Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

RIJNLAND-WEBLOG.NL ____________________ 3e Grote Rijnlandcongres Moralitijd by Mind Map: RIJNLAND-WEBLOG.NL
____________________
3e Grote Rijnlandcongres
Moralitijd
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

RIJNLAND-WEBLOG.NL ____________________ 3e Grote Rijnlandcongres Moralitijd

Welkom & opening

Henk Hogeweg

Sjaak Evers

Het Rijnlands Manifest inclusief de plaats van moraliteit daarin

  "De zoektocht naar de 3e weg heeft opgeleverd dat de balans tussen 'vrijheid' en 'ordening' wordt gewaarborgd door 'gemeenschapszin'. Dit is een wankel evenwicht in het krachtenveld van de 2 uitersten Neo-liberalisme en Sociaaldemocratie. Ludwig Erhard is gedurende het 'Wirtschaftswunder' blijkbaar in staat geweest dit gestalte te geven. Ons verdere onderzoek in het kader van het Manifest zal zich daarom ook richten op de succesfactoren die daarbij van toepassing waren."

Jurgen Moerman

sheets als film

shaaets als pdf

essentie volgens deelnemers

moraliteit van manifest

gemeenschapszin

balans, vrijheid, orde, menselijke maat

sitoyen <-> bourgeois, sitoyen ondergesneeuwd

Kantiaanse wijsheid, leren, debatteren

de moed je van je eigen verstand bedienen, durf te denken

Het Historisch Perspectief

Harold Janssen

Sheets

essentie volgens deelnemers

1848, het begin

tussentijd

nog oefenen, 'meestribbelen'

arabieren in de sneeuw

kenmerken van reeds begonnen tijd, kennistijdperk, verhoudt zich niet tot actuele systemen

Een overzicht van recent denken over moraliteit

Dr. Frits Schipper

filosoof

handout

essentie volgens deelnemers

ethiek

moralist is in wezen amoreel, geen geste

moraliteit, op zich onvoldoende, reflectie nodig, altijd situationeel, of ... ethiek heeft altijd situationele component

De onzin van moraliteit

Dr. René ten Bos

filosoof

essentie volgens deelnemers

als je aan de bal bent hoef je niet te scoren

doelpunt is interruptie van het spel

van je kinderen moet je het hebben

geste, genereert verandering, 30 m achter je zoon fietsen, niet doen, wantrouwen

reslutaatgericht leiderschap is een oxymoron

niet praten over moraliteit, maar leven, praten leidt af van essentie

Rijnlands is niet moreel superieur

liefde is onverschillig, is niet de VARA

moraliteit is het vervelende gevoel in je buik

Paneldebat

panel

o.l.v. Joep Schrijvers

Jurgen Moerman

Frits Schipper

René ten Bos

Christiaan Weijts

Ciska Dresselhuys

Harold Janssen

debat

inleiding, Ciska Dresselhuis, ik geniet van sommige mensen, Rijnlands was nog nieuw, ik leer heel veel, Christiaan Weijts, NRC - goed met moraliteit, nieuwe hoofdredacteur, keuzes transparant maken, wat zit er achter discussies?, journalistieke ethiek!?, hoe gaan we met 'Wildersjournalistiek' om?

