Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Itämeri by Mind Map: Itämeri
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Itämeri

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

YMPÄRISTÖONGELMAT

Rehevöityminen

Ravinteet, Fosfori, Sateen mukana pelloilta ja kaupunkien likavesistä, Typpi, Liikenteen saasteet

Happikato

Hapeton pohja

Kasviplanktonin runsas kasvu, Kuollut planktoni vajoaa pohjaan joka aiheuttaa hapettomuutta

Saasteet

Maatalouden päästöt

Rannikkokaupunkien jätevedet

Laivaliikenteen jätevedet

BIOLOGIA

geologisesti nuori meri

harvat lajit sopeutuneet

valtamerilajit pienikokoisia

vähäsuolaisuus

Itämeren pieni koko

lajisto

n. 100 kalalajia, osa kaupallisesti tärkeitä, turska, lohi, kilohaili, kampelat

näkyvimmät kasvit, suolattomien vesien lajeja

uhanalaiset lajit, sampi, hylkeet

FYSIKAALISET OMINAISUUDET

murtovesi

sekoitus valtameren suolaista vettä sekä sateista ja valuma-alueilta tulevaa makeaa vettä

veden virtaus

yleensä kohti Pohjanmerta, veden vaihtuminen kestää yli 20 vuotta, puhdistuminen hidasta

suunta voi vaihtua, Pohjanmereltä suolaista vettä Itämereen = SUOLAPULSSI, suolainen, raskas vesi pohjaa pitkin -> sekoittuu makeaan veteen -> pohjan vähähappinen vesi pintaan, harvinaisia, pitävät yllä suolapitoisuutta

suolapitoisuus

0,7% = murtovesiallas

kasvaa lähempänä valtamerta

kerrostunut vesi

lämpötilan ja suolapitoisuuden vaihtelut

runsaasti makeaa vettä ja vedenvaihto hidasta

estää pohjan vähähappisen veden pintaanpääsyn

valuma-alueet

runsaat sateet, makeaa vettä

keskisyvyys 55m

SUOJELU

Jäteveden käsittely

Veden säästäminen

Ei viemäriin sinne kuulumattomia esineitä

Fosfaatittomat pesuaineet

Ei ylilannoitusta

Erilaiset rahastot

Operaatio Merenneito

Puhdas Itämeri -säätiö

Baltic Sea Action Group

Jätteet jätepisteisiin eikä luontoon

Lainsäädäntö

Suosi lähi- ja luomuruokaa

Käytä julkisia kulkuneuvoja

Vältä turhia kemikaaleja siivotessa, tiskatessa ja pyykinpesussa

SIJAINTI

merialueet

Pohjanlahti, Suomi - Ruotsi, Saaristomeri, Ahvenanmeri, Selkämeri, Merenkurkku, Perämeri

Suomenlahti, Suomi - Viro, Viipurinlahti, Nevanlahti

Riianlahti, Saarenmaa - Riia

Pohjois-Itämeri, Ahvenanmerestä ja Saaristomerestä etelään

Etelä-Itämeri

Pohjois-Eurooppa

Suomi

Ruotsi

Tanska

Saksa

Puola

Baltian maat

Venäjä