GERAKAN ISLAH

Collect, Process, Organize, Do and Review your tasks with this productive technique

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
GERAKAN ISLAH by Mind Map: GERAKAN ISLAH

1. PENGENALAN

1.1. Tujuan

1.1.1. dorong Melayu membetulkan pandangan terhadap Islam

1.2. Sheikh Tahir Jalaludin

1.2.1. menulis dalam al-Manar

1.2.2. Pendukung al-Imam

1.3. Syed Syeikh al-Hadi

1.3.1. tubuhkan Jelutung Press

1.3.2. terbitkan Saudara,

1.3.3. dirikan madrasah al-Masyhor di Pulau Pinang,

1.3.4. tulis Hikayat Faridah Hanum

1.4. Dr. Burhanuddin al-Helmy

2. GERAKAN KAUM TUA

2.1. terdiri golongan alim ulama

2.2. Tuntutan Kaum Tua:

2.2.1. Islam adalah tentang akhirat

2.2.2. Menekankan fardu ain

2.3. British dan Kaum Tua gagal halang pengaruh Kaum Muda

3. GERAKAN KAUM MUDA

3.1. Tujuan

3.1.1. majukan ekonomi, pendidikan, politik dan sosial Melayu

3.1.2. sikap mengkritik penjajah

3.1.3. kritik raja & pembesar Melayu

3.2. Akhbar penting

3.2.1. Al-Imam

3.2.2. Neracha

3.2.3. Idaran Zaman

3.2.4. Pengasuh

3.3. Ditentang oleh Kaum Tua

3.4. Kaum Muda bergerak baik di negeri-negeri Selat .

3.5. Undang menghalang pengaruh Kaum Muda di Negeri-negeri Melayu

3.5.1. Tidak dibenarkan berdakwah tanpa kebenaran sultan

3.5.2. Tidak dibenarkan risalah dan buku Kaum Muda dibawa masuk

3.6. Kaum Muda tubuhkan madrasa

3.6.1. Sistem pendidikan Islam ditekankan

3.6.2. Peluang pendidikan kepada wanita