diagnose, Nederland verhuftert, soms wel/niet, wel, in het verkeer, hoort bij ontstaan nieuwe moraal, bv. TNT-Post in eindfase, moeite mee, sociaal appél?, normen en waarden?, iemand op tv bevalt me niet ..., gelijk zoeken op Internet, niet leuk ... 'ben ik bij CDA-congres?', niet, in contact met zoon René, ..., vragen, waar kijk je naar?, wat is verloederen?, t.o.v. wat?, Nederlanders zijn wel anders in omgangsvormen ..., oppassen wanneer het systematisch gaat worden, organisatie is toonbeeld van beschaving, wie doet dit dan?, we hebben wel ergere dingen gedaan, VOC, maar geen reden om te zeggen dat het nu wel meevalt, maar zie werkomgevingsstrepen bij TNT (Zembla), woorden ..., hufter, loeder, ..., ergeren we ons of vinden we immoreel wel lekker ...?, schuld van Angelsaksisch neoliberalisme / staat Angelsaksisch aan de goede kant?, Dr. Phil, zeer moralistisch, of moraliserend?, wie is baas?, systeem, systemen zijn de baas geworden, zie kiessysteem, wij over het systeem?, Mark Rutte, geef verantwoordelijkheid/moraal terug aan de mensen, kunnen mensen hiermee omgaan?, dus terugverlangen naar van boven aangestuurd?, afweging tegen systeem/ideologie, meer, onderwijs, karaktervorming, (geen pornoblaadjes stelen ...), Max Weber, waarderationaliteit wordt onder tafel geschoven, doe-rationaliteit, elite heefd voorbeeldfunctie laten varen, na val van de muur, richting US-cultuur, meer reacties, niet voor, Angelsaksisch, Rijnlands, maar ondernemen op basis van, zuiverheid, buiten de politiek houden, geen zaken neerleggen bij niet-democratische org's, Milton Friedman, organisaties niet moraliseren, er bestaat geen Rijnlandmodel, Rijnlands is manier van doen, is sociaal-democratisch model, discussie over het menselijke in processen, er bestaat geen gemeenschap, alleen familie, gevaar: verwijzen naar gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, Ciska vindt René, kapitalistisch, en sexy ..., boudaries, geen respect van org's, hebben politici in hun zak, opleving met Obama gaat weer over, wie heeft dit laten gebeuren?, kent model voldoende controlemogelijkheden?, bereidheid tot wet-/regelgeving?, faalt ..., modellen zijn niet (a-)moreel, kan moralist geste maken?, moralist kent werkelijkheid normen en waarden, maar kan deze niet opleggen ..., naast moralist ben je ook moreel wezen, moralist ken geen gestes ..., oorzaak buffelende middenklasse?, oude goden dood, nieuwe nog niet geboren, einde grote verhalen, daarna geïsoleerde wezens, files -> compartisering, geïsoleerde cellen, geen gemeenschappelijk gevoel, verhuftering Internet, maar Internet geeft transparantie ..., voor, processen, jaarverslagen, ..., maar geen feedback / dialoog, we oefenen voor nieuwe tijd, mooi - actor is weer de baas!, Twitter leidt tot nieuw gedrag, maar het zijn eenzijdige boodschappen, maar systeem is nog steeds de baas ...?, gedrag op Internet zelfde als, bij waterput, in de kroeg, oorzaak jaren 60?, blij 60-er jaren meegemaakt te hebben, emancipatie NL-vrouwen, 'situationisten', schakelaars aan lantaarnpalen, hier is Silicon Valley uit voortgekomen, kennis kan voeien, geheim kan daar max 6 weken bestaan

is moraliteit mogelijk?, Zuerst das Fressen, dan die Moral (Brecht), hersenonderzoek, geen vrije wil, wij zijn ons brein (Swaab), misplaatste vraag, we zijn morele wezens, we hebben morlaiteit niet om bepaalde dingen op te lossen, bv. Balkenende in Berlijn, personen en situaties niet los van elkjaar te zien, sommige moraliteiten bevallen me niet, dus kan daar op eigen manier mee omgaan, taak om te doen, reflecteren!, NL: beweging personalisme, o.a. Kohnstam, gaf zo'n goed gevoel, maar kan ook misplaatst zijn, cultuurrevatilisme?, situaties zijn verschillend, maar ook gedeelde dingen, mensenrechten, gebonden aan bepaald mensbeeld, maar wel bespreekbaar, Nobelprijs naar Chinese activist?, enorme opwinding, doen of niet?, doen geeft signaal, wat is/was doelstelling?, context afvragen!, voorbeeld van geste!, ondanks obscene reactie Chinse overheid, veel Chinezen heel blij, moraliteit in deze zaal?, is het vernederend wat panel ons aandoet?, vanaf podium ..., panel doet geste ...!, niet mijn keuze om verheven te zijn, meer leoderig/hufterig ..., TNT Zembla, maakt mijn neef nu mee, zou moeten bellen, wordt niet over gesproken binnen organisatie!, we dronken een glas, deden een plas en alles bleef zoals het was, Zembla intern, binnen vakbonden is veel beweging ontstaan, het krijgt nu podium, Twitter leit sociale controle zien

Workshops

Met de kennis van toen en het inzicht van nu

Michel Albert, naamgever van het ‘modèle Rhénan’, waarschuwde bijna 20 jaar geleden al voor het Neo-Amerikaanse model dat door haar sexy uitstraling het Rijnlandse muurbloempje in de schaduw zou zetten. Tijdens de workshop willen we de kennis van toen koppelen aan het inzicht van de deelnemers betreffende de vraagstukken die Albert noemt in de inleiding van Capitalisme contre Capitalisme. Vragen zoals: is sociale zekerheid gunstig voor de economische ontwikkeling? Of: meer regelgeving en meer ambtenaren of minder regelgeving en meer advocaten?

