Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Luontoretki sosiaaliseen mediaan by Mind Map: Luontoretki sosiaaliseen mediaan
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Luontoretki sosiaaliseen mediaan

Ohjeet

Luontoretki liittyy Sometu-verkoston ja AVO-hankkeen Ilmiöpohjaisen oppimisen pajaseminaariin. Mukana on myös sosiaalisen median tiedottajakurssilaisia. Tavoitteena tutustua kokemuksellisesti blogeihin ja mikrokanaviin havaintoaineiston ja osallistujien ajatusten keräämisen paikkana. Tarkkaillaan teknisiä ominaisuuksia sekä viestien muotoiluun liittyviä asioita. Jokaisella rastilla on valmis aloitus. Jokaiseen rastiin liittyy teema, jonka mukaan jokainen osallistuja voi valita sisällön, jota tuottaa rastilla. Rasteja voi valita oman kiinnostuksen mukaan. Tärkeää olisi myös kommentoida kyseistä työvälinettä käyttäjän ja lukijan näkökulmasta. Sisältöihinkin saa toki ottaa kantaa, sillä kommentointi on tärkeä osa nettiaktiivisuutta ja tehtävänä on siis myös tarkkailla kommentoinnin roolia sisältöjen tarkastelussa ja ilmiömaailman hahmottamisessa. Voit luoda myös lisää rasteja. MindMeister-tunnuksilla pääset tähän karttaan, käytä annettua profiilikuvaa ja pyydä Annea jakamaan rastiavainten dokumentti, jonne voit kirjata verkkosivut, käyttäjätunnukset ja salasanat.

LeMill: Pulahdus someen (opettajalle)

Vinkkiverkon opasteita

Sometiedottajat-wiki

Some hanketyössä-wiki

Muistiinpanoja ja ideoita

Tänne voit vapaasti kirjoittaa rasteilta ideoita jakoon muille. Ei vaadi kirjautumista.  

Aineistoja AV-tuotoksiin

MindMeister App Store

EtherPad-muistiinpanot 28.11.11

Blogit

1. Blogger

2. WordPress.com

3. Tumblr

Mikrokanavat

5. Twitter

Muut kanavat

AudioBoo

YouTube

Bambuser

8. Vimeo

7. Flickr

Trello

Trello on erinomainen työkalu erilaisten ajatusten sorteeramiseen ja erilaisten työkaavioiden tekoon.

Prezi

Preziä käytetään PowerPointin korvikkeena. Etuna on eräänasteinen liikkuvuus.

Koostaminen ja kuratointi

Tehdään valitulla tagilla päivän uutislehti Twitteristä tai Facebookista

Animoto - yhdistä ääntä, videota, kuvaa, tekstiä

Kysymykset/vastaukset

Kyselytyökalut

Quizlet

Kahoot