1 PER QUÈ HEM D'ESTUDIAR LES ORGANITZACIONS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
1 PER QUÈ HEM D'ESTUDIAR LES ORGANITZACIONS by Mind Map: 1 PER QUÈ HEM D'ESTUDIAR LES ORGANITZACIONS

1. 1. Hem d'estudiar les organitzacions?

1.1. 1.1 Què és una organització?

1.1.1. Fa referència a entitats socials

1.1.2. Està orientada cap a uns objectius, metes o finalitats comunes

1.1.3. Exhibeix una enorme quantitat d'activitats coordinades i estructurades entre si

1.1.4. Està vinculada de diferents maneres i amb diferents graus d'intensitat a un ambient o context extern.

1.2. 1.2 Tipus d'organitzacions

1.2.1. amb ànim de lucre

1.2.1.1. generar benefici econòmic

1.2.2. sense ànim de lucre

1.2.2.1. objectius socials, culturals, humanitaris...

1.3. 1.3 Desafiaments de l'entorn històric i social

1.3.1. 1.3.1 La globalització

1.3.1.1. diversificació

1.3.2. 1.3.2 Responsabilitat ètica i social

1.3.2.1. les organitzacions han d'estar per damunt dels objectius corporatius.

1.3.3. 1.3.3 Temps de reacció

1.3.3.1. per adaptar-se al ritme de la globalització i al desenvolupament tecnocientífic.

1.3.4. 1.3.4 Digitalització de l'espai de treball

1.3.4.1. desintermediació- per establir relacions més immediates entre la generació d'un resultat i el seu ús o consum.

1.3.5. 1.3.5 Diversitat

1.3.5.1. integració en àmbit organitzacional de diferents cultures, religions, persones amb discapacitat...

2. 2. Aproximacions clàssiques a l'anàlisi de les organitzacions

2.1. 2.1 La burocràcia i la gestió científica de l'organització

2.1.1. Max Weber

2.1.1.1. teoria burocràtica de les organitzacions

2.1.1.1.1. crítiques: Merton, la teoria oblida que existeix un estret vincle entre el desenvolupament dels principis d'aquesta i la conformació de la personalitat dels implementadors.

2.1.2. F.W Taylor

2.1.2.1. organització científica del treball (organització=màquina i persones=peces de la màquina

2.1.2.1.1. crítiques: promoure un pragmatisme exacerbat i una concepció mecanicista i econòmica de l'ésser humà que ell despullaven de tota dignitat en la realització de les activitats laborals.

2.2. 2.2 La teoria de les relacions humanes

2.2.1. Experiments i entrevistes Elton Mayo

2.2.1.1. conclusions

2.2.1.1.1. Les normes socials i les expectatives entorn la realització d'una tasca determinen molt més que la capacitat física o fisiològica el resultat final.

2.2.1.1.2. El comportament de l'individu depèn i es recolza per complet en el grup.

2.2.1.1.3. Els grups informals defineixen les seves pròpies regles de comportament, les seves recompenses i sancions socials, els seus objectius, la seva escala de valors socials, les seves creences i expectatives, i cada participant les integra en les seves actituds i el seu comportament.

3. 3. Aproximacions contemporànies a l'anàlisi de les organitzacions

3.1. 3.1 Cultura organitzacional

3.1.1. es troba entre la cultura política i la cultura social

3.1.2. ELEMENTS

3.1.2.1. clima organitzacional

3.1.2.2. normes, regles

3.1.2.3. artefactes culturals

3.1.2.4. experiències compartides

3.1.2.5. tradicions, costums, sentiments organitzacionals compartits

3.1.2.6. idees

3.1.2.7. filosofia administrativa

3.1.2.8. pensaments comuns

3.1.3. FUNCIONS

3.1.3.1. motivar

3.1.3.2. controlar i modelar els empleats

3.1.3.3. estructurar

3.1.3.4. definir límits

3.2. 3.2 Postburocràcia i gestió del canvi

3.2.1. caracteritzades per

3.2.1.1. Les regles, protocols d'actuació i les normes corporatives són reemplaçades pel consens i el diàleg entre els integrants de l'organització.

3.2.1.2. Les responsabilitats s'assignen a partir de certes competències per a la realització de les diferents tasques que componen l'organització i no seguint regles de jerarquia.

3.2.1.3. L'organització té límits oberts en tots els sentits.

4. 4. Organitzacions com a estructures de poder

4.1. Les organitzacions com a espais que perllonguen i reflecteixen l'activitat política del teixit social.