Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ERGONOMI by Mind Map: ERGONOMI

1. læren om hvordan vi best mulig kan tilpasse arbeidsoppgavene og arbeidsmiljøet til mennesket

2. video av ergonomi på klasserommethttps://www.youtube.com/watch?v=338FPtLT1u4

3. Ta vare på din egen kropp!

4. Bruk hjelpemidler til tunge løft.

5. Få hjelp til tunge løft

6. Hensiktsmessige hjelpemidler skal være tilgjengelige ved behov, det skal være rutiner for at hjelpemidler skal brukes, og det skal være plass til å bruke dem effektivt.

7. Arbeidsplassen skal være tilpasset slik at hver enkelt arbeidstaker skal kunne ha naturlige og hensiktsmessige arbeidsstillinger og -bevegelser

8. Hør på kroppens signaler, viktig å ikke overanstrenge seg

9. Dårlige ergonomiske forhold er en av de hyppigste årsakene til sykdom og fravær.

10. Ta kroppens signaler på alvor!!

11. er det arbeid som er for tungt må du si ifra til arbeidsgiver og be om tilrettelegging ved behov.

12. For å unngå sykdom og belastningsskader, må både arbeidsgiver og arbeidstaker ta hensyn til hva som er god ergonomi.

13. ikke glem at Riktig belastning er sunt og bevegelse er nødvendig