Get Started. It's Free
or sign up with your email address
El meu PLE by Mind Map: El meu PLE

1. Recerca audiovisual

1.1. Youtube

1.2. Edu365

2. Comunicació

2.1. Hotmail

2.2. Gmail

3. Recursos didàctics

4. Xarxes socials

4.1. Educat1x1

5. Entorn virtual d'aprenentatge

5.1. Moodle

5.2. Plataforma eleven

6. Enllaços d'interès

6.1. Econoaula

6.2. Ecomur