysia

36.1.3. SMECORP

36.1.3.1. Agensi Koordinasi Sepusat

36.1.3.2. Dasar & Strategi utk SME

36.1.3.3. Pusat Kajian dan Rujukan berkaitan SME

36.1.4. MPC

36.1.4.1. Malaysia Productivity Corporation (MPC)

36.1.5. MIDF

36.1.5.1. Malaysian Industrial Development Finance Berhad

36.1.6. BUKAN UNDER MITI

36.1.6.1. MTEC

36.1.6.1.1. Tolong SME dalam sektor ICT

36.1.6.1.2. Bawah MSC

36.1.6.1.3. Multimedia Development Corperation

36.1.6.2. MDEC

36.1.6.2.1. Malaysian Technology Development Corperation

36.1.6.2.2. Owned by Khazanah Nasional Malaysia

36.1.6.2.3. relate to MOSTI

36.1.6.2.4. develop technopreneur

36.2. 1. Pastikan internet ok.

36.3. 2. Laptop atau tablet boleh on.

36.4. 3. Jangan lupa link server exam dan angka giliran/password anda (dalam email daripada SPA). Simpan.

36.5. 4. Calculator kertas conteng, pen pencil.

36.6. 5. Duduk depan pc kul 7.30 mlm (1/2 jam sebelum waktu sebenar exam : 8:00 malam) seboleh-bolehnya… Tenangkan diri

36.7. 6. YANG PALING PENTING : Jangan Lupa mind map. Buka siap2x: https://www.mindmeister.com/633815884/examonlinespa-ptd-m41-januari-19-01-2016