Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Platon by Mind Map: Platon
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Platon

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

Życie

Od momentu spotkania z Sokratesem poświęcony wyłącznie pracy filozoficznej.

Ambicje artystyczne, poetyckie i polityczne.

Szlachetne pochodzenie (przydomek „Platon” odnosił się do jego barczystej postury).

Podróże: odbył ponoć podróż do Egiptu (wraz z Eurypidesem), trzykrotnie podróżował na Sycylię (zetknięcie z filozofią pitagorejską, dramatyczny epizod z tyranem Dionizosem I i Dionizosem II, tyranami Syrakuz).

Dzieło

Platon prezentował swoje koncepcje w formie dialogów (35 dialogów + 1 tom listów).

Był przekonany (list VII) o wyższości rozmowy, jako żywego kontaktu, nad pismem, które nie daje możliwości na ewentualne dopowiedzenia, komentarze i wyjaśnienia.

Współczesne interpretacje odwołujące się do nauk niepisanych Platona (agrafa dogmata) opierają się na wzmiankach z jego Listów:

Krytyka sofistycznej teorii poznania – Ideał wiedzy obiektywnej

Platon jest zdecydowanym krytykiem koncepcji wiedzy głoszonej przez sofistów, przyjmujących tezę, iż wiedza ma charakter relatywny (Protagoras: „Człowiek jest miarą wszechrzeczy”),

uznających za jedyne kryterium jej prawdziwości kryterium pragmatyczne (kryterium użyteczności).

Psychologia Platońska – koncepcja anamnezy

Koncepcja amnezy

Filozofia społeczna

Pierwsza

Druga

Trzecia

Czwarta

Piąta

Szósta

Doktryna form

Notka