Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Salesplan Rayon Zuid 2017 by Mind Map: Salesplan
Rayon
Zuid 2017
3.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

Salesplan Rayon Zuid 2017

@font-face { font-family: "Verdana"; }@font-face { font-family: "Tahoma"; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 10pt; font-family: Tahoma; }div.Section1 { page: Section1; } In de volgende mindmap heb ik getracht een overzicht te geven van de belangrijkste aandachtsgebieden en bijbehorende behoeften van de ondernemende professional. Hieronder veersta ik de kleine ondernemer, freelancer en zzp-er, die werkzaam is in de professionele dienstverlening. Ik nodig je uit om dit overzicht met jouw eigen uitdagingen en behoeften aan te vullen.

Hoe bereik ik mijn doelgroep en verleid ik deze tot koop?

Wat doe ik zelf? Wat besteed ik uit?

Hoe zorg ik voor een efficiënte administratie en facturering?

Financiele administratie

Met welke tools zorg ik voor een zo efficiënt mogelijke administatie?

Welke activiteiten ga ik concreet wanneer doen op het gebied van M&S, Productontwikkeling en Operatie?

Werkplek

Kies ik voor een werkplek aan huis of buitenshuis? Welke mogelijkheden zijn er?

Hoe richt ik een effectieve werkplek in?

Droom/passie

Hoe breng ik mijn droom/passie tot realisatie in mijn onderneming?

Hoe zorg ik dat mijn droom en passie levend blijven in de dagelijkse operatie?

Ondernemingsplan

Missie & visie

Hoe creëer ik een missie en visie die aansprekend en onderscheidend is?

Producten & diensten

Welke producten en diensten bied ik aan?

Hoe versterken deze (on-line en off-line) diensten elkaar?

Hoe creëer ik een aantrekkelijk en winstgevende dienstenportfolio?

Doelen

Hoe zorg ik voor GSGD doelen voor de lange termijn en SMART doelen voor de korte termijn?

Strategie

Welke strategie en richting hanteer ik om mijn doelen te bereiken?

Plan

Relaties

Prospects

Hoe trek ik met meer gemak meer prospects?

Klanten/opdrachtgevers

Hoe differentieer ik tussen welke klantsegmenten?

Personeel

Hoe zorg ik voor competent en gemotiveerd medewerkers?

Partners

Hoe bepaal ik of samenwerkingen (potentieel) succesvol zijn?

Leveranciers

Hoe selecteer ik een juiste leverancier (bijv. accountant, websitebouwer etc)?

Sparringpartners

Hoe zorg ik voor voldoende goede sparringpartners om me heen?

Prive

Hoe zorg ik voor een goede prive-/werkbalans?

Back-office

Systemen

Klantrelatiesysteem, Met welke tools richt ik mijn klantrelatiesysteem in?

Kantoorautomatisering, Welke tools zijn er om slimmer te werken?

...

Front-office

Website

Hoe zorg ik voor een aantrekkelijke website voor mijn doelgroep die gevonden wordt?

Door wie laat ik deze bouwen en onderhouden?

Social Media

Hoe zet ik sociale media (zoals Twitter, LinkedIn en Facebook) in?

Telefoon/E-mail

Hoe zorg ik voor een efficiënte telefoon en e-mailafhandeling?

Kantoor

Hoe zorg ik voor een betaalbare representatieve en toegankelijke ontvangstruimte?

Activititeiten

Innovatie & productontwikkeling

Hoe creëer ik tijd en de juiste omgeving voor innovatie & productontwikkeling?

Marketing & Sales

Hoe ziet mijn doelgroep er precies uit?

Welke behoeften heeft mijn doelgroep en wat is mijn propositie?

Uitvoering opdrachten

Hoe zorg ik voor een OTACE ervaring bij mijn cliënten?

Opleidingen

Hoe zet ik opleidingen in om de competentie en motivatie van mij en mijn medewerkers te vergroten?

Administratie & Facturering

Planning & Control

Hoe bewaak ik de voortgang van mijn plannen?, Hoe maak ik maximaal gebruik van belastingvoordelen?

Hoe beheers ik mijn (bedrijfs-)risico's?

Hoe verbind ik zakelijke en persoonlijke doelen?

Rechtsvorm

Welke rechtsvorm kies ik voor mijn onderneming?