Kuyucaklı Yusuf Kahramanları (Kişileri)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kuyucaklı Yusuf Kahramanları (Kişileri) by Mind Map: Kuyucaklı Yusuf Kahramanları (Kişileri)

1. Yusuf

1.1. Kimsesiz, fakir bir halk çocuğudur. Küçük yaşlar­da ailesini kaybetmiştir. Sert, haşin, insanlara çok güvenme­yen, cesur bir kişidir. Muazzez’i sevmektedir.

2. Şahende Hanım

2.1. Romanda kötülüğü simgeler. Kay­makamın karışıdır. Kin, nefret dolu, kötü yürekli, ahlaksız bir kadındır.

3. Muazzez

3.1. Kaymakamın kızı, Kuyucaklı Yusuf‘un karısıdır. Kendi hâlinde, iyi niyetli, sade bir kişidir.

4. Kaymakam

4.1. Muazzez’in babasıdır. Ailesine düşkün, sa­mimi, sevecen, babayiğit, şefkatli, merhametli bir kişidir.

5. Şakir

5.1. Kasabanın külhanbeyidir. Her dediğini yaptıran, kabadayı, ahlaksız, kötü bir karakteri vardır.