Liiklusohutuse faktorid

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Liiklusohutuse faktorid by Mind Map: Liiklusohutuse faktorid

1. Inimene

1.1. Roll

1.1.1. Liikleja

1.1.1.1. Jalakäija

1.1.1.2. Jalgrattur

1.1.1.3. Rulataja

1.1.1.4. Mootorrattur

1.1.1.5. Autojuht

1.1.1.5.1. Robotid

1.1.2. Ametnik

1.1.2.1. Tee omanik/haldur

1.1.2.2. Politsei

1.1.3. Konsultant

1.1.3.1. Planeerija

1.1.3.2. Arhitekt

1.1.3.3. Insener

1.1.3.4. Audiitor

1.1.4. Ehitaja

1.1.5. Hooldaja

1.2. Seisund

1.2.1. Väsinud

1.2.2. Ärritunud

1.2.3. Haige

1.2.4. Joobes

1.2.5. Värske ja puhanud

1.3. Omadused

1.3.1. Vanus

1.3.2. Sugu

1.3.3. Haridus

1.3.4. Invaliidsus

1.3.5. Staaž

1.3.6. Impulsiivsus

2. Sõiduk

2.1. Tüüp

2.1.1. Jalgratas

2.1.2. Rula

2.1.2.1. Hoverboard?

2.1.3. Mootorratas

2.1.4. Sõiduauto

2.1.5. Buss

2.1.6. Veok

2.1.7. Traktor

2.1.8. Rong

2.1.9. Tramm

2.1.10. Robot

2.1.10.1. Starship

2.2. Tehnilised omadused

2.2.1. Mass

2.2.2. Max kiirus

2.2.3. Gabariidid

2.3. Seisukord

3. Tee (Keskkond)

3.1. Funktsioon

3.1.1. Voog

3.1.2. Jaotus

3.1.3. Juurdepääs

3.2. Omadused

3.2.1. Haljastus

3.2.2. Geomeetria

3.2.2.1. Sirged ja kõverad

3.2.2.2. Pikiprofiil

3.2.2.3. Ristprofiil

3.2.3. Laius

3.2.3.1. Sõiduradade arv

3.2.3.2. Sõiduraja laius

3.2.4. Eraldus

3.2.4.1. Eraldusriba

3.2.4.2. Piire

3.2.4.3. Haljastus

3.2.5. Liikluskorraldus

3.2.5.1. Märgistus

3.2.5.2. Märgid

3.2.5.3. Alaline või ajutine

3.2.6. Teekate

3.2.6.1. Asfalt

3.2.6.2. Sillutis

3.2.6.3. Kruus

3.2.6.4. Pinnastee

3.2.7. Seisukord

3.2.8. Nähtavus

3.3. Teekasutus

3.3.1. Liiklussagedus

3.3.2. Kiirus

3.3.3. Modaalne jaotus

3.3.4. Funktsionaalne jaotus

3.4. Maakasutus

3.4.1. Elamupiirkond

3.4.2. Kool

3.4.3. Linnakeskus

3.4.4. Tööstusala

3.4.5. Ridaküla

3.4.6. Hajaasustus

3.5. Õigusruum

3.5.1. Planeerimisseadus

3.5.2. Liiklusseadus

3.5.3. Ehitusseadustik

3.5.4. Maksuseadustik

3.5.5. Riigihangete seadus

3.5.5.1. Hankekriteeriumid