Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ergonomi by Mind Map: Ergonomi

1. Ergonomiske prinsipper

1.1. være bevist på hvordan du bruker kroppen når du jobber

1.2. å jobbe variert gjennom dagen

1.3. å få god opplæring i arbeidsteknikk

1.4. å ha en tilpasset arbeidsplass som gir gode arbeidstillinger

2. belastningslidelser

2.1. når vi overskrider kroppens grenser over tid oppstår det belastningsskader.

2.2. nedsatt funksjon,smerter eller ubehag i muskler eller skjellet er kjennetegn.

3. Forebygging

3.1. Fjern årsaken til belastningslidelsen

3.2. Ta korte pauser innimellom

3.3. Mer variasjon i arbeidet

3.4. Rist og strekk litt på muskelene

3.5. Bruk hjelpemidler

4. Når oppstår belastningslidelser?

4.1. STATISK ARBEID: -ofte stillestående eller stillesittende arbeid - Oppgaver der du holder en bestemt bevegelse i samme stilling over tid

4.1.1. MUSKELARBEID: -Tungt og lite variert arbeid

5. Hva er Ergonomi?

5.1. Læren om hvordan man tilpasser arbeidsoppgaver og arbeidsmiljø til mennesker.

5.2. hvis ergonomien er god kan du forebygge sykdom oh skader

6. Gode ergonomiske forhold

6.1. Ta hensyn ( fysiske forhold, psykososiale faktorer og organisering av arbeidet.

6.2. gode ergonomiske forhold kommer an på behovene til hver enkelt arbeidstaker.

6.3. ARBEIDSGIVER HAR HOVEDANSVARET for et godt og trygt arbeidsmiljø

7. omgivelser

7.1. FYSISKE OMGIVELSER: Lysforhold, Støy, Areal, Underlag, Møbler, Hjelpemidler etc.

7.2. PSYKOSOSIALE FAKTORER: Arbeidstempo, Stress, Kommunikasjon, Samarbeid, Veiledning etc.

7.3. ORGANISERING AV ARBEIDET: måten du utfører arbeidsoppgavene og legger til rette.

8. Eksempler på belastnings lidelser (sykdom i muskel- og skjelettsystemet)

8.1. Rygglidelser

8.2. Leddbetennelser

8.3. Stivhet i ledd

8.4. Stivhet i muskler

8.5. Beinskjørhet

8.6. De færreste belastningslidelsene er godkjent som yrkessskader!!