SZUKAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W LUBLINIE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SZUKAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W LUBLINIE by Mind Map: SZUKAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W LUBLINIE

1. Ekonomia

1.1. KUL

1.1.1. Optymalizacja podatkowa

1.1.2. Rachunkowość i podatki

1.2. UMCS

1.2.1. Europejski certyfikat bankowca EFCB

1.2.2. Mechanizmy funkcjonowania strefy euro

1.2.3. Przedsiębiorczość

1.2.4. Rachunkowość

1.3. Uniwersytet Przyrodniczy

1.3.1. Innowacyjna biogospodarka

1.3.2. Rachunkowość i podatki w rolnictwie

1.4. WSEI

1.4.1. Bankowość hipoteczna i rynek nieruchomości

1.4.2. Doradca bankowy

1.4.3. Doradca podatkowy

1.4.4. Handel zagraniczny dla małych i średnich przedsiębiorstw

1.4.5. Rachunkowość budżetowa

1.4.6. Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw

1.5. WSPA

1.5.1. Bankowość

1.5.2. Doradca finansowy

1.5.3. Finanse i ubezpieczenia

1.5.4. Handel zagraniczny

1.5.5. Inwestycje na rynku finansowym

1.5.6. MSSF/MSR w sprawozdawczości finansowej spółek

1.5.7. NGO w biznesie

1.5.8. Rachunkowość budżetowa

1.5.9. Rachunkowość i finanse

1.5.10. Rachunkowość zarządcza i controlling w praktyce

1.5.11. Transport-spedycja-logistyka

1.6. WSSP

1.6.1. Obrót towarowy z zagranicą

1.6.2. Handel zagraniczny

1.6.3. Rachunkowość

2. Humanistyczne

2.1. KUL

2.1.1. Duchowość katolicka

2.1.2. Edytorstwo

2.1.3. Językowe i kulturowe kształtowanie wizerunku w wystąpieniach publicznych

2.2. UMCS

2.2.1. Archiwistyka

2.2.2. Etyka

2.2.3. Genealogia i biografistyka

2.2.4. Historia wojskowości i wojskowe odtwórstwo historyczne

2.2.5. Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

2.2.6. Muzealnictwo

2.2.7. Turystyka historyczna w społecznościach lokalnych

2.2.8. Wiedza o kulturze

3. Edukacja

3.1. Uprawnienia do nauczania przedmiotów

3.1.1. KUL

3.1.1.1. Dydaktyka wczesnego nauczania języka angielskiego

3.1.1.2. Filologia polska

3.1.1.3. Informatyka - grupa dydaktyczna

3.1.1.4. Przyroda w szkole podstawowej i liceum

3.1.2. Politechnika Lubelska

3.1.2.1. Informatyka i zajęcia komputerowe dla nauczycieli

3.1.2.2. Nauczanie techniki

3.1.3. UMCS

3.1.3.1. Fizyka

3.1.3.2. Historia i wiedza o społeczeństwie

3.1.3.3. Informatyka w szkole

3.1.3.4. Matematyka

3.1.3.5. Nauczanie biologii w szkołach ponadpodstawowych

3.1.3.6. Nauczanie chemii

3.1.3.7. Nauczanie geografii w szkołach ponadpodstawowych

3.1.3.8. Nauczanie przyrody na drugim etapie kształcenia

3.1.3.9. Nauczanie przyrody w szkołach ponadgimnazjalnych

3.1.4. WSEI

3.1.4.1. Edukacja dla bezpieczeństwa - studia kwalifikacyjne

3.1.4.2. Przedsiębiorczość dla nauczycieli - studia kwalifikacyjne

3.1.4.3. Wiedza o kulturze - studia kwalifikacyjne

3.1.4.4. Wychowanie do życia w rodzinie i edukacja seksualna - studia kwalifikacyjne

3.1.5. WSNS

3.1.5.1. Wychowanie seksualne w szkole

3.2. Pedagogiczne

3.2.1. KUL

3.2.1.1. Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

3.2.1.2. Przygotowanie pedagogiczne

3.2.2. Politechnika Lubelska

3.2.2.1. Podyplomowe studia pedagogiczne

3.2.3. UMCS

3.2.3.1. Edukacja dziecka w żłobku i przedszkolu

3.2.3.2. Pedagogika Marii Montessori

3.2.3.3. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z metodyką teatralno-taneczną

