אורח חיים במרחב האישי

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
אורח חיים במרחב האישי by Mind Map: אורח חיים במרחב האישי

1. חלוקת זמן במגרש

2. יחסים בין התלמידים

3. יחסים בין הכיתה למורה

4. ניהול שיח בין תלמידים

5. יחסים בתוך הכיתה

6. לוח זמנים