สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม by Mind Map: สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม

1. บทที่ 1 น้ำใส--แม่ไก่ของฉัน

2. บทที่ 6 มีน้ำใจ--เด็กดีมีน้ำใจ

3. บทที่ 10 เข็ดแล้ว--กินดี มีสุข

4. บทที่่ 1 ดอกสร้อยแสนงาม--ปริศนากาดำ และทายสำนวนจากภาพที่กำหนด

5. บทที่ 2 นิทานอ่านใหม่--ราชสีห์กับหนู

6. บทร้องเล่นที่มีคุณค่า

6.1. วรรณคดีลำนำ

6.1.1. บทที่ 1 ดอกสร้อยแสนงาม--กาเอ๋ยกา

6.1.2. บทที่ 3 รื่นรสสักวา--เพลง เย็น เย็น

6.1.3. บทที่ 4 ไก่แจ้แซ่เสียง--ไก่งามเพราะขน

6.2. ภาษาพาที

6.2.1. บทที่ 3 รื่นรสสักวา--โยกเยกเอย

6.2.2. บทที่ 5 ชีวิตใหม่--ก๋วยเตี๋ยวบะหมี่แห้ง

6.2.3. บทที่ 9 รักพ่อ รักแม่--สดุดีมหาราชา

6.2.4. บทที่ 11 เด็กดี--ร้องเพลงที่เกี่ยวกับเด็กดี

6.2.5. บทที่ 12 ชาติของเรา--เพลงชาติ

7. บทที่ 3 รื่นรสสักวา--สักวาหวานอื่นมีหมื่นแสน

8. บทที่ 5 ภาพวาดของสีเทียน--นกน้อยน้อย และชมไพร

8.1. บทที่7นักคิดสมองใส--ร้องเพลงเกี่ยวกับฝนหรือรุ้งกินน้ำ

9. บทที่ 10 เข็ดแล้ว--ร้องเพลงเกี่ยวกับฟัน

10. 1.ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมสำหรับเด็ก เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