3.2.3.4. Pedagogiczne studia kwalifikacyjne

3.2.3.5. Wczesna edukacja dziecka

3.2.4. WSEI

3.2.4.1. Edukacja przedszkolna - studia kwalifikacyjne

3.2.4.2. Edukacja wczesnoszkolna - studia kwalifikacyjne

3.2.4.3. Studia pedagogiczne - studia kwalifikacyjne

3.2.5. WSNS

3.2.5.1. Pedagogika wczesnoszkolna

3.2.5.2. Przygotowanie pedagogiczne

3.2.5.3. Wychowanie przedszkolne

3.2.6. WSPA

3.2.6.1. Przygotowanie pedagogiczne

3.2.6.2. Przygotowanie pedagogiczne (e-learning)

3.2.7. WSSP

3.2.7.1. Edukacja artystyczna w wychowaniu przedszkolnym

3.3. Pedagogika specjalna

3.3.1. KUL

3.3.1.1. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

3.3.1.2. Terapia pedagogiczna

3.3.2. UMCS

3.3.2.1. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z elementami terapii psychologicznej

3.3.2.2. Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią osób nieprzystosowanych społecznie

3.3.2.3. Pedagogika specjalna

3.3.2.4. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z autyzmem i ich rodzin

3.3.3. WSEI

3.3.3.1. Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabiolitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - studia kwalifikacyjne

3.3.3.2. Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - studia kwalifikacyjne uzupełniające

