Infovajadused ülikoolis

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Infovajadused ülikoolis by Mind Map: Infovajadused ülikoolis

1. Erinevad infoallikad

1.1. Kõrgkoolide kodulehed

1.1.1. Tartu Ülikooli koduleht www.ut.ee

1.1.2. Tallinna Tehnikaülikooli koduleht www.ttu.ee

1.1.3. Tallinna Ülikooli koduleht www.tlu.ee

1.1.4. Estonian Business Schooli koduleht www.ebs.ee

1.1.5. Tallinna Tervishoiukõrgkooli koduleht www.ttk.ee

1.1.6. Tartu Tervishoiukõrgkooli koduleht www.nooruse.ee

1.1.7. Eesti Lennuakadeemia koduleht www.lennuakadeemia.ee

1.1.8. Tallinna Tehnikakõrgkooli koduleht www.tktk.ee

1.1.9. Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor www.eek.ee

1.2. Huvi pakkuva eriala tudengid

1.3. Kõrgkoolide avatud uste päevad

1.4. Teised tudengid

1.5. Õppejõud

1.6. Õppekorraldusspetsialistid

2. Infohankimise protsessi etapid

2.1. Kõrgkooli kodulehe külastamine

2.1.1. Tuttava/eriala õppiva tudengiga vestlemine

2.1.1.1. Avatud uste päevade külastamine

2.1.1.1.1. Avatud uste päevadel koolis spetsialistidega vestlemine (nt õppekorraldusspetsialistiga)

2.2. Õppejõuga kontakteerumine

2.3. Õppekorraldusspetsialistiga kontakteerumine

3. Tekkivad infovajadused

3.1. Milliseid erialasid saab ülikoolis õppida?

3.2. Milline on huvi pakkuva eriala õppekava?

3.2.1. Milline on huvi pakkuva eriala tunniplaan?

3.2.2. Kaua huvi pakkuvat eriala tuleb õppida?

3.2.2.1. Kas erialal piisab ainult bakalaureusest või on vajalik ka magister?

3.3. Kuidas kasutada ÕIS-i?

3.3.1. Kuidas ainetele registreerida?

3.3.1.1. Kuidas ainetelt maha registreerida?

3.3.2. Kuidas vaadata oma tunniplaani?

3.3.3. Kuidas vaadata teateid?

3.3.4. Kust vaadata oma edasijõudmist?

3.4. Kuidas kasutada Moodle'it?

3.4.1. Kuidas esitada kodutöö?

3.4.2. Kust leida kodutööde juhendid?

3.5. Info kodutööde kohta

3.5.1. Juhendid kodutööde tegemiseks

3.5.2. Kodutööde tähtajad

3.6. Info eksamite kohta

3.6.1. Millal on eksamite ajad?

3.6.2. Eksami sisu

3.7. Info koolis käimise kohta

3.7.1. Loengute toimumine

3.7.2. Seminaride toimumine

3.7.3. Praktikumide toimumine

4. Välised tegurid, mis mõjutavad infohankimist ülikoolis

4.1. Teised tudengid

4.2. Õppejõud

4.3. Õppematerjalide kättesaadavus

4.4. Õppekorraldusspetsialistid

5. Infohankija seesmised tegurid

5.1. Olemasolevad materjalid

5.2. Mälu

5.3. Motivatsioon