Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Itämeri by Mind Map: Itämeri

1. YMPÄRISTÖONGELMAT

1.1. Rehevöityminen

1.1.1. Ravinteet

1.1.1.1. Fosfori

1.1.1.1.1. Sateen mukana pelloilta ja kaupunkien likavesistä

1.1.1.2. Typpi

1.1.1.2.1. Liikenteen saasteet

1.1.2. Happikato

1.2. Hapeton pohja

1.2.1. Kasviplanktonin runsas kasvu

1.2.1.1. Kuollut planktoni vajoaa pohjaan joka aiheuttaa hapettomuutta

1.3. Saasteet

1.3.1. Maatalouden päästöt

1.3.2. Rannikkokaupunkien jätevedet

1.3.3. Laivaliikenteen jätevedet

2. BIOLOGIA

2.1. geologisesti nuori meri

2.1.1. harvat lajit sopeutuneet

2.2. valtamerilajit pienikokoisia

2.2.1. vähäsuolaisuus

2.2.2. Itämeren pieni koko

2.3. lajisto

2.3.1. n. 100 kalalajia

2.3.1.1. osa kaupallisesti tärkeitä

2.3.1.1.1. turska

2.3.1.1.2. lohi

2.3.1.1.3. kilohaili

2.3.1.1.4. kampelat

2.3.2. näkyvimmät kasvit

2.3.2.1. suolattomien vesien lajeja

2.3.3. uhanalaiset lajit

2.3.3.1. sampi

2.3.3.2. hylkeet

3. FYSIKAALISET OMINAISUUDET

3.1. murtovesi

3.1.1. sekoitus valtameren suolaista vettä sekä sateista ja valuma-alueilta tulevaa makeaa vettä

3.2. veden virtaus

3.2.1. yleensä kohti Pohjanmerta

3.2.1.1. veden vaihtuminen kestää yli 20 vuotta

3.2.1.1.1. puhdistuminen hidasta

3.2.2. suunta voi vaihtua

3.2.2.1. Pohjanmereltä suolaista vettä Itämereen = SUOLAPULSSI

3.2.2.1.1. suolainen, raskas vesi pohjaa pitkin -> sekoittuu makeaan veteen -> pohjan vähähappinen vesi pintaan

3.2.2.1.2. harvinaisia

3.2.2.1.3. pitävät yllä suolapitoisuutta

3.3. suolapitoisuus

3.3.1. 0,7% = murtovesiallas

3.3.2. kasvaa lähempänä valtamerta

3.4. kerrostunut vesi

3.4.1. lämpötilan ja suolapitoisuuden vaihtelut

3.4.2. runsaasti makeaa vettä ja vedenvaihto hidasta

3.4.3. estää pohjan vähähappisen veden pintaanpääsyn

3.5. valuma-alueet

3.5.1. runsaat sateet

3.5.1.1. makeaa vettä

3.6. keskisyvyys 55m

4. SUOJELU

4.1. Jäteveden käsittely

4.1.1. Veden säästäminen

4.1.2. Ei viemäriin sinne kuulumattomia esineitä

4.1.3. Fosfaatittomat pesuaineet

4.2. Ei ylilannoitusta

4.3. Erilaiset rahastot

4.3.1. Operaatio Merenneito

4.3.2. Puhdas Itämeri -säätiö

4.3.3. Baltic Sea Action Group

4.4. Jätteet jätepisteisiin eikä luontoon

4.5. Lainsäädäntö

4.6. Suosi lähi- ja luomuruokaa

4.7. Käytä julkisia kulkuneuvoja

4.8. Vältä turhia kemikaaleja siivotessa, tiskatessa ja pyykinpesussa

5. SIJAINTI

5.1. merialueet

5.1.1. Pohjanlahti

5.1.1.1. Suomi - Ruotsi

5.1.1.2. Saaristomeri

5.1.1.3. Ahvenanmeri

5.1.1.4. Selkämeri

5.1.1.5. Merenkurkku

5.1.1.6. Perämeri

5.1.2. Suomenlahti

5.1.2.1. Suomi - Viro

5.1.2.2. Viipurinlahti

5.1.2.3. Nevanlahti

5.1.3. Riianlahti

5.1.3.1. Saarenmaa - Riia

5.1.4. Pohjois-Itämeri

5.1.4.1. Ahvenanmerestä ja Saaristomerestä etelään

5.1.5. Etelä-Itämeri

5.2. Pohjois-Eurooppa

5.2.1. Suomi

5.2.2. Ruotsi

5.2.3. Tanska

5.2.4. Saksa

5.2.5. Puola

5.2.6. Baltian maat

5.2.7. Venäjä