Jaap Peters

Jan Reedijk

sheets

films, bergen, zee, rationaliteitsschaamte, Illinois is broke, Milton Friedman - Greed, Gordon Gekko Greed is Good, IU Nobel Prize Winner Elinor Ostrum, Amish Barn Raising

essentie volgens deelnemers, de nieuwe derde weg, de macht aan gebruiker/klant, beste resultaten wanneer gebruikers zelf kunnen beslissen, mevrouw Ostron onthouden!, niet uitsluiten maar insluiten, Friedman is oude cynische man geworden ..., film hoe staan zorgverzekeraars er in, US: doden, negatieve gevolgen, eigendom is irrelevant beslissen, verhaal musical, is this real or is this fantasy?, associatie voor Rijnland is geen zee te hoog, alpen en zee, op bergen wonen mensen met solidariteit, cooperatieve gedachte staat voorop, op risicoanalyses gebaseerde invulling

Levensmoraal of Levensmoe

Wat kan je in een leven allemaal overkomen, wat komt er op je pad en kun je dit sturen? Het levenspad loopt via een netwerk van snelwegen, bospaadjes, kruispunten en splitsingen. En steeds kom je voor de vraag te staan, “Welke kant moet ik op?”. Je keuze bepaalt je bestemming. Of kun je je bestemming kiezen en dan bepalen welke weg je moet nemen? Dit zou wel erg gemakkelijk zijn, maar helaas staat deze optie niet in je TomTom. Angelo leeft een bewogen leven, van bergen en diepe dalen. Toch blijft hij positief en energiek, hetgeen erg knap is als je hoort wat hij allemaal heeft meegemaakt. Hij zegt hier zelf over: “Wat mij helpt is te blijven bewegen, goed om je me heen te kijken, te luisteren en te genieten in het hier en nu. Ik wordt geleid door mijn levensmoraal en dan blijken er meer wegen naar Rome te leiden. Ik vond zo’n weg in het zuiden van Limburg. Die weg houdt mij nu op de been”

Angelo Bombrini

essentie volgens deelnemers, tocht zonder reisgids, hij heeft het zelf gedaan, door bergen en diepe dalen en er toch weer uitkomen, geloof, positivisme, verassing van de dag, persoonlijk verhaal, met sommige ontmoetingen in je leven begint een nieuw verhaal, 'ik heb huisvrede', overleven is (levens)kunst, in hier en nu, als het moeilijk wordt moet je verdergaan, door te luisteren leer je, door te kijken zie je en door te beleven wordt je rijk, ondanks systeem toch blijven geven, als mensen uit het hart spreken is iedereen stil ..., Angelo, leek diepe kuil, maar bleek trampoline, gaat om hart, = leven, klopt, niet stil blijven staan, je wordt geboren en je gaat dood, daartussen is de weg

De pelgrimstocht van Everyman

De oproep van het 3e Grote Rijnlands Congres is de oproep uit de bekendste moraliteit, het toneelspel ‘ Elckerlijc/Everyman’, afkomstig uit het Nederland van de middeleeuwen: het beklag over de verdorvenheid en de oproep zich te verantwoorden over onze levenswijze. Elckerlijc krijgt de opdracht een pelgrimstocht te gaan ondernemen, vergezeld door de reisgnoten: de deugd, de zelfkennis, de schoonheid, de kracht, de wijsheid en de vijf zintuigen. Het verhaal over geestelijk verval in de materiële welvaart en hoe de deugd zijn weg terug vindt. In deze workshop gaan we met de deelnemers opnieuw de pelgrimstocht van Elkerlijc maken. Met dezelfde reisgenoten maken we de tocht van het geestelijk verval van de materiële welvaart en hoe de deugd zijn weg terug kan vinden.

