Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Biotalouden AVO/ Ubiq-teknologiaa (HUIPPU sellaista, jos tehdään hakemus EAKR-hakuun?) by Mind Map: Biotalouden AVO/ Ubiq-teknologiaa (HUIPPU sellaista, jos tehdään hakemus EAKR-hakuun?)
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Biotalouden AVO/ Ubiq-teknologiaa (HUIPPU sellaista, jos tehdään hakemus EAKR-hakuun?)

Maatalous

Peltoviljelyn mobiilisovellukset

Navetta

Peltoviljelyn teknologiset (mobiili)sovellukset

Energia?

Traktori

Metsätalous

Lasermittaus

Riistakamera, joka tunnistaa onko susi vai hirvi?

Energia?

Kestävä kehitys

Mobiiliteknologia kylien kehittämisessä/kylätoiminnassa ja muissa yhteisöissä

Sisällöntuotanto, palvelut

Energia?

Puutarhatalous

Kasvihuoneet

Energia?

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMAN TEEMAOSION (TL 5) AVOIN HAKU, jättö 15.12

http://www.etela-suomeneakr.fi/fi/etela-suomen_maakuntien_eu-yksikko/hankkeen_hakeminen

Toimintalinjan rahoituksella kehitetään eteläsuomalaisia osaamiskeskittymiä laajoilla ylimaakunnallisilla hankekokonaisuuksilla. Rahoitettavat hankkeet liittyvät ennalta määriteltyihin teemoihin ja toteutuksessa on aina mukana useampi kuin yksi maakunta. Lisäksi hankkeilla voi olla kytkentöjä esimerkiksi kansalliseen osaamiskeskusohjelmaan tai EU:n Itämeri-strategian toteuttamiseen.

http://www.etela-suomeneakr.fi/easydata/customers/eakr/files/eakr-ohjelma/eakr_ohjelma_2007_2013_jakeluun.pdf

Toimintalinjan 5. hankkeita valittaessa tärkeitä valintakriteereitä ovat: • yhteys alueen klustereihin • hankkeen ylimaakunnallisuus (hankkeessa mukana useampi kuin yksi maakunta) • kehitettävä innovaatio tai osaaminen • käytettävät resurssit • kehitettävä tai hyödynnettävä yhteistyö • edistettävät yhteiskunnan ja ympäristön hyvinvointitekijät • vaikutus uusien työpaikkojen syntyyn • vaikutus työllistymisen parantumiseen • vaikutus ympäristöosaamisen edistämiseen ja ympäristöasioiden hallintaan • hankkeen tasa-arvovaikutukset • hankkeen ympäristöpositiivisuus

Osaamiskeskittymien avulla alueita kannustetaan hyödyntämään huippuosaamistaan, jotta ne pärjäisivät paremmin kiristyvässä kansainvälisessä kilpailussa. Osaamiskeskukset luovat yhdessä muiden toimien kanssa perustaa alueiden kasvulle ja menestykselle. Etelä-Suomen SWOT -analyysissä keskeisiksi kehittämiskohteiksi nousivat osaamiskeskusten tehokas hyödyntäminen, innovaatioiden kaupallistaminen, kilpailukyvyn vahvistaminen sekä osaamisen vahvistaminen ja sen vaikutukset taloudelliseen kasvuun.

Hankkeen tavoite

Luovan pajan rakentaminen?

Tuotannonalakohtaiset Piltot

Oppimisyhteisön kehittäminen

Oppimistapojen kehittäminen

Oppimisen paikkojen rakentaminen

Osapuolet

Ylimaakunnallisuus

HAMK

MTT

MTK

Yritykset

Tuotokset

Palvelumallit, toimintakonsepteja

Uusia koulutussisältöjä

Uusia teknologiaan perustuvia ratkaisuja

Koneälykkyyttä, sensoreita ja antureita

Maisemasuunnittelu

Mittausteknologia

Hulevedet

Energia?

New node