Copy of Didàctica: Concepte, objecte i finalitats

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Copy of Didàctica: Concepte, objecte i finalitats by Mind Map: Copy of Didàctica: Concepte, objecte i finalitats

1. Orígen etimològic

1.1. Grec:

1.1.1. Ensenyar, instituir

1.1.1.1. Didaxis: Sentit actiu.

1.1.1.2. Didàctica: Apte per la docència, normatiu.

1.2. Llatí

1.2.1. Verbs

1.2.1.1. Docare: Ensenyar

1.2.1.2. Discare: Aprendre

1.3. Avui

1.3.1. a Occident: Pertany al lèxic culte generalitzat

2. Punt 1: Concepte de Didàctica

2.1. Definició: Quatre constants

2.1.1. CARÀCTER: Disciplina subordinada a la pedagogia

2.1.2. OBJECTE: Procés ensenyament-aprenentatge

2.1.3. CONTINGUT: Normativa, comunicació, alumnat, professorat i metodologia.

2.1.4. FINALITAT: Formació intel.ectual, optimització de l'aprenentatge, integració de la cultura i desenvolupament personal

2.1.5. Ciència de l'educació que estudia i intervé en el procés d'ensenyament-aprenentatge amb la finalitat d'aconseguir la formació intel.lectual de l'educand

2.2. Entre la teoria i la pràctica

2.2.1. Teoria

2.2.1.1. Coneixaments elaborats sobre els precessos d'ensenyament-aprenentatge

2.2.2. Pràctica

2.2.2.1. Aplicació dels coneixements en la intervenció afectiva en els processos d'ensenyament-aprenentatge

2.3. Característiques científiques, tècniques i artístiques

2.3.1. VISIÓ ARTÍSTICA: Inspiració duradora per l'experiència

2.3.2. DIMENSIÓ TECNOLÒGICA: Coneixements compatibles amb la ciència, teories comprovades i avaluades.

2.3.3. CARÀCTER CIENTÍFIC:

2.3.3.1. Caràcter explicatiu

2.3.3.2. Comportaments sistemàtics

2.3.3.3. Posibilitat de verificació

3. Punt 2: Didàctica: Ciències de l'educació

3.1. Tipus de didàctica

3.1.1. GENERAL

3.1.1.1. Formada per principios i normes amb un objectiu únic i fix

3.1.1.2. Descriu; explica l'ensenyament independentment de la matèria i l'etapa de l'educand.

3.1.1.3. Critica però no ofereix opcions aplicables.

3.1.2. DIFERENCIAL

3.1.2.1. Més específiques a l'edad i a les necessitats del subjecte.

3.1.2.2. Etapa: Ajudes, mètodes...

3.1.3. ESPECIFIQUES

3.1.3.1. Didàctiques específiques al camp.

3.1.4. Tots tres punts anteriors: intervenen en el PEA

3.2. Ciències de l'educació

3.2.1. Totes aquelles ciències que en menor o major grau estudien l'educació.

4. Punt 3: Procés ensenyament-aprenentatge

4.1. Ciència

4.1.1. Quod (Objecte material)

4.1.1.1. Realitat que s'estudia

4.1.2. Quo (Objecte formal)

4.1.2.1. Enfocament o perspectiva des d'on contemplo el quod

4.1.3. Didàctica

4.1.3.1. Quod

4.1.3.1.1. Estudi del PEA

4.1.3.2. Quo

4.1.3.2.1. Mètodes més estratègics per desenvolupar el PEA

4.1.3.3. Estudi més activitats practiques del PEA*

4.1.3.4. Estudi* més elaboració més perspectiva del curriculum

4.1.3.5. Altres autors

4.1.3.5.1. Quod: L'ensenyança

4.1.3.5.2. Quo: Instrucció educativa

4.1.3.5.3. Ensenyança, aprenentatge, instrucció, Comunicació de coneixements, sistemes de comunicació els PEA.

4.2. Relació ensenyança/aprenentatge

4.2.1. (E+A+)

4.2.1.1. +Perfecte = Presència de A i E

4.2.1.1.1. 1. E=A (Causa) ex: Aprendre a llegir com a resultat d'un ensenyament planificat

4.2.2. (E+A-)

4.2.2.1. L'ensenyament no causa l'aprenentatge previst

4.2.2.1.1. 1. Defecte en l'ensenyament ex: s'explica desordenadament com buscar paraules en el diccionari.

4.2.3. (E-A+)

4.2.3.1. Aprenentatge sense intenció d'ensenyament

4.2.3.1.1. 1. Autoaprenentatge, llibres, ordinador, subjecte no físic d'ensenyament. ex: ensenyament a distància.