3.3.3.3. Profesjonalna profilaktyka w szkole

3.3.3.4. Terapia pedagogiczna - studia kwalifikacyjne

3.3.4. WSNS

3.3.4.1. Diagnoza i terapia pedagogiczna, kwalifikacyjne dla nauczycieli

3.3.4.2. Oligofrenopedagogika

3.3.4.3. Pedagogika lecznicza

3.3.4.4. Surdopedagogika

3.3.4.5. Terapia uzależnień

3.3.4.6. Terapia zajęciowa

3.3.4.7. Tyflopedagogika

3.3.5. WSSP

3.3.5.1. Socjoterapia

3.3.5.2. Terapia zajęciowa

3.4. Doskonalące

3.4.1. UMCS

3.4.1.1. Kształcenie zdalne w edukacji

3.4.1.2. Nowe technologie w warsztacie nauczyciela

3.4.2. WSPA

3.4.2.1. Skuteczna komunikacja i zarządzanie w pracy nauczyciela

3.4.3. WSEI

3.4.3.1. Edukacja medialna - studia doskonalące

3.4.3.2. Pedagogika zdrowia i profilaktyka społeczna, kwalifikacyjne dla nauczycieli

3.4.3.3. Współczesne trendy w edukacji

4. Prawo i administracja

4.1. Administracja

4.1.1. KUL

4.1.1.1. Administracja - rejestracja stanu cywilnego

4.1.2. UMCS

4.1.2.1. Administracja publiczna

4.1.2.2. Fundusze europejskie w samorządzie terytorialnym

4.1.3. WSEI

4.1.3.1. Dokumentacja i statystyka medyczna z rozliczaniem świadczeń zdrowotnych

4.1.3.2. Koordynator kontroli zarządczej w administracji publicznej

4.1.3.3. Polityka i administracja ochrony zdrowia w Jednostkach Samorządu Terytorialnego

4.1.4. WSPA

4.1.4.1. Menedżer administracji publicznej

4.1.4.2. Postępowanie egzekucyjne w administracji

4.2. Prawo

4.2.1. KUL

4.2.1.1. Audyt wewnętrzny w sektorze finansów publicznych

4.2.1.2. Prawo antyterrorystyczne

4.2.1.3. Podatki i prawo podatkowe

4.2.1.4. Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne

4.2.2. UMCS

4.2.2.1. Komunikacja społeczna dla prawników

4.2.2.2. Prawo technologii informacyjnych

4.2.2.3. Prawo gospodarcze i handlowe

4.2.2.4. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

4.2.3. WSPA

4.2.3.1. Audyt wewnętrzny i kontrola wewnętrzna

4.2.3.2. Podatki

4.2.3.3. Prawo medyczne

4.2.3.4. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

4.2.3.5. Zamówienia publiczne

4.2.4. WSEI

4.2.4.1. Audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji

4.2.4.2. Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji

4.2.4.3. Kontroler wewnętrzny

4.2.4.4. Prawo konsumenckie

4.2.4.5. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

4.2.4.6. Zamówienia publiczne

5. Informatyka

5.1. KUL

5.1.1. Grafika komputerowa na potrzeby stron WWW

5.1.2. Informatyka - grupa ogólna

5.2. Politechnika Lubelska

5.2.1. Administrowanie sieciami komputerowymi

5.3. UMCS

5.3.1. Administrowanie sieciami komputerowymi

5.3.2. Analiza danych

5.3.3. GIS w praktyce

5.3.4. Nowe technologie dla kultury i administracji

5.3.5. Zaawansowane administrowanie sieciami komputerowymi

5.4. WSEI

5.4.1. Administrowanie sieciami komputerowymi

5.4.2. Audyt systemów informatycznych

5.4.3. Bezpieczeństwo systemów informatycznych

5.4.4. Grafika komputerowa

5.4.5. Systemy baz danych

5.5. WSPA

5.5.1. Administrowanie sieciami komputerowymi

5.5.2. Systemy baz danych

5.6. WSSP

5.6.1. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem

6. Przyroda i rolnictwo

6.1. Uniwersytet Przyrodniczy

6.1.1. Zarządzanie systemami środowiska

6.1.2. Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności

6.1.3. Analityka i bezpieczeństwo żywności, certyfikat PCBC

6.1.4. Aranżacje florystyczne

6.1.5. Integrowana produkcja rośłin

6.1.6. Pielęgniarstwo zwierząt z elementamii zoopsychologii

6.1.7. Radiologia weterynaryjna

6.1.8. Studia rolnicze dla absolwentów kierunków nierolniczych

6.1.9. Zoopsychologia

6.2. WSSP

6.2.1. Ochrona środowiska

6.2.2. Rolnictwo ekologiczne

6.3. WSNS

6.3.1. Ekologia żywności

6.4. WSEI

6.4.1. Ochrona powietrza i zarządzanie środowiskiem - aspekty prawne i praktyczne

7. Nauka i technika

7.1. Politechnika Lubelska

7.1.1. Telekomunikacja światłowodowa

7.1.2. Virtual prototyping

7.1.3. Wzornictwo

7.1.4. Rzeczoznawstwo samochodów i ciągników, Bezpieczeństwo i diagnostyka pojazdów samochodowych

7.2. UMCS

7.2.1. Wzornictwo

7.2.2. Chemia praktyczna

7.2.3. Nowoczesne techniki badawcze

7.2.4. Radioekologia

7.3. Uniwersytet Przyrodniczy

7.3.1. Analityka laboratoryjna w ochronie środowiska

7.3.2. Diagnostyka molekularna

7.3.3. Genetyka sądowa

7.4. WSPA

7.4.1. Nowoczesne techniki zarządzania produkcją

7.5. WSEI

