สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม by Mind Map: สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม

1. บทที่ 1 น้ำใส--แม่ไก่ของฉัน

2. บทที่ 6 มีน้ำใจ--เด็กดีมีน้ำใจ

3. บทที่ 10 เข็ดแล้ว--กินดี มีสุข

4. บทร้องเล่นที่มีคุณค่า

4.1. วรรณคดีลำนำ

4.1.1. บทที่ 1 ดอกสร้อยแสนงาม--กาเอ๋ยกา

4.1.2. บทที่ 3 รื่นรสสักวา--เพลง เย็น เย็น

4.1.3. บทที่ 4 ไก่แจ้แซ่เสียง--ไก่งามเพราะขน

4.2. ภาษาพาที

4.2.1. บทที่ 3 รื่นรสสักวา--โยกเยกเอย

4.2.2. บทที่ 5 ชีวิตใหม่--ก๋วยเตี๋ยวบะหมี่แห้ง

4.2.3. บทที่ 9 รักพ่อ รักแม่--สดุดีมหาราชา

4.2.4. บทที่ 11 เด็กดี--ร้องเพลงที่เกี่ยวกับเด็กดี

4.2.5. บทที่ 12 ชาติของเรา--เพลงชาติ

5. บทที่ 5 ภาพวาดของสีเทียน--นกน้อยน้อย และชมไพร

5.1. บทที่7นักคิดสมองใส--ร้องเพลงเกี่ยวกับฝนหรือรุ้งกินน้ำ

6. บทที่ 10 เข็ดแล้ว--ร้องเพลงเกี่ยวกับฟัน

7. 3.ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

7.1. บทอาขยานตามที่กำหนด

7.1.1. วรรณคดีลำนำ

7.1.1.1. บทที่ 1 ดอกสร้อยแสนงาม--กาดำ

7.1.1.2. บทที่ 4 ไก่แจ้แซ่เสียง--ไก่แจ้

7.1.1.3. บทที่ 5 ภาพวาดของสีเทียน--รักษาป่า

7.1.1.4. บทที่ 6 ยายกะตา--ความดี ความชั่ว

7.2. บทร้อยกรองตามความสนใจ

7.2.1. วรรณคดีลำนำ

7.2.1.1. บทที่ 1 ดอกสร้อยแสนงาม--นกขมิ้นเหลืองอ่อน

7.2.1.2. บทที่ 4 ไก่แจ้แซ่เสียง--ไก่แก้ว

7.2.1.3. บทที่ 6 ยายกะตา--เห็นผิด เห็นถูก

7.2.2. บทที่ 3 รื่นรสสักวา--สักวาดาวจระเข้ก็เหหก

8. บทที่่ 1 ดอกสร้อยแสนงาม--ปริศนากาดำ และทายสำนวนจากภาพที่กำหนด

9. บทที่ 2 นิทานอ่านใหม่--ราชสีห์กับหนู

10. บทที่ 3 รื่นรสสักวา--สักวาหวานอื่นมีหมื่นแสน

11. 1.ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมสำหรับเด็ก เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

