Маркетинг

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Маркетинг by Mind Map: Маркетинг

1. 8-т.Маркетингнтегі тауар саясаты

1.1. Өткізу арнасына қатысушылардың міндетті қызмет аясы:

1.1.1. 1. Ақпараттық 2. Коммуникациялық 3.Тауарларды бейімдеу 4.Байланыстарды орнату 5.Келіссөздер жүргізу 6.Тауар қозғалысын ұйымдастыру 7. Қаржыландыру 8.Тәуекелге бару 9.Төлем жасау 10.Меншік құқығын табыстау

1.2. Тауар саясаты дегеніміз – тауар ассортиментің қалыптастыпу бойынша олардың жаңа, сапа және бәсекеге қабілеттілігін жоғарылату, өмірлік циклін талдау, тауарлық белгілерді пайдалану, буып – түю, орау, таңбалау және сервистік ұызмет көрсету бойынша шешім қабылдауды қажет ететін фирманың көп факторлы қызмет көрсету аумағы.

1.2.1. Жаңа тауар» - бұл өнімнің мадификациясы, жаңалық енгізу және жаңартпасы

1.2.1.1. Жаңа тауарды жасау процесі

1.2.1.1.1. 1.Идеяларды іздеу 2.Идеяларды таңдау 3.Жаңа тауар концепциясын жасау жіне оны тестілеу 4. Маркетинг стратегиясын жасау 5.Экономикалық талдау 6.Сынау маркетингі 7.Коммерциялық өткізу

1.3. Өткізу арнасына қатысушылардың міндетті қызмет аясы

1.3.1. 1. Ақпараттық

2. 9-т.Маркетинг жүйесіндегі баға саясаты

2.1. Баға – шығындарды талап етпейтін, ерекше күш жігерсіз кіріс әкелетін маркетинг микстің ең икемді элементі

2.1.1. Бағаға әсер ететін факторлардың негізгілері

2.1.1.1. өндіріс шығындары

2.1.1.1.1. өзгермелі

2.1.1.1.2. тұрақты

2.1.1.2. Сұраныс

2.1.1.3. Бәсеке.

2.2. Көптеген отандық кәсіпорындар бағаны тікелей есептеу арқылы (шығындық тәсілмен) шығарады, оның мөлшері барлық шығындарға пайда мөлшерін қосу негізінде анықталады. Бұл тәсілдердің мынадай түрлері болады:

2.2.1. 1. «Шығынға үстеме қосу» әдісі

2.2.2. 2. Пайда алуға негізделген баға белгілеу

2.2.3. 3. «Қаймақ қалқып алу» стратегиясы.

2.2.4. 4. «Престижді бағалар» стратегиясы

3. 10-т.Маркетинг жүйесіндегі өнімді тарату саясаты

3.1. Өткізу - өнімді кеңістік пен уақыт ішінде жылжытып ауыстыру жөніндегі іс әрекет түрлерінің жиынтығы, сондай ақ меншік құқығын өндірушіден тұтынушыға беру. Қысқаша айтқанда, өнім мен қызметтерді тұтынушыға жеткізу

3.1.1. Өткізу арнасы – ол өндірушіден тұтынушыға дейін тауарды жылжыту процесіне қатысатын фирмалар мен жеке тұлғалар жиынтығы

3.1.1.1. Нөлдік деңгейдегі арна.

3.1.1.2. Бір деңгейлі арна.

3.1.1.3. Екі деңгейлі арна.

3.1.1.4. Үш деңгейлі арна

3.2. Маркетингтік логистика.

3.2.1. 1. Тапсырысты өңдеу

3.2.2. 2. Қоймаландыру

3.2.3. 3. Қорлар

3.2.4. 4. Тасымалдау

3.3. • Тұтынушыларға шектеулі циклмен қызмет көрсететін көтерме саудагерлер. Бірінші топқа қарағанда, өз тұтынушылары мен жеткізушілеріне азырақ қызмет көрсетеді. Оларға жататындар:

3.3.1. 1. Cash & Carry компаниялары

3.3.2. 2. Көтерме саудагер – коммивояжерлер

3.3.3. 3. Көтерме-брокерлер

3.3.4. 4. Агенттер

3.3.5. 5. Көтерме саудагерлер – консигнанттар

4. 11-т.

4.1. Маркетингтік коммуникация тұтынушыларға ықпал ету мақсатында тауарлар мен көрсетілетін қызметтерге сұранысты қалыптастыру мен ынталандыруға бағытталған шаралар жүйесі.

4.1.1. жарнама;

4.1.2. өткізуді ынталандыру

4.1.3. жеке (дербес, персональное) сату

4.1.4. қоғаммен байланыс – паблик рилейшнз (PR)

4.2. Жарнама – көптеген білім шеңберлерін қамтитын қоғамның күрделі әлеуметтік экономикалық құбылысы.

4.2.1. Ақпараттау жарнамасы

4.2.2. Иландыру жарнамасы

4.2.3. Ескерту жарнамасы

4.3. Өткізуді ынталандыру - тауарлар мен қызметтерді сатуды ынталандыратын шаралардың кешені.

4.3.1. өзінің сауда қызметкерлерін ынталандыру;

4.3.2. делдалдарды ынталандыру

4.3.3. тұтынушыларды ынталандыру

5. 12-т.Маркетинг жүйесіндегі жарнама

5.1. Жарнама дегеніміз – қаржыландыру көзі анық көрсетілген, БАҚ арқылы жүзеге асатын, жеке көрсетілмейтін, тауар мен қызметті жылжыту нысаны.

