Platon

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Platon by Mind Map: Platon

1. Życie

1.1. Od momentu spotkania z Sokratesem poświęcony wyłącznie pracy filozoficznej.

1.2. Ambicje artystyczne, poetyckie i polityczne.

1.3. Szlachetne pochodzenie (przydomek „Platon” odnosił się do jego barczystej postury).

1.4. Podróże: odbył ponoć podróż do Egiptu (wraz z Eurypidesem), trzykrotnie podróżował na Sycylię (zetknięcie z filozofią pitagorejską, dramatyczny epizod z tyranem Dionizosem I i Dionizosem II, tyranami Syrakuz).

2. Dzieło

2.1. Platon prezentował swoje koncepcje w formie dialogów (35 dialogów + 1 tom listów).

2.2. Był przekonany (list VII) o wyższości rozmowy, jako żywego kontaktu, nad pismem, które nie daje możliwości na ewentualne dopowiedzenia, komentarze i wyjaśnienia.

2.3. Współczesne interpretacje odwołujące się do nauk niepisanych Platona (agrafa dogmata) opierają się na wzmiankach z jego Listów:

3. Krytyka sofistycznej teorii poznania – Ideał wiedzy obiektywnej

3.1. Platon jest zdecydowanym krytykiem koncepcji wiedzy głoszonej przez sofistów, przyjmujących tezę, iż wiedza ma charakter relatywny (Protagoras: „Człowiek jest miarą wszechrzeczy”),

3.2. uznających za jedyne kryterium jej prawdziwości kryterium pragmatyczne (kryterium użyteczności).

4. Psychologia Platońska – koncepcja anamnezy

4.1. Koncepcja amnezy

5. Filozofia społeczna

5.1. Pierwsza

5.2. Druga

5.3. Trzecia

5.4. Czwarta

5.5. Piąta

5.6. Szósta

6. Doktryna form

6.1. Notka