Biotalouden AVO/ Ubiq-teknologiaa (HUIPPU sellaista, jos tehdään hakemus EAKR-hakuun?)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Biotalouden AVO/ Ubiq-teknologiaa (HUIPPU sellaista, jos tehdään hakemus EAKR-hakuun?) by Mind Map: Biotalouden AVO/ Ubiq-teknologiaa (HUIPPU sellaista, jos tehdään hakemus EAKR-hakuun?)

1. Maatalous

1.1. Peltoviljelyn mobiilisovellukset

1.1.1. Erilaiset laitekokeilut

1.1.2. Sovellusten testaus

1.1.3. Aallonpituuskamera

1.1.3.1. Ravinnetasot/puutteet

1.2. Navetta

1.2.1. Paikkatieto: laiduneläinten valvonta

1.3. Peltoviljelyn teknologiset (mobiili)sovellukset

1.3.1. Kasvinsuojeluruiskujen täsmäruiskutus

1.3.2. Paikkatieto ja täsmäruiskutus

1.4. Energia?

1.5. Traktori

1.5.1. Automaattiohjaus

1.5.2. Testaus

1.5.3. Ongelmat mitä esiintyi

1.5.4. GPS, automaattiohjaus

1.5.4.1. Traktori pitää ajolinjan ilman että ohjajaa tarttuu rattiin

1.5.4.1.1. Heikki Miettinen

1.5.4.1.2. kaksi erikoisharjoittelijaa pääsi testaamaan

1.5.4.2. Kuivuri, langaton ohjaus kotiPC:ltä

1.5.4.3. Kuivauslogiikkaa ohjataan kotikoneelta

1.5.4.4. Olemassa olevaa tekniikkaa tai testauksessa

1.5.5. Edellyttää kasvukautta, opiskelijat eivät ole paikalla

1.5.5.1. Kuuluu syventäviin

1.5.5.1.1. Erikoisharjoittelu

2. Metsätalous

2.1. Lasermittaus

2.2. Riistakamera, joka tunnistaa onko susi vai hirvi?

2.3. Energia?

3. Kestävä kehitys

3.1. Mobiiliteknologia kylien kehittämisessä/kylätoiminnassa ja muissa yhteisöissä

3.2. Sisällöntuotanto, palvelut

3.3. Energia?

4. Puutarhatalous

4.1. Kasvihuoneet

4.2. Energia?

5. ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMAN TEEMAOSION (TL 5) AVOIN HAKU, jättö 15.12

5.1. http://www.etela-suomeneakr.fi/fi/etela-suomen_maakuntien_eu-yksikko/hankkeen_hakeminen

5.2. Toimintalinjan rahoituksella kehitetään eteläsuomalaisia osaamiskeskittymiä laajoilla ylimaakunnallisilla hankekokonaisuuksilla. Rahoitettavat hankkeet liittyvät ennalta määriteltyihin teemoihin ja toteutuksessa on aina mukana useampi kuin yksi maakunta. Lisäksi hankkeilla voi olla kytkentöjä esimerkiksi kansalliseen osaamiskeskusohjelmaan tai EU:n Itämeri-strategian toteuttamiseen.

5.2.1. 1) Hyvinvointi 2) Huipputeknologinen osaaminen Etelä-Suomessa 3) Matkailun kehittämiskonseptit 4) Elintarvikeala ja elintarviketurvallisuus

5.3. http://www.etela-suomeneakr.fi/easydata/customers/eakr/files/eakr-ohjelma/eakr_ohjelma_2007_2013_jakeluun.pdf

5.3.1. Sivu 62

5.4. Toimintalinjan 5. hankkeita valittaessa tärkeitä valintakriteereitä ovat: • yhteys alueen klustereihin • hankkeen ylimaakunnallisuus (hankkeessa mukana useampi kuin yksi maakunta) • kehitettävä innovaatio tai osaaminen • käytettävät resurssit • kehitettävä tai hyödynnettävä yhteistyö • edistettävät yhteiskunnan ja ympäristön hyvinvointitekijät • vaikutus uusien työpaikkojen syntyyn • vaikutus työllistymisen parantumiseen • vaikutus ympäristöosaamisen edistämiseen ja ympäristöasioiden hallintaan • hankkeen tasa-arvovaikutukset • hankkeen ympäristöpositiivisuus

5.5. Osaamiskeskittymien avulla alueita kannustetaan hyödyntämään huippuosaamistaan, jotta ne pärjäisivät paremmin kiristyvässä kansainvälisessä kilpailussa. Osaamiskeskukset luovat yhdessä muiden toimien kanssa perustaa alueiden kasvulle ja menestykselle. Etelä-Suomen SWOT -analyysissä keskeisiksi kehittämiskohteiksi nousivat osaamiskeskusten tehokas hyödyntäminen, innovaatioiden kaupallistaminen, kilpailukyvyn vahvistaminen sekä osaamisen vahvistaminen ja sen vaikutukset taloudelliseen kasvuun.

6. Hankkeen tavoite

6.1. Luovan pajan rakentaminen?

6.1.1. Innovaatioalusta, kohtaamispaikka?

6.1.2. Biotalous -ala

6.1.3. Metropolimaaseutualue

6.1.4. Verkossa toimiva erilaiset teknologiapalvelut integroiva ympäristö

6.2. Tuotannonalakohtaiset Piltot

6.2.1. Huipputeknologian sovellukset apuna

6.3. Oppimisyhteisön kehittäminen

6.4. Oppimistapojen kehittäminen

6.4.1. Irti pulpeteista

6.4.2. Ongelmanratkaisu huipputeknologiaa hyödyntäen

6.5. Oppimisen paikkojen rakentaminen

6.5.1. Maaseutuyritykset

7. Osapuolet

7.1. Ylimaakunnallisuus

7.1.1. Etelä-Suomi

7.2. HAMK

7.2.1. Biotalous

7.2.2. Teollisuuden palveluliketoiminta (Valkeakoski)

7.2.3. Rooli: Veturi, opiskelijat tekevinä käsinä, työpaikkojen synnyttäjinä, tutkimus- ja kehittämistoiminnan generointi ja käytäntöön vienti, oppimisen edistäminen (työelämä, opiskelijat, henkilökunta)

7.3. MTT

7.3.1. Tutkimustulosten tuottaminen

7.3.2. Laitteita, tieteellistä osaamista, suunnittelu, konsultointi, ohjaus

7.4. MTK

7.4.1. Käytännöntestaukset, kokeilut

7.5. Yritykset

7.5.1. Sovellukset, laitteet

8. Tuotokset

8.1. Palvelumallit, toimintakonsepteja

8.2. Uusia koulutussisältöjä

8.3. Uusia teknologiaan perustuvia ratkaisuja

9. Koneälykkyyttä, sensoreita ja antureita

10. Maisemasuunnittelu

10.1. Mittausteknologia

10.2. Hulevedet

10.3. Energia?

11. New node