Marlies Bosker

handout

essentie volgens deelnemers, doel bepalen - pelgrimsstad, achterlaten tot je niet meer weet wat, laven aan deugden en ondeugden tijden reis van leven, moraliteit is ook toneelstuk, rollenspel, mens is combi van deugden en ondeugden, deugd zonder ondeugd is saai ..., mooiste is weg naar de dood, dan nog een deugd of ondeugd, MOED, voor ieder een eigen pelgrimmstocht

Landkaart van de belevingswereld Moraliteit

Hoe vind je die nieuwe moraal als je bent opgevoed in de oude? Wanneer logisch denken, feitelijkheid en functionaliteit je denkwereld regeren? Daar is een denkomslag voor nodig. Van functionaliteit naar ontwerp. Van argumenten naar verhalen. Van focus en specialisatie naar integratie en symfonie. Van logica naar empathie. Van zakelijkheid naar speelsheid. Van materialisme naar zingeving. Om die denkomslag te faciliteren gaan we een belevingslandkaart maken van een nieuwe moraal. En van de weg daar naartoe. Vanuit intuïtie en creatief vermogen.

Els Verschoor

schilderijen, Landkaart van de oude moraal, Neo Atlantis, Woud der onbekendheid

essentie volgens deelnemers, eiland met, mooie baai, zandstrand, naam: atlantis, yin en yang, dromen eerst met engelen en sprookjes, dan weer op zoek naar spanning

Filmhuis MoraliTijd

TED staat voor Technology, Entertainment, Design. Tijdens de jaarlijkse conferentie komen ’s werelds grootste denkers en doeners samen en worden de sprekers uitgedaagd de presentatie van hun leven te geven, in 18 minuten. De missie is het het verspreiden van ideeën om zo paradigma’s, levens en uiteindelijk de wereld te veranderen. Verrijk uw perceptie op moraliteit. Over GELD, geluk, LIEFDE, wantrouwen, schoonheid, gezondheid, Kracht, onmacht en verscheidenheid. Gekozen TEDs in combinatie met korte andere filmfragementen belichten het thema Moraliteit vanuit een bijzondere perceptie en geven gelegenheid met elkaar te verkennen hoe het nu staat met de eigen moraliteit. Hoe waarachtig is onze eigen zienswijze en daarmee zijnswijze eigenlijk?

Sandra van Kolfschoten

sheets

films, Mankind Is No Island, The girl who silenced the world for 5 minutes, You can be rich without money, Sorry voor de kredietcrisis - Cup-a-Soup, Aimee Mullins: The opportunity of adversity

essentie volgens deelnemers, opdracht: kijkwijzer naar moraliteit, pas op - film kan positieve gevoelens oproepen en moreel gedrag, kom dans met mij, dans als dialoog, woorden die dansen, genot van samen kijken naar iemand die uit het hart spreekt, van zienswijze naar zijnswijze, ging veel over schoonheid

Moraliteit en je persoonlijk geweten

Bij moraliteit kunnen we kijken naar wat de meerderheid vindt en in wetten, regels en verdragen vastlegt. Bijvoorbeeld: grondwetten, rechten van de mens, klimaatverdragen en integriteitbeleid. Deze afspraken leiden niet vanzelfsprekend tot ander gedrag. Het handelen van mensen wordt sterk bepaald door het persoonlijk geweten. Dit geweten is sterk beïnvloed door je gezin van herkomst. In de workshop gaan we op onderzoek uit naar de kracht en begrenzing van je geweten, vanuit je persoonlijke biografie. Wat betekent dat voor je eigen handelen en wat herken je daarvan in het handelen binnen jouw organisatie. Eigen moraliteit ontstaat als je weet wat je achter wilt laten en wat je meeneemt.

