Sayı Sıfatları

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Sayı Sıfatları by Mind Map: Sayı Sıfatları

1. Asıl sayı sıfatı

1.1. Adların önüne gelerek bir adın kaç tane olduğu bilgisini veren sıfatlardır: Beş kalem Yetmiş üç kişi On katrilyon para

2. Sıra sayı sıfatı

2.1. Asıl sayı sıfatlarına çok benzer. Aradaki fark asıl sayı sıfatlarının ardından +(I)ncI ekinin getirilmesiyle oluşturulur. Böylece bize adların sırası hakkında bilgi verir. İkinci öneri Sıra sayı sıfatları rakamla da ifade edilebilir. Böyle bir durumda rakamdan sonra nokta konur. Genellikle sokak, cadde ve kongre başlıkları böyle ifade edilir. 15. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi 10. Sokak (Onuncu sokak) 4. Cadde (Dördüncü cadde)

3. Topluluk sayı sıfatı

3.1. Asıl sayıların sonlarına +(I)z ekinin eklenmesiyle oluşan kelimelerdir. İkiz çocuk Üçüz bebek

4. Üleştirme sayı sıfatı

4.1. Üleştirme sayı sıfatları asıl sayı sıfatlarının ardından +(ş)Ar ekinin getirilmesiyle oluşturulur. Varlıkların eşit bölümlere ayrıldığını belirtir. Altışar elma Onar demet Yarımşar ekmek Binli, milyonlu ve milyarlı sayılar üleştirme sayı sıfatları şeklinde ifade edilmek istenirse +(ş)Ar eki ilk sayının ardından getirilir. Sekizer bin lira Onar milyon para Yüzlü sayılar üleştirme sayı sıfatları şeklinde ifade edilmek istenirse +(ş)Ar eki ilk sayıya da eklenebilir ikinci sayıya da. Anlamda herhangi bir değişiklik olmaz. Üçer yüz koli/Üç yüzer koli Cümlede üleştirme sayı sıfatları varsa mutlaka çoğulluk ifade eden bir ad ya da ad grubu vardır. Ahmet çocuklara ikişer hediye verdi. Ahmet'le Mehmet Semra'ya ikişer hediye verdiler.

5. Kesir sayı sıfatı

5.1. Adları kesirli ifade eden sıfatlardır. Bazen iki sayının +dA ekiyle birlikte birbirine bağlanmasıyla oluşturulurken bazen de yarım, çeyrek gibi kelimelerle ifade edilir.