5.1.1. Жарнама берушілер - бұлар өндірушілер, бөлшек- көтерме саудагерлер, мемлекеттік емес ұйымдар және т.б. Қазақстан нарығында негізгі жарнама берушілер – шетелдік компаниялар.

5.1.2. Жарнама агенттіктері - жарнама қызметін ұсынатын делдалдар.Олардың көбі бұқаралық ақпарат құралдарын таңдау, жарнама орнын немесе уақытын сатып алу, жарнама науқанын шығармашылық (творчестволық) өңдеу және жарнаманы жасау сияқты қызметтерді ұсынады.

5.1.3. Жарнаманы жоспарлау процесі мынадай кезеңдерден тұрады:

5.1.3.1. мақсатты аудиторияны таңдау;

5.1.3.2. жарнама мақсатын анықтау;

5.1.3.3. хабарлаудың стратегиясы мен тактикасын әзірлеу

5.1.3.4. жарнама құралдарын таңдау;

5.1.3.5. жарнама тиімділігін бағалау

5.1.4. Тәжірибеде маркетингтік бюджетті анықтаудың әр түрлі әдістері пайдаланады, бірақ олардың бірде- біреуі әмбебап (универсальный) .

5.1.4.1. 1.Мүмкіндіктерге орай әдіс (қолда бар қаражаттарға байланысты).

5.1.4.2. 2. Өсім әдісі.

5.1.4.3. 3. Бәсекелестермен теңдестік (паритет) әдісі

5.1.4.4. 4. “Сатудан түсетін үлес”.

5.1.4.5. 5. “ Мақсаттар мен міндеттер” әдісі

5.1.4.6. 6. Инвестиция қайтарымдылығы

6. 13-т.Маркетингтегі жоспарлау мен бақылау

6.1. Нысанды маркетингті жоспарлау – табысқа жеткен көптеген компаниялар пайдаланатын әйгілі амал-тәсіл. Маркетингті жоспарлау стратегия жасауға, ресурстарды ұқсатып пайдалануға, компанияға төніп тұрған қауіп-қатеді анықтауға және келешек үшін болжау мағлұматтарын алуға мүмкіндік береді.

6.2. Маркетинг жоспарлары мынадай белгілер бойынша бөлінеді

6.2.1. • қамту аумағы;

6.2.2. • іс-әрекеттер ету мерзімі;

6.2.3. • мәнділігі

6.2.4. • әзірлеу әдістері

6.3. Маркетинг мақсаттарына жету үшін кәсіпорынның маркетингтік бақылаудың үш негізгі типі бар, олар:

6.3.1. 1. Жылдық жоспардың орындалуын бақылау

6.3.2. 2. Пайдалылықты бақылау;

6.3.3. 3. Стратегиялық бақылау.

7. 14-т.Маркетингтегі стратегиялық жоспарлау

7.1. Стратегиялық жоспалау – ұйым мақсаттарын, мүмкіндіктерін, ресурстарын және нарықтық мүмкіндіктерді сәйкесінше үйлестіру және оларды бір қалыпта ұстап тұруды басқару процесі.

7.1.1. Корпоративті штаб-көбінесе мынадай шаралады жүзеге асырады:

7.1.1.1. • корпорация миссиясын анықтайды;

7.1.1.2. • стратегиялық бизнес-бірлікті (СББ) ұйымдастырады;

7.1.1.3. • әрбір стратегиялық шаруашылық бірлік үшін ресурстарды бөледі;

7.1.1.4. • СББ-нің өсуін жоспарлайды.

7.1.2. 4 стратегияның бірі қолданылады

7.1.2.1. Өндірісті кеңейту стратегиясы.

7.1.2.2. Сақтау стратегиясы

7.1.2.3. Бизнесті тарату стратегиясы.

7.1.2.4. "Ceneral Electric" компаниясы жасаған бизнесті стратегиялық жоспарлау

7.1.3. Диверсификация есебінен өсу мүмкіндіктері

7.1.3.1. шоғырланған диверсификация

7.1.3.2. көлденең диверсификация

7.1.3.3. конгломератты диверсификация

8. 15-т.Халықаралық маркетинг

8.1. Халықаралық маркетинг – шетелдердегі тұтынушылардың таурлар мен қызметтерге сұранысын қанағаттандыруға арналған жергілікті компаниялардың маркетингтік әрекеті.

8.1.1. Халықаралық маркетингтің мынадай түрлерін айқындаған:

8.1.1.1. . Экспорттық

8.1.1.2. Мультиұлттық

8.1.1.3. 3. Ғаламдық

8.1.2. Сыртқы нарыққа шығу тәсілдеріне жататындар

8.1.2.1. Шығын деңгейі

8.1.2.2. Инвестициялауды тарту дәрежесі

8.1.3. Халықаралық нарықтың сегменті ретінде нақты елді таңдау төмендегі факторларға байланысты.

8.1.3.1. • Мемлекеттің жақын орналасуы және елдің тілін білу;

8.1.3.2. • Нарықтың тартымдылық дәрежесі;

8.1.3.3. • Бәсекелестік деңгейі;

8.1.3.4. • Тәуекелді төмендету мүмкіндігі

8.1.3.5. • Салынған инвестициялардың болашақта қайту мүмкіндіктері.

8.1.3.6. • Нақты нарықты таңдап алғаннан кейін фирма осы нарыққа кірудің тиімді әдісін табуы қажет.