КОМУНІКАТИВНА ЛІНГВІСТИКА

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
КОМУНІКАТИВНА ЛІНГВІСТИКА by Mind Map: КОМУНІКАТИВНА ЛІНГВІСТИКА

1. Змістовий модуль ІІ. Форми комунікації

1.1. Лекції

1.1.1. Лекція 1. Мовленнєвий акт.

1.1.2. Лекція 2.Мовленнєві жанри. Дискурс і текст. Стратегії і тактики спілкування.

1.2. Семінарські заняття

1.2.1. Семінар 1. Мовленнєвий акт.

1.2.2. Семінар 2. Мовленнєві жанри. Дискурс і текст. Стратегії і тактики спілкування.

1.3. Самостійна робота

1.4. Модульний контроль

2. Змістовий модуль І. Природа, компоненти і функції спілкування

2.1. Лекції

2.1.1. Лекція 1. Мета і значення курсу «Комунікативна лінгвістика». Методи КЛ. Функції, типи та закони спілкування. Моделі комунікації.

2.1.2. Лекція 2.Компоненти комунікації. Форми мовного спілкування

2.2. Семінарські заняття

2.2.1. Семінар 1.Мета і значення курсу «Комунікативна лінгвістика». Методи КЛ. Функції, типи та закони спілкування. Моделі комунікації.

2.2.2. Семінар 2. Компоненти комунікації. Форми мовного спілкування

2.3. Самостійна робота

2.4. Модульний контроль

3. ПМК