Vaimulik sõjavarustus

Vajalik vaimulik sõjavarustus, millest kirjutab Paulus Efesose kirjas 6 ptk.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Vaimulik sõjavarustus by Mind Map: Vaimulik sõjavarustus

1. Mõõk

1.1. Jumala Sõna

2. Püksid

2.1. Tõde

3. Jalatsid

3.1. Evangeeliumi kuulutamine

4. Kilp

4.1. Usk

4.1.1. Usk Jumala andestusse

4.1.1.1. Jh 1:9

4.1.2. Usk kutsumusse

4.1.3. Usk Jumala ustavusse iga päev

5. Kiiver

5.1. Jumal Sõna

6. Soomusrüü

6.1. Õigus