Методи збору соціологічної інформації

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Методи збору соціологічної інформації by Mind Map: Методи збору соціологічної інформації

1. Методи виміру соціальних установок

2. Тестові методики

3. Експеримент у соціології

4. Соціометричні процедури

5. Спостереження

6. Експертне оцінювання

7. Опитування

7.1. Анкетування

7.2. Інтерв'ю

8. Аналіз документів

8.1. Традиційний

8.2. Кількісний