Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Alati za saradnju (Collaboration Tools) by Mind Map: Alati za saradnju
(Collaboration Tools)
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Alati za saradnju (Collaboration Tools)

Delicious

Servis za društveno označavanje (Social Bookmarking servis)

Uvoz omiljenih Web stranica

Javno/privatno korišćenje

Opis linkova tagovima

Rangiranje Web lokacija

Diigo

Alat za istraživanje i razmjenu informacija

Društveno označavanje

Javno/privatno korišćenje

Označavanje teksta

Ljepljive bilješke (Sticky Notes)

Dijeljenje linkova

Formiranje grupa

Pretraga

Google maps

Servis za pregledanje i kreiranje online i djeljivih mapa

Prikaz osnovnih mapa

Prilagođavanje mapa

Mindmeister

Aplikacija omogućava kreativno razmišljanje i rešavanje problema

Kreiranje mapa uma

Dijeljenje sopstvenih ideja

Wikipedia

Kolaborativna enciklopedija bazirana na Internetu koju kolaborativno pišu volonteri

Slobodna enciklopedija

Kreiranje sadržaja

Kontrola sadržaja

Kolaborativan rad