Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

RIJNLAND-WEBLOG.NL ____________________ 3e Grote Rijnlandcongres Moralitijd by Mind Map: RIJNLAND-WEBLOG.NL ____________________ 3e Grote Rijnlandcongres Moralitijd
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

RIJNLAND-WEBLOG.NL ____________________ 3e Grote Rijnlandcongres Moralitijd

Welkom & opening

Henk Hogeweg

Sjaak Evers

Het Rijnlands Manifest inclusief de plaats van moraliteit daarin

  "De zoektocht naar de 3e weg heeft opgeleverd dat de balans tussen 'vrijheid' en 'ordening' wordt gewaarborgd door 'gemeenschapszin'. Dit is een wankel evenwicht in het krachtenveld van de 2 uitersten Neo-liberalisme en Sociaaldemocratie. Ludwig Erhard is gedurende het 'Wirtschaftswunder' blijkbaar in staat geweest dit gestalte te geven. Ons verdere onderzoek in het kader van het Manifest zal zich daarom ook richten op de succesfactoren die daarbij van toepassing waren."

Jurgen Moerman

sheets als film

shaaets als pdf

essentie volgens deelnemers

Het Historisch Perspectief

Harold Janssen

Sheets

essentie volgens deelnemers

Een overzicht van recent denken over moraliteit

Dr. Frits Schipper

handout

essentie volgens deelnemers

De onzin van moraliteit

Dr. René ten Bos

essentie volgens deelnemers

Paneldebat

panel

debat

Workshops

Met de kennis van toen en het inzicht van nu

Michel Albert, naamgever van het ‘modèle Rhénan’, waarschuwde bijna 20 jaar geleden al voor het Neo-Amerikaanse model dat door haar sexy uitstraling het Rijnlandse muurbloempje in de schaduw zou zetten. Tijdens de workshop willen we de kennis van toen koppelen aan het inzicht van de deelnemers betreffende de vraagstukken die Albert noemt in de inleiding van Capitalisme contre Capitalisme. Vragen zoals: is sociale zekerheid gunstig voor de economische ontwikkeling? Of: meer regelgeving en meer ambtenaren of minder regelgeving en meer advocaten?

Levensmoraal of Levensmoe

Wat kan je in een leven allemaal overkomen, wat komt er op je pad en kun je dit sturen? Het levenspad loopt via een netwerk van snelwegen, bospaadjes, kruispunten en splitsingen. En steeds kom je voor de vraag te staan, “Welke kant moet ik op?”. Je keuze bepaalt je bestemming. Of kun je je bestemming kiezen en dan bepalen welke weg je moet nemen? Dit zou wel erg gemakkelijk zijn, maar helaas staat deze optie niet in je TomTom. Angelo leeft een bewogen leven, van bergen en diepe dalen. Toch blijft hij positief en energiek, hetgeen erg knap is als je hoort wat hij allemaal heeft meegemaakt. Hij zegt hier zelf over: “Wat mij helpt is te blijven bewegen, goed om je me heen te kijken, te luisteren en te genieten in het hier en nu. Ik wordt geleid door mijn levensmoraal en dan blijken er meer wegen naar Rome te leiden. Ik vond zo’n weg in het zuiden van Limburg. Die weg houdt mij nu op de been”

De pelgrimstocht van Everyman

De oproep van het 3e Grote Rijnlands Congres is de oproep uit de bekendste moraliteit, het toneelspel ‘ Elckerlijc/Everyman’, afkomstig uit het Nederland van de middeleeuwen: het beklag over de verdorvenheid en de oproep zich te verantwoorden over onze levenswijze. Elckerlijc krijgt de opdracht een pelgrimstocht te gaan ondernemen, vergezeld door de reisgnoten: de deugd, de zelfkennis, de schoonheid, de kracht, de wijsheid en de vijf zintuigen. Het verhaal over geestelijk verval in de materiële welvaart en hoe de deugd zijn weg terug vindt. In deze workshop gaan we met de deelnemers opnieuw de pelgrimstocht van Elkerlijc maken. Met dezelfde reisgenoten maken we de tocht van het geestelijk verval van de materiële welvaart en hoe de deugd zijn weg terug kan vinden.