11.1. บทอาขยาน

11.1.1. วรรณคดีลำนำ

11.1.1.1. บทที่ 1 ดอกสร้อยแสนงาม--กาดำ

11.1.1.2. บทที่ 3 รื่นรสสักวา--สักวาหวานอื่นมีหมื่นแสน

11.1.1.3. บทที่ 4 ไก่แจ้แซ่เสียง--ไก่แจ้

11.1.1.4. บทที่ 5 ภาพวาดของสีเทียน--รักษาป่า

11.1.1.5. บทที่ 6 ยายกะตา--ความดี ความชั่ว

11.1.2. วรรณคดีลำนำ

11.1.2.1. บทที่ 1 ดอกสร้อยแสนงาม--กาหรือกาดำ

11.1.2.2. บทที่ 1 ดอกสร้อยแสนงาม--นกขมิ้นเหลืองอ่อน

11.1.2.3. บทที่ 4 ไก่แจ้แซ่เสียง--ไก่แก้ว

11.2. บทร้อยกรอง

11.2.1. บทที่ 6 ยายกะตา--เห็นผิด เห็นถูก

11.3. บทที่ 3 รื่นรสสักวา--สักวาดาวจระเข้ก็เหหก

11.4. นิทานอีสป

11.4.1. วรรณคดีลำนำ

11.4.1.1. บทที่ 1 ดอกสร้อยแสนงาม--กากับเหยือกน้ำ

11.4.1.2. บทที่ 6 ยายกะตา--ยายกะตา

11.4.1.2.1. บทที่ 6 ยายกะตา--วัดเชตุพนวิมลมังคลาราม และ ยักษ์เล็กตีกับยักษ์ใหญ่

11.5. เกร็ดความรู้

11.5.1. วรรณคดีลำนำ

11.5.1.1. บทที่ 2 นิทานอ่านใหม่--เรื่องของหนู

11.5.1.2. บทที่ 3 รื่นรสสักวา--บอระเพ็ด

11.6. บทที่ 1 ดอกสร้อยแสนงาม

11.7. ร้อยแก้วฝึกอ่าน

11.7.1. วรรณคดีลำนำ

11.7.1.1. บทที่ 3 รื่นรสสักวา

11.7.1.1.1. บทที่ 5 ภาพวาดของสีเทียน

11.7.1.2. บทที่ 4 ไก่แจ้แซ่เสียง

11.7.1.2.1. บทที่ 2 ใจหาย

11.7.1.3. บทที่ 6 ยายกะตา

11.7.2. ภาษาพาที

11.7.2.1. บทที่ 1 น้ำใส

11.7.2.2. บทที่ 2 นิทานอ่านใหม่

11.7.2.3. บทที่ 3 ครัวป่า

11.7.2.4. บทที่ 5 ชีวิตใหม่

11.7.2.4.1. บทที่ 4 กลัวทำไม

11.7.2.5. บทที่ 6 มีน้ำใจ

11.7.2.6. บทที่ 7 นักคิดสมองใส

11.7.2.7. บทที่ 8 โลกร้อน

11.7.2.8. บทที่ 10 เข็ดแล้ว

11.7.2.8.1. บทที่ 9 รักพ่อ รักแม่

11.7.2.9. บทที่ 11 เด็กดี

11.7.2.10. บทที่ 12 ชาติของเรา

11.8. ปริศนาคำทาย

11.8.1. วรรณคดีลำนำ

11.8.2. ภาษาพาที

11.8.2.1. บทที่ 12 ชาติของเรา--เกมทายสระ

11.8.2.1.1. บทที่2ใจหาย--ปริศนาคำทายที่มีคำตอบเกี่ยวกับอวัยวะของช้าง

12. 2.ร้องบทร้องเล่นสำหรับเด็กในท้องถิ่น

12.1. อ่านคล่องร้องเล่น

12.1.1. ภาษาพาที

12.1.1.1. บทที่ 1 น้ำใส--เพลงเย็น เย็น

12.1.1.2. บทที่ 2 ใจหาย--คิดถึง เพื่อนรัก

12.1.1.3. บทที่ 3 ครัวป่า--อร่อย อร่อย

12.1.1.4. บทที่ 4 กลัวทำไม--กลัวทำไม

12.1.1.5. บทที่ 5 ชีวิตใหม่--จำลาจาก

12.1.1.6. บทที่ 7 นักคิดสมองใส--สายรุ้ง

12.1.1.7. บทที่ 6 มีน้ำใจ--ช่วยกัน

12.1.1.8. บทที่ 12 ชาติของเรา--ชาติไทย

12.1.1.9. บทที่ 11 เด็กดี--เด็กดี ทำดี

12.1.1.10. บทที่ 9 รักพ่อ รักแม่--รักแท้

12.1.2. บทที่ 8 โลกร้อน--ร่วมแก้ไข