Київський університет імені Б. Грінченка

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Київський університет імені Б. Грінченка by Mind Map: Київський університет імені Б. Грінченка

1. Інститути

1.1. Гуманітарний

1.1.1. Кафедри

1.1.1.1. Загальноуніверситетські

1.1.1.1.1. Кафедра теорії та історії педагогіки

1.1.1.1.2. Кафедра української мови

1.1.1.1.3. Кафедра англійської мови

1.1.1.1.4. Кафедра фізичного виховання

1.1.1.2. гуманітарного інститутуту

1.1.1.2.1. Кафедра української літератури і компаративістики

1.1.1.2.2. Кафедра германської філології

1.1.1.2.3. Кафедра світової літератури

1.1.1.2.4. Кафедра англійської філології

1.1.1.2.5. Кафедра романської філології та порівняльно-типологічого мовознавства

1.1.1.2.6. Кафедра перекладу

1.1.1.2.7. Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю

1.1.1.2.8. Кафедра фізичної культури та спортивної майстерності

1.1.1.2.9. Кафедра журналістики та нових медіа

1.1.1.2.10. Кафедра сходознавства

1.1.2. Інші підрозділи

1.1.2.1. Науково-дослідна лабораторія літературознавства

1.1.2.2. Навчальний відділ

1.1.2.3. Інститут кураторів

1.1.2.4. Інтернет-прес-центр (віртуальний)

1.2. Суспільства

1.2.1. Кафедри

1.2.1.1. Кафедра історії України

1.2.1.2. Кафедра всесвітньої історії

1.2.1.3. Кафедра філософії

1.2.1.4. Кафедра управління

1.2.1.5. Кафедра фінансів та економіки

1.2.1.6. Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін

1.2.1.7. Кафедра правознавства

1.2.2. Інші підрозділи

1.2.2.1. Навчальний відділ

1.3. Післядипломної педагогічної освіти

1.3.1. Кафедри

1.3.1.1. Кафедра методики та психології дошкільної і початкової освіти

1.3.1.2. Кафедра методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання

1.3.1.3. Кафедра методики природничо-математичної освіти і технологій

1.3.1.4. Кафедра методики мов та літератури

1.3.2. Керівництво

1.3.2.1. Директор Інституту

1.3.2.2. Заступник директора з навчально-методичної роботи

1.3.2.3. Заступник директора з організаційно-методичної роботи

1.3.2.4. Заступник директора з науково-методичної роботи

1.3.2.5. Радник директора

1.3.3. Відділи

1.3.3.1. Навчальний відділ

1.3.3.2. Загальний відділ

1.3.3.3. Експлуатаційно-технічний відділ

1.3.4. Науково-методичні центри та науково-дослідні лабораторії

1.3.4.1. Науково-методичний центр інформаційних технологій

1.3.4.2. Науково-методичний центр координації методичної роботи та освітніх вимірювань

1.3.4.3. Науково-методичний центр практичної психології та соціальної роботи

1.3.4.4. Науково-дослідна лабораторія експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій

1.3.4.5. Науково-методичний центр дошкільної та початкової освіти

1.3.4.6. Науково-методичний центр гуманітарної освіти та виховання

1.3.4.7. Науково-методичний центр природничо-математичної освіти та технологій

1.3.4.8. Науково-методичний центр інклюзивної освіти

1.4. університетський коледж

1.4.1. Циклова комісія викладачів

1.4.1.1. Циклова комісія з видавничої справи, культури та української філології

1.4.1.2. Циклова комісія з педагогічної освіти

1.4.1.3. Циклова комісія іноземних мов

1.4.1.4. Циклова комісія природничих дисциплін

1.4.1.5. Циклова комісія суспільних дисциплін і правознавства

1.4.1.6. Циклова комісія музики і хореографії

1.4.1.7. Циклова комісія фізичного виховання

1.4.1.8. Циклова комісія економіко-математичних дисциплін і менеджменту

1.5. Людини

1.5.1. Кафедри

1.5.1.1. Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи

1.5.1.2. Кафедра практичної психології

1.5.1.3. Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології

1.5.1.4. Кафедра анатомії і фізіології людини

1.5.1.5. Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти

1.5.2. Інші підрозділи

1.5.2.1. Навчальний відділ

1.5.2.2. Науково-методичний центр соціально-психологічних тренінгів

1.6. Педагогічний

1.6.1. Кафедри

1.6.1.1. Кафедра дошкільної освіти

1.6.1.2. Кафедра іноземних мов і методик їх навчання

1.6.1.3. Кафедра педагогіки та психології

1.6.1.4. Кафедра початкової освіти та методик гуманітарних дисциплін

1.6.1.5. Кафедра початкової освіти та методик природничо-математичних дисциплін

1.6.2. Інші підрозділи

1.6.2.1. Музей українського побуту

1.6.2.2. Інститут кураторства та соціально-гуманітарної роботи

1.6.2.3. Відділ педагогічної практики

1.6.2.4. Навчальний відділ

1.6.2.5. Експлуатаційно-технічний відділ

1.6.2.6. НМЦ практичної підготовки студентів спеціальностей «Дошкільна освіта» і «Початкова освіта»

1.7. Мистецтв

1.7.1. Кафедри

1.7.1.1. Кафедра теорії і методики музичного мистецтва

1.7.1.2. Кафедра інструментально-виконавської майстерності

1.7.1.3. Кафедра образотворчого мистецтва

1.7.1.4. Кафедра дизайну

1.7.1.5. Кафедра академічного та естрадного вокалу

1.7.1.6. Кафедра хореографії

1.7.2. Інші підрозділи

1.7.2.1. Навчальний відділ

1.7.2.2. НМЦ естетичного розвитку

1.7.3. творчі майстерні

1.7.3.1. Молодіжне творче об'єднання "АРТ-ПРОСТІР"

1.7.3.2. Навчально-виробничий центр майстерності кафедри ОМ

1.7.4. творчі проекти та художні колективи

1.7.4.1. Мала філармонія

1.7.4.2. Камерний оркестр

1.7.4.3. Хор «BREVIS»

1.7.4.4. Хор «GAUDEAMUS»

1.7.4.5. Ансамбль "NEW SONG"

1.7.4.6. Ансамбль "МАЛАХІТ"

1.7.4.7. Ансамбль гітаристів "ANIMA"

1.7.4.8. Ансамбль бандуристів

1.7.4.9. Театр танцю "ГРІН"

1.7.4.10. MULTI-MEDIA-STUDIO

1.7.4.11. Зведений хор

1.7.4.12. Культурно-мистецький альманах «АРТ-ПРОСТІР»

2. Підрозділи

2.1. Бухалтерія

2.2. НМЦ соціально-гуманітарної взаємодії та організації дозвілля студентів

2.3. НМЦ інформаційно-рекламної та профорієнтаційної діяльності

2.4. НМЦ досліджень, наукових проектів та програм

2.5. НМЦ акредитації та ліцензування

2.6. НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти

2.7. НДЛ грінченкознавства

2.8. Гуртожиток

2.9. НМЦ тележурналістики

2.10. Юридична клініка "АСТРЕЯ"

2.11. Бібліотека

2.12. Відділ документації

2.13. Відділ кадрів

2.14. Відділ стандартизації та якості освіти

2.15. НМЦ видавничої діяльності

2.16. Відділ доуніверситетської підготовки

2.17. НДЛ інформатизації освіти

2.18. НДЛ освітології

2.19. Студентська профспілк

2.20. Первинна профспілкова організація

2.21. НДЛ культури лідерства

2.22. НДЛ археологі