Webinaras - Adobe Connect įrankio naudojimas

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Webinaras - Adobe Connect įrankio naudojimas by Mind Map: Webinaras - Adobe Connect įrankio naudojimas

1. Veiklos ir metodai

1.1. Veiklos

1.1.1. Teorinė - medžiagos dėstymas

1.1.2. Praktinė - dalyvių praktiniai bandymai

1.1.3. Praktinės demonstracijos

1.2. Metodai

1.2.1. Paskaita

1.2.2. Praktika

1.2.3. Kartojimo pokalbis

1.2.4. Diskusija

1.2.5. Abipusis mokymasis

2. Išdėstymas laiko atžvilgiu

2.1. Darbo plano pristatymas ir aptarimas

2.2. Teorinė dalis

2.3. Praktinė dalis

2.4. Teorinė dalis

2.5. Aptarimas/apibendrinimas

3. Vertinimo kriterijai

3.1. Vertinimas

3.1.1. Vertinamas aktyvumas dalyvaujant, atliekant praktines veiklas bei diskusijose.

3.2. Įsivertinimas

3.2.1. Vertinamas gebėjimų pokytis webinaro pabaigoje

4. Tikslas ir uždaviniai

4.1. Tikslas

4.1.1. Išnagrinėti Adobe Connect įrankį teoriškai ir šiuo įrankiu atlikti praktines veiklas.

4.2. Uždaviniai

4.2.1. Išnagrinėti Adobe Connect įrankį istoriniu, paskirties, efektyvumo aspektais.

4.2.2. Praktiškai išbandyti kai kurias Adobe Connect Meeting funkcijas.

4.2.3. Įvertinti įrankio panaudojimo galimybes.

5. Siekiamas rezultatas

6. Reikalingi įrankiai ir šaltinai

6.1. Kompiuteriai

6.2. Internetas

6.3. Adobe Connect Meeting įrankis

6.4. Įvairių formatų rinkmenos

6.5. Atviri švietimo ištekliai

7. http://www.adobe.com/products/adobeconnect.html