10.1. บทอาขยาน

10.1.1. วรรณคดีลำนำ

10.1.1.1. บทที่ 1 ดอกสร้อยแสนงาม--กาดำ

10.1.1.2. บทที่ 3 รื่นรสสักวา--สักวาหวานอื่นมีหมื่นแสน

10.1.1.3. บทที่ 4 ไก่แจ้แซ่เสียง--ไก่แจ้

10.1.1.4. บทที่ 5 ภาพวาดของสีเทียน--รักษาป่า

10.1.1.5. บทที่ 6 ยายกะตา--ความดี ความชั่ว

10.1.2. วรรณคดีลำนำ

10.1.2.1. บทที่ 1 ดอกสร้อยแสนงาม--กาหรือกาดำ

10.1.2.2. บทที่ 1 ดอกสร้อยแสนงาม--นกขมิ้นเหลืองอ่อน

10.1.2.3. บทที่ 4 ไก่แจ้แซ่เสียง--ไก่แก้ว

10.2. บทร้อยกรอง

10.2.1. บทที่ 6 ยายกะตา--เห็นผิด เห็นถูก

10.3. บทที่ 3 รื่นรสสักวา--สักวาดาวจระเข้ก็เหหก

10.4. นิทานอีสป

10.4.1. วรรณคดีลำนำ

10.4.1.1. บทที่ 1 ดอกสร้อยแสนงาม--กากับเหยือกน้ำ

10.4.1.2. บทที่ 6 ยายกะตา--ยายกะตา

10.4.1.2.1. บทที่ 6 ยายกะตา--วัดเชตุพนวิมลมังคลาราม และ ยักษ์เล็กตีกับยักษ์ใหญ่

10.5. เกร็ดความรู้

10.5.1. วรรณคดีลำนำ

10.5.1.1. บทที่ 2 นิทานอ่านใหม่--เรื่องของหนู

10.5.1.2. บทที่ 3 รื่นรสสักวา--บอระเพ็ด

10.6. บทที่ 1 ดอกสร้อยแสนงาม

10.7. ร้อยแก้วฝึกอ่าน

10.7.1. วรรณคดีลำนำ

10.7.1.1. บทที่ 3 รื่นรสสักวา

10.7.1.1.1. บทที่ 5 ภาพวาดของสีเทียน

10.7.1.2. บทที่ 4 ไก่แจ้แซ่เสียง

10.7.1.2.1. บทที่ 2 ใจหาย

10.7.1.3. บทที่ 6 ยายกะตา

10.7.2. ภาษาพาที

10.7.2.1. บทที่ 1 น้ำใส

10.7.2.2. บทที่ 2 นิทานอ่านใหม่

10.7.2.3. บทที่ 3 ครัวป่า

10.7.2.4. บทที่ 5 ชีวิตใหม่

10.7.2.4.1. บทที่ 4 กลัวทำไม

10.7.2.5. บทที่ 6 มีน้ำใจ

10.7.2.6. บทที่ 7 นักคิดสมองใส

10.7.2.7. บทที่ 8 โลกร้อน

10.7.2.8. บทที่ 10 เข็ดแล้ว

10.7.2.8.1. บทที่ 9 รักพ่อ รักแม่

10.7.2.9. บทที่ 11 เด็กดี

10.7.2.10. บทที่ 12 ชาติของเรา

10.8. ปริศนาคำทาย

10.8.1. วรรณคดีลำนำ

10.8.2. ภาษาพาที

10.8.2.1. บทที่ 12 ชาติของเรา--เกมทายสระ

10.8.2.1.1. บทที่2ใจหาย--ปริศนาคำทายที่มีคำตอบเกี่ยวกับอวัยวะของช้าง

11. 2.ร้องบทร้องเล่นสำหรับเด็กในท้องถิ่น

11.1. อ่านคล่องร้องเล่น

11.1.1. ภาษาพาที

11.1.1.1. บทที่ 1 น้ำใส--เพลงเย็น เย็น

11.1.1.2. บทที่ 2 ใจหาย--คิดถึง เพื่อนรัก

11.1.1.3. บทที่ 3 ครัวป่า--อร่อย อร่อย

11.1.1.4. บทที่ 4 กลัวทำไม--กลัวทำไม

11.1.1.5. บทที่ 5 ชีวิตใหม่--จำลาจาก

11.1.1.6. บทที่ 7 นักคิดสมองใส--สายรุ้ง

11.1.1.7. บทที่ 6 มีน้ำใจ--ช่วยกัน

11.1.1.8. บทที่ 12 ชาติของเรา--ชาติไทย

11.1.1.9. บทที่ 11 เด็กดี--เด็กดี ทำดี

11.1.1.10. บทที่ 9 รักพ่อ รักแม่--รักแท้

11.1.2. บทที่ 8 โลกร้อน--ร่วมแก้ไข

12. 3.ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

12.1. บทอาขยานตามที่กำหนด

12.1.1. วรรณคดีลำนำ

12.1.1.1. บทที่ 1 ดอกสร้อยแสนงาม--กาดำ

12.1.1.2. บทที่ 4 ไก่แจ้แซ่เสียง--ไก่แจ้

12.1.1.3. บทที่ 5 ภาพวาดของสีเทียน--รักษาป่า

12.1.1.4. บทที่ 6 ยายกะตา--ความดี ความชั่ว

12.2. บทร้อยกรองตามความสนใจ

12.2.1. วรรณคดีลำนำ

12.2.1.1. บทที่ 1 ดอกสร้อยแสนงาม--นกขมิ้นเหลืองอ่อน

12.2.1.2. บทที่ 4 ไก่แจ้แซ่เสียง--ไก่แก้ว

12.2.1.3. บทที่ 6 ยายกะตา--เห็นผิด เห็นถูก

12.2.2. บทที่ 3 รื่นรสสักวา--สักวาดาวจระเข้ก็เหหก