ÁLLAMVIZSGA MA 05 Egy európai ország felnőttképzési gyakorlatának bemutatása Néhány gondolat az o...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ÁLLAMVIZSGA MA 05 Egy európai ország felnőttképzési gyakorlatának bemutatása Néhány gondolat az országról Rövid történelmi kiindulás, áttekintés Fogalmi meghatározás: felnőttképzés, felnőttoktatás Jogi keretek Intézmények by Mind Map: ÁLLAMVIZSGA MA 05 Egy európai ország felnőttképzési gyakorlatának bemutatása Néhány gondolat az országról Rövid történelmi kiindulás, áttekintés Fogalmi meghatározás: felnőttképzés, felnőttoktatás Jogi keretek Intézmények

1. Egy európai ország felnőttképzési gyakorlatának bemutatása

1.1. HOLLANDIA

2. Néhány gondolat az országról

2.1. http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/netherlands/index_hu.htm

2.2. • Hollandia alacsonyan fekvő, sík ország az Északi-tenger partján • Területének egynegyede a tenger szintjével egy magasságban vagy az alatt terül el • Számos vidékét védfalak, gátak óvják az áradástól • A hollandok az idők során jelentős területeket hódítottak el a tengertől • Hollandiát délen Belgium, keleten Németország határolja

2.3. • 2014-ben a holland gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: - a közigazgatás - a honvédelem - az oktatás - egészségügyi és szociális ellátás - a nagy- és kiskereskedelem - a személy- és áruszállítás - a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás - ipar (16,9 %). • A holland export elsődleges felvevőpiaca - Németország - Belgium - Egyesült Királyság • A behozatalt illetően, Hollandia fő kereskedelmi partnere - Németország - Kína - Belgium

2.3.1. Főváros: Amszterdam Terület: 41 540 km² Népesség: 16 829 289 (2014) A népességnek az EU összlakosságához viszonyított aránya: 3,3 % (2014) Bruttó hazai termék (GDP): 662,770 milliárd EUR (2014) Hivatalos uniós nyelv(ek): holland Államforma, politikai rendszer: alkotmányos monarchia, parlamentáris demokrácia Az Európai Unió tagországa: 1958. január 1. óta Képviselői helyek száma az Európai Parlamentben: 26 Pénznem: Euró. (Hollandia 1999. január 1. óta az euróövezet tagja) Schengen-tagság: Hollandia 1995. március 26. óta tagja az útlevélmentes utazást biztosító schengeni térségnek Soros uniós elnökség: jelenleg Hollandia tölti be az EU Tanácsának soros elnöki tisztségét 1960 óta ez a 12. alkalom, hogy az ország áll az EU kormányrúdjánál

2.4. A lakosság lélekszámához viszonyítva nagy a bevándorló népesség száma

3. Rövid történelmi kiindulás, áttekintés

3.1. https://www.asz.hu/storage/files/files/Szakmai%20kutat%C3%A1s/2009/t312.pdf

3.2. Kétszáz év a felnőttképzésben

3.2.1. Hollandiában a felnőttképzés napjainkban is létező formáinak eredete a XIX. századig vezethető vissza

3.2.2. Az első felnőttképzési intézményt (volksuniversiteit) 1913-ban hozták létre Amszterdamban

3.2.3. 1970-ben olyan felnőttképzési formát alakítottak ki, amelynek célja az volt, hogy a lakosság tizennyolc évnél idősebb tagjai részére második lehetőséget biztosítson

3.2.4. 1991-ben elfogadták a felnőttképzésről szóló kerettörvényt

3.3. http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/netherlands/index_hu.htm

3.4. Uniós finanszírozású projektek Hollandiában

3.4.1. • Hollandia uniós költségvetésbe befizetett pénze többek között az alábbiak finanszírozását teszi lehetővé - utak építése - a tudományos kutatás támogatása - a környezet védelme

4. Fogalmi meghatározás: felnőttképzés, felnőttoktatás

4.1. A felnőttképzés és felnőttoktatás elhelyezkedése az antropagógiában

4.2. Felnőttképzés

4.2.1. • A felnőttek céltudatos, tervszerű fejlesztésére irányuló tevékenység • A felnőttek szakmai kiképzése, továbbképzése és átképzése • A személyiség képességeinek, jártasságának formálására koncentráló - nevelés - oktatási - képzési tevékenység

