SEBAB-SEBAB PENENTANGAN PEJUANG TEMPATAN TERHADAP BRITISH

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SEBAB-SEBAB PENENTANGAN PEJUANG TEMPATAN TERHADAP BRITISH by Mind Map: SEBAB-SEBAB PENENTANGAN  PEJUANG TEMPATAN TERHADAP BRITISH

1. PELAKSANAAN SISTEM PENTADBIRAN BARAT

1.1. memperkenalkan peraturan baru

1.1.1. sistem cukai

1.1.2. undang-undang barat

1.1.3. peraturan tanah

2. DASAR PENAKLUKAN BRITISH

2.1. -bertujuan mengukuhkan kuasa politik.

2.2. -memperkenalkan peraturan baru seperti pengenalan cukai.

3. PENGUASAAN EKONOMI TEMPATAN

3.1. melakukan perjanjian bersama pemimpin tempatan

3.2. saudagar negeri-negeri selat dibenarkan terlibat dalam perlombongan dan perdagangan bijih timah

3.3. menimbulkan kemarahan di kalangan penduduk tempatan

4. CAMPUR TANGAN DALAM ADAT ISTIADAT

4.1. memaksa penduduk tempatan menerime nilai-nilai barat

4.2. tidak diterima oleh pembesar tempatan

5. KESULITAN PENDUDUK TEMPATAN

5.1. sebab-sebab penduduk tempatan menentang penjajah British

5.1.1. dasar penaklukan British

5.1.2. eksploitasi terhadap ekonomi tempatan

5.1.3. pelaksanaan pentadbiran barat terhadap masyarakat tempatan

5.1.4. kesulitan penduduk tempatan

5.1.5. pembesar tempatan kehilangan kuasa dan pengaruh

5.1.6. campur tanagn British dalam adat resam tempatan

6. PEMBESAR KEHILANGAN KUASA

6.1. penjajahan British ke atas kawasan pembesar menyebabkan pembesar hilang pengaruh ke atas kawasan dan anak buah

6.2. pembesar dilantik oleh sultan atau masyarakat untuk mentadbir sesebuah wilayah atau daerah

6.3. penentangan oleh pembesar diikuti oleh anak buah kerana taat setia dan tekanan kerana peraturan British