Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Marka Haritası by Mind Map: Marka Haritası

1. Şehir

1.1. Sektör

1.1.1. Tüm zaman diliminde ilin sektörlere göre tescilli marka grafiği

1.1.2. Tüm zaman diliminde tescilli markaların sektörel dağılımı

1.1.2.1. Tüm zaman diliminde sektördeki tescilli marka sayısın Türkiyedeki payını gösteren grafik

1.1.2.2. Tüm zaman diliminde sektördeki tescilli markaların listesi

1.1.2.2.1. Tescilli markanın bilgileri

1.1.2.2.2. Tescilli markanın sahibi

1.1.2.2.3. Tescilli markanın ait olduğu sektörler

1.1.3. Yıl filitresi

1.1.3.1. Seçilen yıla göre ilin tescilli markaların sektörel dağılım grafiği

1.1.3.2. Seçilen yıla göre ilin tescilli markaların sektörel dağılımı

1.1.3.2.1. Seçilen yılda sektördeki tescilli marka sayısın Türkiyedeki payını gösteren grafik

1.1.3.2.2. Seçilen yılda sektördeki tescilli markaların listesi

1.2. Marka

1.2.1. İlin son 10 tescilli marka listesi

1.2.1.1. Tescilli marka

1.2.1.1.1. Tescilli markanın bilgileri

1.2.1.1.2. Tescilli markanın sahibi

1.2.1.1.3. Tescilli markanın ait olduğu sektörler

1.2.1.2. Tescilli markanın sahibi

1.2.1.2.1. Tescilli marka sahibinin adres ve toplam tescilli marka sayısı bilgisi

1.2.1.2.2. Tescilli marka sahibinin diğer markalarının listesi

1.2.2. İlin tüm tescilli markalarının listesi

1.2.2.1. İlin tescilli markalarının alfabetik listesi

1.2.2.1.1. Tescilli markanın bilgileri

1.2.2.1.2. Tescilli markanın sahibi

1.2.2.1.3. Tescilli markanın ait olduğu sektörler

1.3. Sahip

1.3.1. İlin en çok tescilli markaya sahip ilk 10 marka sahibi listelesi

1.3.1.1. Tescilli marka sahibinin adres ve toplam tescilli marka sayısı bilgisi

1.3.1.2. Tescilli marka sahibinin diğer markalarının listesi

1.3.1.2.1. Tescilli markanın bilgileri

1.3.1.2.2. Tescilli markanın sahibi

1.3.1.2.3. Tescilli markanın ait olduğu sektörler

1.3.2. İlin tüm tescilli marka sahiplerinin listesi

1.3.2.1. İlin tescilli marka sahiplerinin alfabetik listesi

1.3.2.1.1. Tescilli marka sahibinin adres ve toplam tescilli marka sayısı bilgisi

1.3.2.1.2. Tescilli marka sahibinin diğer markalarının listesi

1.4. Yıl

1.4.1. İlin yıllara göre tescilli marka grafiği

1.4.2. İlin yıllara göre tescilli marka sayıları

1.4.2.1. İlin seçilen yıldaki tescilli marka listesi

1.4.2.1.1. Tescilli markanın bilgileri

1.4.2.1.2. Tescilli markanın sahibi

1.4.2.1.3. Tescilli markanın ait olduğu sektörler

1.5. Analiz

1.5.1. Seçilen iki yıl arasındaki tescilli markaların sektörel analizi

1.5.1.1. Tescilli markaların sektörel dağılımını gösteren grafik

1.5.1.2. Tescilli marka sayılarını gösteren sektör tablosu

1.5.2. Seçilen yıllardaki tescilli markaların sektörel dağılımını karşılaştırma

2. Yıllara göre marka tescil grafiği

2.1. Yıllara göre tescilli marka sayılarındaki değişimleri gösteren grafik

3. Marka yoğunluk haritası

3.1. Tescilli marka yoğunluğunu gösteren Türkiye haritası

3.1.1. Şehir

3.1.1.1. Sektör

3.1.1.1.1. Tüm zaman diliminde ilin sektörlere göre tescilli marka grafiği

3.1.1.1.2. Tüm zaman diliminde tescilli markaların sektörel dağılımı

3.1.1.1.3. Yıl filitresi

3.1.1.2. Marka

3.1.1.2.1. İlin son 10 tescilli marka listesi

3.1.1.2.2. İlin tüm tescilli markalarının listesi

3.1.1.3. Sahip

3.1.1.3.1. İlin en çok tescilli markaya sahip ilk 10 marka sahibi listelesi

3.1.1.3.2. İlin tüm tescilli marka sahiplerinin listesi

3.1.1.4. Yıl

3.1.1.4.1. İlin yıllara göre tescilli marka grafiği

3.1.1.4.2. İlin yıllara göre tescilli marka sayıları

3.1.1.5. Analiz

3.1.1.5.1. Seçilen iki yıl arasındaki tescilli markaların sektörel analizi

3.1.1.5.2. Seçilen yıllardaki tescilli markaların sektörel dağılımını karşılaştırma

4. Sektör

4.1. Türkiye'nin sektör listesi

4.1.1. Sektördeki tescilli markalar

4.1.1.1. Tescilli markanın bilgileri

4.1.1.2. Tescilli markanın sahibi

4.1.1.2.1. Tescilli marka sahibinin adres ve toplam tescilli marka sayısı bilgisi

4.1.1.2.2. Tescilli marka sahibinin diğer markalarının listesi

4.1.1.3. Tescilli markanın ait olduğu sektörler

4.1.1.3.1. Sektördeki diğer tescilli markaların listesi

5. Tescilli Marka Sahipleri

5.1. Türkiyede en çok tescilli markaya sahip olanlar listesi

5.1.1. Tescilli marka sahibinin adres ve toplam tescilli marka sayısı bilgisi

5.1.2. Tescilli marka sahibinin diğer markalarının listesi

5.1.2.1. Tescilli markanın bilgileri

5.1.2.2. Tescilli markanın sahibi

5.1.2.2.1. Tescilli marka sahibinin adres ve toplam tescilli marka sayısı bilgisi

5.1.2.2.2. Marka sahibine ait olan diğer tescilli markaların listesi

5.1.2.3. Tescilli markanın ait olduğu sektörler

5.1.2.3.1. Sektördeki diğer tescilli markaların listesi

6. Tescilli Markalar

6.1. Türkiyedeki tescillenen son 10 markanın listesi

6.1.1. Tescilli markanın bilgileri

6.1.2. Tescilli markanın sahibi

6.1.2.1. Tescilli marka sahibinin adres ve toplam tescilli marka sayısı bilgisi

6.1.2.2. Tescilli marka sahibinin diğer markalarının listesi

6.1.2.2.1. Tescilli markanın bilgileri

6.1.2.2.2. Tescilli markanın sahibi

6.1.2.2.3. Tescilli markanın ait olduğu sektörler

6.1.3. Tescilli markanın ait olduğu sektörler

6.1.3.1. Sektördeki diğer tescilli markaların listesi