Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Platon by Mind Map: Platon
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Platon

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

Życie

Od momentu spotkania z Sokratesem poświęcony wyłącznie pracy filozoficznej.

Ambicje artystyczne, poetyckie i polityczne.

Szlachetne pochodzenie (przydomek „Platon” odnosił się do jego barczystej postury).

Podróże: odbył ponoć podróż do Egiptu (wraz z Eurypidesem), trzykrotnie podróżował na Sycylię (zetknięcie z filozofią pitagorejską, dramatyczny epizod z tyranem Dionizosem I i Dionizosem II, tyranami Syrakuz).

Dzieło

Platon prezentował swoje koncepcje w formie dialogów (35 dialogów + 1 tom listów).

Był przekonany (list VII) o wyższości rozmowy, jako żywego kontaktu, nad pismem, które nie daje możliwości na ewentualne dopowiedzenia, komentarze i wyjaśnienia.

Współczesne interpretacje odwołujące się do nauk niepisanych Platona (agrafa dogmata) opierają się na wzmiankach z jego Listów:

Krytyka sofistycznej teorii poznania – Ideał wiedzy obiektywnej

Platon jest zdecydowanym krytykiem koncepcji wiedzy głoszonej przez sofistów, przyjmujących tezę, iż wiedza ma charakter relatywny (Protagoras: „Człowiek jest miarą wszechrzeczy”),

uznających za jedyne kryterium jej prawdziwości kryterium pragmatyczne (kryterium użyteczności).

Psychologia Platońska – koncepcja anamnezy

Koncepcja amnezy

Filozofia społeczna

Pierwsza

Druga

Trzecia

Czwarta

Piąta

Szósta

Doktryna form

Notka