4.3. Felnőttoktatás

4.3.1. • Ismeretközvetítés • A felnőttnevelés azon területe, amelyben a nevelés döntően - ismeretnyújtáson - ismeretelsajátításon keresztül valósul meg • Formális vagy nem formális • Szervezett nevelési folyamatok összessége • Azok a személyek, akiket a társadalom felnőttnek tekint - továbbfejlesztik képességeiket - gazdagítják ismereteiket

5. Jogi keretek

5.1. https://www.asz.hu/storage/files/files/Szakmai%20kutat%C3%A1s/2009/t312.pdf

5.2. Törvényi szabályozás

5.3. A holland rendszer jogi alapja a felnőtt- és szakképzésről szóló törvény

5.4. A kormány 2008 márciusában nyilvánosságra hozta a szakképzés és a felnőttképzés 2008-tól 2011-ig terjedő stratégiai tervét, amelynek célja a szakképzés minőségének javítása és annak biztosítása, hogy a képzési kínálat az eddigieknél jobban igazodjék a munkaerő-piaci követelményekhez

5.5. A holland felnőttképzési rendszer hatékonysága szempontjából kiemelt jelentősége van a lemorzsolódás elleni küzdelemnek

5.5.1. Az oktatásért felelős minisztérium a lemorzsolódások jelentése érdekében egységes e-mail címet hozott létre - a képzési intézmények közvetlenül itt jelentik a lemorzsolódásokat

5.5.2. A lemorzsolódások jelentésére szolgáló „egyablakos eljárást” 2008. augusztus 1-jétől kezdve országszerte bevezették

5.5.3. A rendszer 2009. szeptember 1-jétől a Hollandiában működő valamennyi önkormányzatra, középiskolára, valamint felnőttképzéssel és szakképzéssel foglalkozó intézményre kiterjedően működik

5.6. Hollandiában a felnőttképzésről és a szakképzésről szóló, 1996. január 1. napján hatályba lépett törvény egységes jogszabályi szerkezetbe foglalja a felnőttképzés és szakképzés különböző formáit

5.6.1. A szakképzés, valamint a szakképzési és munkaerő-piaci központok finanszírozását, továbbá a felnőttképzéssel foglalkozó intézményeknek a központi költségvetésből juttatott támogatásokat a törvény végrehajtási rendelete szabályozza

5.6.2. Az álláskeresők részére szervezett képzési lehetőségek jogszabályi keretét a munkaerő-piaci szolgáltatásokról szóló törvény biztosítja

6. Intézmények

6.1. https://www.asz.hu/storage/files/files/Szakmai%20kutat%C3%A1s/2009/t312.pdf

6.2. • Hollandia felnőttképzési rendszerére jellemző az ambiciózus és átfogó megközelítési mód • A munkához kapcsolódó képzésen kívül egyenrangú szempontként kezelik - az állampolgári képzést - a szociális kohézióhoz szükséges ismereteket - az egyéni személyiség-fejlesztés ügyét • A felnőttképzés holland rendszere jó példa - a köz- és magánszféra közötti munkamegosztás, valamint - a civil részvétel változatos mértékére, innovatív formáira • Fontos a közintézmények szerepe, de törekednek arra, hogy legyenek azok is versenynek kitéve • Stratégiai cél, hogy minél inkább keresletvezérelt legyen a képzési piac • Az alapvetően piaci szemléletet ellenpontozza a felnőttképzési rendszer széleskörű célrendszere, mely hangsúlyozza - a társadalmi - az egyéni életviteli - a közösségi beilleszkedési szempontokat

6.3. A holland felnőttképzési rendszer - az alapismertetektől - a munkához kapcsolódó képzéseken át - a személyiségfejlesztésig - a társadalmi beilleszkedőképességig terjed

6.4. Hollandiában hozzávetőleg 100 népfőiskola működik.

6.4.1. A legtöbb ilyen intézménynek független alapítványi vagy egyesületi jogállása van

6.4.2. A népfőiskolák által szervezett tanfolyamok közül az idegen nyelvi képzések, valamint a történelem, a művészet és kultúra, illetve a kézműipar tárgyában nyújtott képzések bizonyulnak a legnépszerűbbeknek

6.4.3. E képzéseket évente mintegy 200 000 tanuló látogatja

6.5. A holland regionális oktatási központok esetében kifejezetten hangsúlyozza a forrásanyag, hogy közintézményként piaci versenyben kell helytállniuk

6.6. Külön intézményhálózat gondoskodik a finanszírozásról (segély, biztosítás). Az intézmény-hálózatot konzultációs fórum, platform egészíti ki

6.7. Sajátos, tradicionális intézmények a személyiség-fejlesztést szolgáló „népi egyetemek”