Landkaart van de belevingswereld Moraliteit

Hoe vind je die nieuwe moraal als je bent opgevoed in de oude? Wanneer logisch denken, feitelijkheid en functionaliteit je denkwereld regeren? Daar is een denkomslag voor nodig. Van functionaliteit naar ontwerp. Van argumenten naar verhalen. Van focus en specialisatie naar integratie en symfonie. Van logica naar empathie. Van zakelijkheid naar speelsheid. Van materialisme naar zingeving. Om die denkomslag te faciliteren gaan we een belevingslandkaart maken van een nieuwe moraal. En van de weg daar naartoe. Vanuit intuïtie en creatief vermogen.

Filmhuis MoraliTijd

TED staat voor Technology, Entertainment, Design. Tijdens de jaarlijkse conferentie komen ’s werelds grootste denkers en doeners samen en worden de sprekers uitgedaagd de presentatie van hun leven te geven, in 18 minuten. De missie is het het verspreiden van ideeën om zo paradigma’s, levens en uiteindelijk de wereld te veranderen. Verrijk uw perceptie op moraliteit. Over GELD, geluk, LIEFDE, wantrouwen, schoonheid, gezondheid, Kracht, onmacht en verscheidenheid. Gekozen TEDs in combinatie met korte andere filmfragementen belichten het thema Moraliteit vanuit een bijzondere perceptie en geven gelegenheid met elkaar te verkennen hoe het nu staat met de eigen moraliteit. Hoe waarachtig is onze eigen zienswijze en daarmee zijnswijze eigenlijk?

Moraliteit en je persoonlijk geweten

Bij moraliteit kunnen we kijken naar wat de meerderheid vindt en in wetten, regels en verdragen vastlegt. Bijvoorbeeld: grondwetten, rechten van de mens, klimaatverdragen en integriteitbeleid. Deze afspraken leiden niet vanzelfsprekend tot ander gedrag. Het handelen van mensen wordt sterk bepaald door het persoonlijk geweten. Dit geweten is sterk beïnvloed door je gezin van herkomst. In de workshop gaan we op onderzoek uit naar de kracht en begrenzing van je geweten, vanuit je persoonlijke biografie. Wat betekent dat voor je eigen handelen en wat herken je daarvan in het handelen binnen jouw organisatie. Eigen moraliteit ontstaat als je weet wat je achter wilt laten en wat je meeneemt.

Een anarchistische moraal

Over anarchisme wordt van alles gedacht, vooral wat het niet is. Het is geen bommengooierij, geen ideologie, geen keuze voor wanorde, geen utopie en anarchisten zijn ook geen mensen waarmee je niet kunt samenwerken. Anarchisten hanteren wel een andere moraal. Zij kiezen er bijvoorbeeld voor om zelf hun hersenen te gebruiken, iets wat ons op school wordt afgeleerd. Anarchisten zijn kritisch, ook naar zichzelf, maar bovenal biedt het anarchisme (wat eigenlijk niet eens een -isme is) gedachtengoed wat ons juist nu in deze roerige tijden van tektonische crises van pas kan komen. U zult merken, dat ook in u een anarchist huist. Geef uzelf dat

Een manager kan niet ook een goed mens zijn

Aldus de kop boven een geruchtmakende column van Jorrit Stevens op www.organisatieactivist.nl vorig jaar. Let ook op het stellende karakter. Aanleiding was een opmerking van minister Maria van der Hoeve dat een oorzaak van de crisis lag bij sommige managers die niet moreel zouden hebben gehandeld. Volgens Jorrit zit ’m dat in het fenomeen management zelve. Management is, volgens hem, per definitie vernederend. Onder begeleiding van die andere organisatieactivist, Harold Janssen, proeven we de randen van deze stellingen. Maar eerst licht Jorrit opnieuw zijn zienswijze toe, die nu actueler dan ooit lijkt.

