Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Libertatea by Mind Map: Libertatea

1. Poate exista doar în situaţia în care persoanele se pot bucura de toate drepturile omului şi ale cetăţeanului ,în condiţiile în care drepturile altor indivizi nu sunt afectate.

2. Diferitele tipuri de libertăţi se află în interacţiune. În eventualitatea în care se află în conflict este recomandabilă calea dialogului şi a soluţionării prin negociere.

3. Libertatea personală

3.1. = dreptul fiecărei persoane de a refuza amestecul altora în viaţa intimă sau pe durata unor activităţi.

4. Libertatea politică

4.1. = posibilitatea cetăţenilor de a participa direct sau indirect la luarea deciziilor de interes public.

5. Libertatea economică

5.1. = posibilitatea oamenilor de a acţiona liber, în dubla lor calitate de producători şi consumatori.