4.2.4. (E-A-)

4.2.4.1. Situació limit. No ho ha donat cap dels dos. No interessa a la didàctica.

4.3. 3.1 Ensenyament

4.3.1. Coneixement:

4.3.1.1. Es construeix o no es construeix

4.3.2. Llatí: "IN SIGNARE": comunicar un saber a través d'un sistema de signes i símbols

4.3.3. Activitat humana + (què) aplicar curriculum + (té com objecte) acte didàctic

4.3.3.1. Qualitats perquè es converteixi en ensenyament educatiu.

4.3.3.1.1. Variació dels continguts ensenyats

4.3.3.1.2. Veracitat del que s'ensenya

4.3.3.1.3. Adaptació dels individus

4.3.3.1.4. Actualitat més utilitat

4.3.3.2. Característiques

4.3.3.2.1. Intencionalitat

4.3.3.2.2. Intenció comunicativa dels seus processos

4.3.3.2.3. Intenció normativa i perfectiva

4.3.4. Es pot interpretar en diferents sentits: destaquem els sis que són complementaris

4.3.4.1. 1. Sentit originari= mostrar alguna cosa a algú (Vulgar o col·loquial) = transmetre coneixements o instruir

4.3.4.2. 2. Assoliment o adquisició d'aprenentatges= Processos d'organització de les experiències d'aprenentatge dels alumnes

4.3.4.3. 3. Activitat intencional= més intenció menys èxit obtingut

4.3.4.4. 4. Activitat normativa= Guia

4.3.4.4.1. L'acció tècnica per aconseguir objectius

4.3.4.4.2. Ètica

4.3.4.5. 5. Activitat interactiva

4.3.4.5.1. Relacional comunicatiu

4.3.4.6. 6. Activitat reflexiva ≠ repetició rutinària d'actes mecànics

4.4. 3.2 Aprenentatge

4.4.1. Del llatí: APREHENDERE= adquirir, agafar, apoderar-se d'alguna cosa.

4.4.2. Procés mitjançant el qual

4.4.2.1. S'origina

4.4.2.1.1. Un comportament

4.4.2.2. Es modifica

4.4.2.2.1. Un comportament

4.4.2.3. S'adquireix

4.4.2.3.1. Un coneixement

4.4.2.4. més o menys permanent

4.4.3. Aprendre

4.4.3.1. Procés en el qual té a veure un canvi de conducta com a conseqüència d'un agent exterior

4.5. 3.3 Instrucció

4.5.1. Del llatí IN-STRUERE= Construir dintre estructures mentals

4.5.2. Ensenyament que aconsegueix el seu efecte positiu= aprenentatge preferit

4.5.3. =Educació

4.5.4. Contribució d'ensenyament-aprenentatge

4.5.5. Relació E-A+Valors culturals= formació de hàbits intel·lectuals.

4.5.6. Ensenyament/aprenentage= Instrucció

4.5.6.1. Formació=educació

4.5.6.2. Deformació

4.6. 3.4 Formació

4.6.1. Procés fins a aconseguir "plenitud personal"

4.6.1.1. (X) desenvolupament intel·lectual curricular

4.6.1.2. (V) formació de tipus general no compten amb objectius predeterminats

4.6.1.3. Instrucció (formal) ↔ didàctica ↔ formació (no formal)

4.6.1.3.1. Formació humanistíca

4.6.1.3.2. Formació específica (Preparació)

4.7. 3.5 Elements components de l'acte didàctic

4.7.1. La didàctica

4.7.1.1. Professor (Ensenya)

4.7.1.2. Alumne (aprèn)

4.7.1.3. Màteria

4.7.1.4. Context

4.7.1.5. Centrada en l'aprenetatge/modern (+ importància de l'alumne)

4.7.1.5.1. L'alumne i el seu aprenentatge

5. Punt 4: Àmbits d’intervenció didàctica

5.1. Educació formal

5.1.1. Avaluació sistemàtica

5.1.2. Normes didàctiques

5.1.3. Autoritats acadèmiques

5.1.4. Exemples: Escola, acadèmia d’anglès, cursos...

5.2. Educació no formal

5.2.1. Activitats de caràcter opcional

5.2.2. Potencien qualitats

5.2.3. Planificació i tractament didàctic

5.2.4. Requereix projecte educatiu o pla d’actuació

5.2.5. Exemples: Colònies de vacances, clubs, esplai, CAU...

5.3. Educació informal

5.3.1. No planificada

5.3.2. Influències ambientals i comunicació difusa

5.3.3. Assimilació segons individu

5.3.4. Exemples: Passejar, assistir a espectacles, escoltar la ràdio...

6. Punt 5: Finalitat de la Didàctica

6.1. Finalitat Teòrica

6.1.1. Augmentar coneixement, interpretar i reflexionar

6.1.1.1. Aportar una Formació intel·lectual

6.1.1.1.1. Integració cultural

6.2. Finalitat Pràctica

6.2.1. Intervenció adaptada i realista

6.2.1.1. Aportar una Formació intel·lectual

6.2.1.1.1. Desenvolupament cognitiu