Речення з відокремленими членами

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Речення з відокремленими членами by Mind Map: Речення з відокремленими членами

1. Поняття про відокремлення

1.1. відповідають на питання: а який саме? а як саме? де саме? а коли саме? а що саме?

1.2. Відокремлення — це виділення одного із членів речення у вимові за допомогою інтонації, а на письмі з обох боків за допомогою ком.

2. Відокремлені означення

2.1. Комами не відокремлюються:

2.2. Непоширені означення відокремлюються:

2.3. Поширені означення відокремлюються, якщо:

3. Відокремлені прикладки

3.1. - стоїть після пояснювального слова, виражається іменником (здебільше власною назвою):

3.2. - стосується особового займенника:

3.3. - стоїть перед пояснювальним іменником і має відтінок обставини:

3.4. - приєднується словами або, на ім’я, на прізвище, родом, походженням, на ймення, так званий, як-от, а саме, тобто, або (тобто), чи (тобто), наприклад, зокрема, особливо та ін.:

3.5. - приєднується сполучником як і має відтінок причини. Таке відокремлення не залежить від місця прикладки в реченні:

4. Відокремлені додатки

4.1. Відокремлюються: додатки зі значенням включення, виключення або заміщення, що починаються словами крім, окрім, опріч, замість, за винятком, щодо, що ж до, часто, часом, завжди, особливо, навіть, хоч і

4.1.1. Деякі додатки з прийменником замість не відокремлюються:

4.1.1.1. - замість можна замістити прийменником за:

4.1.1.2. - якщо додаток можна замінити іншим:

5. Відокремлені обставини

5.1. Комами не відокремлюються:

5.1.1. - одиничні дієприслівники, що означають спосіб дії і своїм значенням близькі до прислівника:

5.1.2. - дієприслівникові звороти фразеологічного типу:

5.1.3. - обставини перед неповторюваними сполучниками і, та = і, або, чи, які з’єднують дві відокремлені обставини, виражені дієприслівниками або дієприслівниковими зворотами:

5.2. Відокремлюються обставини, якщо вони:

5.2.1. - мають прийменники незважаючи на, починаючи з, кінчаючи:

5.2.2. - виражені одиничним дієприслівником і означають додаткову дію, причину, час, умову дії (якщо стоять перед присудком):

5.2.3. - виражені дієприслівниковим зворотом у будь-якій частині речення:

6. Відокремлені уточнюючі члени речення

6.1. Уточнюючі члени речення — такі, які доповнюють, характеризують інші члени речення, звужуючи, обмежуючи їх значення, уточнюючи кількість предметів або виділення із загальної маси. Відповідають на питання: а де саме? а коли саме? а як саме? а який саме? а що саме?: