Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ipp ma by Mind Map: ipp ma

1. 1. félév

1.1. 101 kultúra fogalma és dimenziói

1.1.1. 3 ó 3 kr

1.2. 102 kisebbségek a társdalomban

1.2.1. 3 ó 3 kr

1.3. 103 a multikulturalizmus kialakulása és a m.elm.kritikája

1.3.1. 3 ó 3 kr

1.4. 104 Kisebbségi és többségi identitás

1.4.1. 2 ó 3 kr

1.5. 105 Az emberi és a kisebbésgi jogok

1.5.1. 2 ó 3 kr

1.6. 106 Előítéletek és ideológiák

1.6.1. 2 ó 4 kr

1.7. 107 Globalizáció és migráció

1.7.1. 3 ó 3 kr

1.8. 108 Szenzitivitás tréning

1.8.1. 2 ó 4 kr

1.9. összesen: 20 ó 26 kr

2. 3. félév

2.1. 119 Kult.összehas.psz.2. gender

2.1.1. 3 ó 3 kr

2.2. 120 Interkult.pszich. 1. előítéletek

2.2.1. 3 ó 3 kr

2.3. 121 Interkult.pszich.2. társ.konfl.

2.3.1. 3 ó 3 kr

2.4. 122 Társ.csop.repr. médiában

2.4.1. 2 ó 3 kr

2.5. 123 Interkult.gyak.2. szervezet

2.5.1. 2 ó 3 kr

2.6. 124 Interkult.gyak.3. konfl., béke

2.6.1. 2 ó 3 kr

2.7. 125 Kisebbségi okt. modellek a világban

2.7.1. 3 ó 3 kr

2.8. 126 Iskolai gyakorlat

2.8.1. 2 ó 3 kr

2.9. szakdolgozati szem1

2.9.1. 2 ó 2 kr

2.10. összesen: 20 ó 26 kr

3. 4. félév

3.1. 127Kultúrák találkozása és az oktatás

3.1.1. 3 ó 3 kr

3.2. 128 Terepgyakorlat

3.2.1. 2 ó 3 kr

3.3. Szakdolgozat

3.3.1. 15 kr

3.4. szakdolgozati szem 2

3.4.1. 2 ó 3 kr

3.5. összesen: 25 ó 24 kr

4. 2. félév

4.1. 109 interkult.kommunikáció

4.1.1. 3 ó 3 kr

4.2. 110 Társ.tud.-i kutatás módszertan(ea)

4.2.1. 3 ó 3 kr

4.3. 111 interkult.tréning

4.3.1. 2 ó 4 kr

4.4. 112 Kutmó gyak. és szakszövegolv.

4.4.1. 2 ó 4 kr

4.5. 113 Kult.összehas.psz. 1. gyermekfejl.

4.5.1. 3 ó 3 kr

4.6. 114 Interkult.gyak.1: család

4.6.1. 2 ó 3 kr

4.7. 115 Interkult. összehas.pedagógia

4.7.1. 3 ó 3 kr

4.8. 116 Gondolkodás, tanulás, társas vis.

4.8.1. 3 ó 3 kr

4.9. 129 Roma/cigány gyerekek az okt.

4.9.1. 2 ó 3 kr

4.10. 118 Nem nyugati pedagógiák szakszövegolv.

4.10.1. 2 ó 3 kr

4.11. összesen: 25 ó 32 kr

5. javaslat még beillesztésre

5.1. "emberi és kisebbségi jogok a gyakorlatban" (vitaszeminárium/szupervízió/esetmegbeszélő szeminárium) (CE-KM)

5.1.1. 2 ó 3 kr

5.2. Fejezetek interkulturális pszichológiából és pedagógiából: angol nyelvű szakszövegolvasás (KM)

5.2.1. 2 ó 3 kr

5.3. gyakorlati mentorálás (CE)

5.3.1. 2 ó 3 kr

5.4. felsőoktatás nemzetköziesítése (KM)

5.4.1. 2 ó 3 kr

6. jelmagyarázat

6.1. előadások

6.2. gyakorlatok

6.3. trénngek

6.4. új kurzosok terv