Anton Scheffers

sheets

essentie volgens deelnemers, gewetensnood???, tendens naar meer zelforganisatie, maar relativering van eigen geweten, relativeren naarmate je ouder wordt, zelfsturing vraagt om relaitivering eigen geweten

Een anarchistische moraal

Over anarchisme wordt van alles gedacht, vooral wat het niet is. Het is geen bommengooierij, geen ideologie, geen keuze voor wanorde, geen utopie en anarchisten zijn ook geen mensen waarmee je niet kunt samenwerken. Anarchisten hanteren wel een andere moraal. Zij kiezen er bijvoorbeeld voor om zelf hun hersenen te gebruiken, iets wat ons op school wordt afgeleerd. Anarchisten zijn kritisch, ook naar zichzelf, maar bovenal biedt het anarchisme (wat eigenlijk niet eens een -isme is) gedachtengoed wat ons juist nu in deze roerige tijden van tektonische crises van pas kan komen. U zult merken, dat ook in u een anarchist huist. Geef uzelf dat

Henk Hogeweg

sheets

essentie volgens deelnemers, 'ik kom er niet uut', pyramide: veiligheid als grondslag van anarchisme, anarchistisch samenwerken lijkt op contradictie, anarchisten zijn ook ondermijners, zijn liberalen en Henk is op zoek naar zijn identiteit, samenvoeging met coöperatieve???, als anarchist juist echt samenwerken, wat jij niet wilt dat jou geschiedt, doe dat ook een ander niet, in dezelfde omstandigheden, die ene keer dat ik leef wil ik overal achter kunnen staan, dit is slechts een advies, volg het op als het u goed dunkt

Een manager kan niet ook een goed mens zijn

Aldus de kop boven een geruchtmakende column van Jorrit Stevens op www.organisatieactivist.nl vorig jaar. Let ook op het stellende karakter. Aanleiding was een opmerking van minister Maria van der Hoeve dat een oorzaak van de crisis lag bij sommige managers die niet moreel zouden hebben gehandeld. Volgens Jorrit zit ’m dat in het fenomeen management zelve. Management is, volgens hem, per definitie vernederend. Onder begeleiding van die andere organisatieactivist, Harold Janssen, proeven we de randen van deze stellingen. Maar eerst licht Jorrit opnieuw zijn zienswijze toe, die nu actueler dan ooit lijkt.

Jorrit Stevens

Harold Janssen

handout

essentie volgens deelnemers, bepaalde rol geeft bepaald gedrag, dicht genoeg bij elkaar staan , dan gaat het vanzelf over, rollen bepalen direct verwachtingen, pas bij verbinding komt het tot resultaat, managers, aanwezige managers waren Rijnlandser dan verwacht, vliegtuigje bouwen is moeilijk, vooral voor managers, managers en mw's denken heel verschillend en misschien voor elkaar, je hebt alleen wat aan wanneer ze meedenken, intenties zijn goed maar ..., stempel bepaalt gedrag in context tot elkaar, direct wrijving door stempels, Harold: er staat wat er staat - prima

Persoonlijk leiderschap voorbij

Persoonlijk leiderschap bestaat niet, maar onder die collectieve illusie gaan we wel vaak gebukt. De workshop nodigt uit om leiderschap op een andere manier te gaan bezien. Namelijk, als een kwaliteit van het systeem. We doen dat aan de hand van vier verschillende manieren om naar de werkelijkheid te kijken. Waar leiderschap een kwaliteit is van het systeem, steunt het op het vertrouwen in collectieve moraliteit.

Helma Ton

sheets

essentie volgens deelnemers, nieuwe taal is nodig bij nieuw leiderschap, dilemma, lastig, persoonlijk leiderschap, iets uit mensen halen, 4 perspectieven, open leiderschap, orientatie, aansluiten bij mensen, ..., Helma: niet duidelijk geweest?, plaatjes die aansluiten graag mailen!!!

Denken voor een ander

Wat gebeurt er als de ene mens denkt voor de andere? We doen het voortdurend en we kunnen ook niet anders, maar daar gebeurt misschien meer dan we denken. Wanneer we, bewust of onbewust, onze ideeën en goedbedoelde plannen over anderen uitstorten kunnen die anderen daar wel eens heel verdrietig van worden. En als we dat zien, dan is dat verwarrend, want we bedoelen het toch goed? De filosoof Levinas spreekt veel over deze ontnuchterende ervaring. Hij ziet die ervaring als bron van reflectie en van verruiming van de geest. Als de confrontatie met het verdriet van een ander over ons optreden de vraag losmaakt ‘Waar ben ik eigenlijk mee bezig?’ of ‘Loop ik nu over iemand heen?’, dan zijn we mogelijk blindheid of een illusie op het spoor, aldus Levinas. De workshop onderzoekt de vraag wanneer ons denken ons blind maakt en welke confrontaties ons helpen om daarachter te komen. Langs die weg laat Naud van der Ven u zien hoe Levinas’ denken vertaald kan worden naar het dagelijks leven.

