Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Universet! by Mind Map: Universet!

1. 13,7 milliarder år siden: Unierset blir skapt ved Big Bang. Universet går fra å være på størrelsen til et atom, til å blir på størrelsen til en grapefrukt.

2. 10^-34 sekunder etter Big Bang: (Inflasjonen) Universet doblet sin størrelse minst 90 ganger. Deretter fortsatte universet å utvide seg, ikke like mye, men det kjølte seg kraftig ned, og materie ble dannet.

3. I løpet av de første tre minuttene: De letteste kjemikaliene ble skapt, men det var enda ikke kaldt nok til at lys kunne skinne.

4. Etter 380 000 år: Universet blir endelig kaldt nok til at lys kan skinne. Samtidig dukket de første atomene opp, og vi kan fremdeles registrere det første lyset som var.

5. I de neste 100 millioner årene: Universet fortsetter å vokse og kjøle seg ned

6. Rundt 10 til 200 millioner år etter universets begynnelse: De første stjernene ble dannet ut av store gassskyer

7. Etter 500 millioner år: Melkeveien begynner å dannes

8. Etter 9,2 milliarder år: Melkeveien er ferdig, og solsystemet vårt dannes

9. 3,8 milliarder år siden: det første livet oppstår i urhavet (det første havet)

10. 230 millioner år siden: Dinosaurenes tidsepoke begynner

11. Universets utvikling:

12. Universets utforsking:

13. 1609: Galileo Galilei bruker teleskop for å se på stjernehimmelen

14. 1757: John Campbell finner opp sekstanten

15. Ca. 1500: Leonard Digges finner opp teleskopet

16. 1880-årene: Fotografi blir brukt som astronomisk hjelpemiddel

17. 1957: Sputnik-sattelitten sendes i kretsløp rundt jorden

18. 1969: Neil Armstrong blir første mann på månen

19. 1990: Romteleskopet Hubble sendes opp

20. 2000: Det største optiske teleskopet i verden settes i drift ved paranalobservatoriet i Chile

21. Kilder: Eureka! http://www.romsenter.no/Laer-om-rommet/Rom-for-barn/Universet/Universets-historie -Illustrert Vitenskap; FOKUS universet