Persoonlijk leiderschap voorbij

Persoonlijk leiderschap bestaat niet, maar onder die collectieve illusie gaan we wel vaak gebukt. De workshop nodigt uit om leiderschap op een andere manier te gaan bezien. Namelijk, als een kwaliteit van het systeem. We doen dat aan de hand van vier verschillende manieren om naar de werkelijkheid te kijken. Waar leiderschap een kwaliteit is van het systeem, steunt het op het vertrouwen in collectieve moraliteit.

Denken voor een ander

Wat gebeurt er als de ene mens denkt voor de andere? We doen het voortdurend en we kunnen ook niet anders, maar daar gebeurt misschien meer dan we denken. Wanneer we, bewust of onbewust, onze ideeën en goedbedoelde plannen over anderen uitstorten kunnen die anderen daar wel eens heel verdrietig van worden. En als we dat zien, dan is dat verwarrend, want we bedoelen het toch goed? De filosoof Levinas spreekt veel over deze ontnuchterende ervaring. Hij ziet die ervaring als bron van reflectie en van verruiming van de geest. Als de confrontatie met het verdriet van een ander over ons optreden de vraag losmaakt ‘Waar ben ik eigenlijk mee bezig?’ of ‘Loop ik nu over iemand heen?’, dan zijn we mogelijk blindheid of een illusie op het spoor, aldus Levinas. De workshop onderzoekt de vraag wanneer ons denken ons blind maakt en welke confrontaties ons helpen om daarachter te komen. Langs die weg laat Naud van der Ven u zien hoe Levinas’ denken vertaald kan worden naar het dagelijks leven.

MVO Moreel Verantwoord Ondernemen

Veel organisaties willen iets met duurzaamheid doen. De reden waarom ze dit willen is echter weinig authentiek. Ze volgen de grote meute en de hype. Duurzaam ondernemen is een marketing-ding geworden, vanuit 'me-too' i.p.v. vanuit een authentiek 'waarom'. In werkelijkheid blijven deze organisaties doen wat ze altijd al deden, niks MVO aan. De moraliteit van werkelijk maatschappelijk verantwoord ondernemen is een moraal gericht op mensen, op verbindingen, ontmoetingen en oprechte aandacht geven, van passie voor je product of dienst , van het nemen van je verantwoordelijkheid en slimme allianties ontwikkelen.Maatschappelijk verantwoord ondernemen vergt wat van jouw persoonlijke moraal en dat ontwikkel je niet met een marketingcampagne. Het kost veel Tijd, moeite en toewijding en een rechte rug.

Morele principes als breekijzer voor het ‘nieuwe organiseren’?

Van het ware, het schone en het goede, de kernbegrippen uit de praktische filosofie, hebben we ons in organisaties de afgelopen eeuw voornamelijk geconcentreerd op het ware, de objectiviteit. De praktijk die dat heeft opgeleverd, komt in alle opzichten aan haar grenzen. De vernieuwing van ons organisatieleven dient gevoed te worden door het integreren van de morele en esthetische dimensies in ons denken en handelen. Dat levert duurzame fundamenten voor ‘nieuw organiseren’. Autonomie, verantwoordelijkheid, vakmanschap en leren & ontwikkelen worden door alle generaties binnen organisaties als belangrijke (morele) principes beschouwd. Waarom staat de praktijk van organisaties daar nog zo ver van af? We doen in de workshop een veldverkennende interactieve dialoog over: • de morele fundamenten van ‘nieuw organiseren’, • de belemmeringen in de hedendaagse organisatie praktijk, • de concrete kansen voor ‘nieuw organiseren’. Invulling geven aan deze nieuwe organiseerprincipes, is volgens drs. Jan Smit niet alleen een typisch Europese uitdaging, het is een kwestie die raakt aan de Europese identiteit.

Diner-buffet met aansluitend een after-party

Muzikale omlijsting

Pieter Vermeulen & the Ry Cooder Connection Revisited

Bombrini's

Mind Mapping

CreaMatics

Hans Terhurne

links naar commentaren en foto's

blog op Rijnland-Weblog

foto's op Rijnland-Weblog

tweetverslag op Rijnland-Weblog

Gulpener Journaal

De moraliteit van de jacht op aandeelhouderswaarde?

Pieter-Jan Bezemer

sheets

toelichting