OER Common (Atvirųjų švietimo išteklių bendruomenė)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
OER Common (Atvirųjų švietimo išteklių bendruomenė) by Mind Map: OER Common (Atvirųjų švietimo išteklių bendruomenė)

1. Dimensijos

1.1. Socialinė

1.1.1. perteikti

1.1.2. dalintis

1.1.3. koordinuoti

1.1.4. organizuoti ir vadovauti

1.1.5. įgalinti kontribuciją

1.1.6. įgalinti tinklaveiką ir bendradarbiavimą

1.2. Didaktinė

1.2.1. diskutuoti

1.2.2. redaguoti

1.2.3. prisidėti prie turinio kūrimo

1.2.4. bendradarbiauti mok. turinio kūrimo metu

1.3. Technologinė

1.3.1. Charakteristika

1.3.1.1. surandamumas

1.3.1.2. tech barjerai

1.3.1.3. skaitmeninis tvarumas

1.3.1.4. pasiekiamumas

1.3.1.5. suderinamumas

1.3.1.6. lokalizacija

1.3.2. Galimybės 4R

1.3.2.1. naudoti

1.3.2.2. pernaudoti

1.3.2.3. kombinuoti

1.3.2.4. dalintis

1.3.2.5. kodo failo pasiekiamumas

1.4. Juridinė

1.4.1. autorinės teisės

1.4.2. kūrybinės bendrijos

1.4.3. vieša prieiga

1.5. Finansinė

1.5.1. http://www.iskme.org/Business-manager

2. Pagrindiniai principai

2.1. Aiškiai apibrėžti mokomąją medžiagą

2.2. Laisva prieiga per internetą

2.3. Sudaryti medžiagos pernaudojamumo sąlygas

2.4. Nedelsiamas įgyvendinimas

2.5. Reguliari progreso ir rezultatų ataskaita

3. Atvirumas

4. Istorija

4.1. ISKME (Institute for the Study of Knowledge Management in Education)

4.2. Įkūrimas 2007 m.

4.2.1. Wil. ir F. Hewlett foundation

4.2.1.1. Koncepcija 2009 m.

4.2.2. Ford foundation

4.3. Kūrybinės bendrijos licencija

5. http://www.iskme.org/our-work/oer-commons

6. Charakteristikos

6.1. Teisinė charakteristika

6.1.1. Pasiekiamumo, taikymo, publikavimo teisė

6.1.2. Ne-diskriminavimo teisė

6.1.3. Mokymosi resursai neatskirti nuo specifinio naudojimo ar formų

6.2. Vartojimo charakteristika

6.2.1. virš 50 000 švietimo išteklių

6.2.2. Nemokamas mokymas ir mokymasis

6.3. sąvokos

6.3.1. Definicijos

6.3.1.1. prieinamumas

6.3.1.2. lygybė

6.3.1.3. dalinimasis

6.3.1.4. pasirinkimas

6.3.1.5. inspiravimas

6.3.1.6. laisvas pasirinkimas

6.3.2. Nauda

6.3.2.1. Gerina mokymo/si turinio kokybę

6.3.2.2. Plečia profesinio bendradarbiavimo galimybes

6.3.2.3. Tobulina profesinę kvalifikaciją

6.3.2.4. Mažina kaštus mokymosi išteklių kūrime

6.3.2.5. Skatina kritinį mąstymą

6.3.2.6. Turtina požiūrių, nuomonių įvairovę

6.3.2.7. Plečia mokymosi galimybes bei prieigą prie organizacijos turinio

7. Tikslai

7.1. Atviras dalijimasis ištekliais, žiniomis, kurios gali padėti gerinti mokymą/si.

7.2. Sukurti švietimo ekosistemą

7.3. Ekologinis ugdymas

7.3.1. Tikslas - padėti žmogui pačiam atrasti vertybes, bet ne primygtinai diegti savo pasaulėžiūrą ir nuostatas.

7.3.2. http://www.kpkc.lt/failai/dokumentai/konferencijos/2011/12/1/1gr/R.Kalinauskien%C4%97.pdf

7.4. http://www.iskme.org/our-ideas/oer-commons-education-ecosystem-using-knowledge-sharing