Naud van der Ven

handout

essentie volgens deelenemers, verandering en schaamte, schaamte over eigen denken, met de beste bedoeling, denkschaamte definieerd denkruimte, van hooggestemdheid naar teleurstelling, idee van beste bedoelingen, maar denken voor de ander ..., niet prettig cadeau, we leren er van, eigen motief, niet altijd kwade wil, denken zelf is gewelddadig

MVO Moreel Verantwoord Ondernemen

Veel organisaties willen iets met duurzaamheid doen. De reden waarom ze dit willen is echter weinig authentiek. Ze volgen de grote meute en de hype. Duurzaam ondernemen is een marketing-ding geworden, vanuit 'me-too' i.p.v. vanuit een authentiek 'waarom'. In werkelijkheid blijven deze organisaties doen wat ze altijd al deden, niks MVO aan. De moraliteit van werkelijk maatschappelijk verantwoord ondernemen is een moraal gericht op mensen, op verbindingen, ontmoetingen en oprechte aandacht geven, van passie voor je product of dienst , van het nemen van je verantwoordelijkheid en slimme allianties ontwikkelen.Maatschappelijk verantwoord ondernemen vergt wat van jouw persoonlijke moraal en dat ontwikkel je niet met een marketingcampagne. Het kost veel Tijd, moeite en toewijding en een rechte rug.

Leo Crombach

sheets

essentie, resultaat is niet leidend, maatschapelijk leven rond bedrijf van belang, platte organisatie waaarin iedereen meewerkt, kracht van betrokkenheid, én samenhang, én kleinschaligheid, openheid, directie, mw's, verhaal moeder en buurvrouw, geen ruzie maken, een heeft ander nodig, gaat nooit over winstcreratie, maar waarde creatie, echte vakman heeft button verantwoord ondernemen niet nodig

Morele principes als breekijzer voor het ‘nieuwe organiseren’?

Van het ware, het schone en het goede, de kernbegrippen uit de praktische filosofie, hebben we ons in organisaties de afgelopen eeuw voornamelijk geconcentreerd op het ware, de objectiviteit. De praktijk die dat heeft opgeleverd, komt in alle opzichten aan haar grenzen. De vernieuwing van ons organisatieleven dient gevoed te worden door het integreren van de morele en esthetische dimensies in ons denken en handelen. Dat levert duurzame fundamenten voor ‘nieuw organiseren’. Autonomie, verantwoordelijkheid, vakmanschap en leren & ontwikkelen worden door alle generaties binnen organisaties als belangrijke (morele) principes beschouwd. Waarom staat de praktijk van organisaties daar nog zo ver van af? We doen in de workshop een veldverkennende interactieve dialoog over: • de morele fundamenten van ‘nieuw organiseren’, • de belemmeringen in de hedendaagse organisatie praktijk, • de concrete kansen voor ‘nieuw organiseren’. Invulling geven aan deze nieuwe organiseerprincipes, is volgens drs. Jan Smit niet alleen een typisch Europese uitdaging, het is een kwestie die raakt aan de Europese identiteit.

Jan Smit

sheets

essentie, waar gaat het om, waarde die je hecht aan mensen in organisatie, verleiding je neer te leggen bij bestaande, binnen drie maanden ben je geassimileerd ..., in organisatie ga je alleen nog maar mee, Jan: goeie groep!, discussie over moraal is van belang om nieuw organisatie vorm te geven

Diner-buffet met aansluitend een after-party

Muzikale omlijsting

Pieter Vermeulen & the Ry Cooder Connection Revisited

Bombrini's

Gino

Angelo

Mind Mapping

CreaMatics

Hans Terhurne

links naar commentaren en foto's

blog op Rijnland-Weblog

foto's op Rijnland-Weblog

tweetverslag op Rijnland-Weblog

Gulpener Journaal

Nr 43

Nr 45

De moraliteit van de jacht op aandeelhouderswaarde?

Pieter-Jan Bezemer

sheets

toelichting