Alati za saradnju (Collaboration Tools)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Alati za saradnju (Collaboration Tools) by Mind Map: Alati za saradnju (Collaboration Tools)

1. Delicious

1.1. Uvoz omiljenih Web stranica

1.2. Javno/privatno korišćenje

1.3. Opis linkova tagovima

1.4. Rangiranje Web lokacija

2. Diigo

2.1. Društveno označavanje

2.2. Javno/privatno korišćenje

2.3. Označavanje teksta

2.4. Ljepljive bilješke (Sticky Notes)

2.5. Dijeljenje linkova

2.6. Formiranje grupa

2.7. Pretraga

3. Google maps

3.1. Prikaz osnovnih mapa

3.2. Prilagođavanje mapa

4. Mindmeister

4.1. Kreiranje mapa uma

4.2. Dijeljenje sopstvenih ideja

5. Wikipedia

5.1. Slobodna enciklopedija

5.2. Kreiranje sadržaja

5.3. Kontrola sadržaja

5.4. Kolaborativan rad