Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Alati za saradnju (Collaboration Tools) by Mind Map: Alati za saradnju (Collaboration Tools)
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Alati za saradnju (Collaboration Tools)

Delicious

Servis za društveno označavanje (Social Bookmarking servis)

Uvoz omiljenih Web stranica

Mogućnost uvoza (import) omiljenih Web stranica zapamćenih u Favourites ili Bookmarks

Javno/privatno korišćenje

Javno (ili privatno) korišćenje zapamćenih Web stranica putem Weba

Opis linkova tagovima

Opis linkova određenim ključnim rečima (tagovima)

Rangiranje Web lokacija

Pomoću tagova se rangira određeni broj Web lokacija koje je veći broj korisnika servisa obeležio kao omiljene

Diigo

Alat za istraživanje i razmjenu informacija

Društveno označavanje

Označavanje zanimljivih linkova i Web stranica

Javno/privatno korišćenje

Stalna dostupnost vlastitim linkovima

Označavanje teksta

Ljepljive bilješke (Sticky Notes)

Stavljanje ljepljivih bilježakana određene dijelove Web stranica

Dijeljenje linkova

Dijeljenje linkova sa ostalim korisnicima

Formiranje grupa

Mogućnost komentarisanja linkova ostalih korisnika, rasprava sa korisnicima i praćenja popularnosti linkova

Pretraga

Mogućnost pretrage ne samo oznaka, već i cijelog teksta, uključujući i naglašavanja, ljepljive bilješke, naslove, itd. na Web stranicama

Google maps

Servis za pregledanje i kreiranje online i djeljivih mapa

Prikaz osnovnih mapa

Prikaz mapa u Web pregledaču

Prilagođavanje mapa

Prikaz onovne ili prilagođene mape o lokalnim preduzećima, uključujući lokaciju, kontakt informacije, uputstva za vožnju

Mindmeister

Aplikacija omogućava kreativno razmišljanje i rešavanje problema

Kreiranje mapa uma

Dijeljenje sopstvenih ideja

Održavanje i dijeljenje sopstvneih ideja sa istomišljenicima

Wikipedia

Kolaborativna enciklopedija bazirana na Internetu koju kolaborativno pišu volonteri

Slobodna enciklopedija

Kreiranje sadržaja

Kontrola sadržaja

Kolaborativan rad