7.5.1. Organizacja transportu kolejowego

8. Zdrowie

8.1. Lecznicze i terapeutyczne

8.1.1. WSEI

8.1.1.1. Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej

8.1.1.2. Logopedia

8.1.1.3. Audiologia praktyczna

8.1.1.4. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi

8.1.2. UMCS

8.1.2.1. Logopedia

8.1.2.2. Neurologopedia

8.1.2.3. Diagnoza i terapia dysleksji rozwojowej

8.1.2.4. Diagnoza i terapia osób z autyzmem

8.1.2.5. Diagnoza i terapia neuropsychologiczna

8.1.2.6. Surdologopedia

8.1.3. WSSP

8.1.3.1. Hipoterapia

8.1.3.2. Odnowa biologiczna - fizjoterapia

8.2. Organizacja

8.2.1. KUL

8.2.1.1. Zarządzanie i monitoring badań klinicznych

8.2.2. WSSP

8.2.2.1. Badania kliniczne

8.2.2.2. Zarządzanie zasobami ludzkimi w służbie zdrowia

8.2.3. Uniwersytet Medyczny

8.2.3.1. Promocja i profilaktyka zdrowotna, epidemiologia i higiena

8.2.3.2. Analityka medyczna

8.2.4. WSPA

8.2.4.1. Zarządzanie ochroną zdrowia

8.2.5. WSEI

8.2.5.1. Zarządzanie w systemie ochrony zdrowia

8.3. Sport

8.3.1. WSSP

8.3.1.1. Gimnastyka Korekcyjno-Kompensacyjna

8.3.1.2. Wychowanie fizyczne

8.3.1.3. Manager sportu

8.3.1.4. Trener II klasy piłki ręcznej

8.4. Uroda

8.4.1. WSNS

8.4.1.1. Kosmetologia w medycynie

8.4.1.2. Kosmetologia i odnowa biologiczna

8.4.2. WSSP

8.4.2.1. Pielęgnacja urody - kosmetologia

8.4.2.2. Żywienie człowieka, dietetyka ogólna i specjalistyczna

8.5. Żywienie

8.5.1. WSNS

8.5.1.1. Żywienie i wspomaganie dietetyczbe w sporcie

8.5.1.2. Dietoterapia

8.5.1.3. Psychodietetyka - dwusemestralne

8.5.1.4. Dietetyka i planowanie żywienia - trzysemestralne

8.5.1.5. Dietetyka i planowanie żywienia - dwusemestralne

8.5.2. Uniwersytet Przyrodniczy

8.5.2.1. Żywienie Człowieka i Dietetyka

9. Artystyczne

9.1. UMCS

9.1.1. Animacja komputerowa i etiuda filmowa

9.1.2. Emisja głosu

9.1.3. Fotografia

9.1.4. Grafika komputerowa i DTP

9.1.5. Grafika wydawnicza

9.1.6. Malarstwo

9.1.7. Multimedia

9.1.8. Muzykoterapia

9.1.9. Realizator dźwięku w studio i na koncercie

9.1.10. Scenografia i wystawiennictwo

9.1.11. Tworzenie kolekcji cyfrowych

9.1.12. Udostępnianie kultury i sztuki osobom niepełnosprawnym

10. Języki

10.1. UMCS

10.1.1. Języki skandynawskie dla rynku pracy

10.1.2. Nauczanie języka polskiego jako obcego

10.1.3. Tłumaczenia poświadczone i specjalistyczne (język angielski, francuski, niemiecki, rosyjski)

10.1.4. Translatoryka

10.2. WSEI

10.2.1. Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

11. Społeczeństwo

11.1. Psychologiczne

11.1.1. KUL

11.1.1.1. Mediacja sądowa i pozasądowa

11.1.1.2. Psychologia transportu

11.1.2. UMCS

11.1.2.1. Mediacja szkolna i sądowa

11.1.3. WSEI

11.1.3.1. Psychologia biznesu dla menedżerów

11.1.3.2. Psychologia dla biegłych sądowych

11.1.3.3. Psychologia komunikacji społecznej

11.1.3.4. Psychologia sądowa z elementami mediacji

11.1.3.5. Psychologia w sporcie dzieci i młodzieży

11.1.3.6. Psychologia transportu

11.1.3.7. Socjoterapia

11.1.4. WSNS

11.1.4.1. Socjoterapia i profilaktyka społeczna dzieci i młodzieży

11.1.5. WSPA

11.1.5.1. Negocjacje i mediacje w biznesie

11.2. Socjologiczne

11.2.1. KUL

11.2.1.1. Migracje międzynarodowe

11.2.2. Uniwersytet Przyrodniczy

11.2.2.1. Gospodarka społeczna na obszarach wiejskich

11.2.3. WSNS

11.2.3.1. Analityka społeczna

11.2.3.2. Edukacja zdrowotna

11.2.3.3. Ekonomia społeczna

11.2.3.4. Gerontogogika - dwusemestrealne

11.2.3.5. Gerontogogika - trzysemestralne

11.2.3.6. Resocjalizacja - dwusemestralne

11.2.3.7. Resocjalizacja - trzysemestralne

11.2.4. WSPA

11.2.4.1. Zarządzanie migracjami i organizacja procesu reintegracji dla uchodźców, mniejszości etnicznych i repatriantów

11.2.5. WSSP

11.2.5.1. Edukacja międzykulturowa

11.2.5.2. Promocja zdrowia z edukacją zdrowotną

11.3. Pomoc społeczna

11.3.1. KUL

11.3.1.1. Kompetencje kluczowe w pracy socjalnej

11.3.2. UMCS

11.3.2.1. Asystent osoby starszej

11.3.2.2. Kurator sądowy

11.3.3. WSEI

11.3.3.1. Asystent rodziny - studia kwalifikacyjne

11.3.4. WSNS

11.3.4.1. Organizacja pomocy społecznej

11.3.4.2. Organizacja i zarządzanie opieką nad ludźmi starszymi

11.3.4.3. Praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi i starszymi

11.3.4.4. Praca socjalna z uchodźcami

11.3.5. WSPA

11.3.5.1. Reintegracja społeczna i zawodowa osób i środowisk wykluczonych

11.3.5.2. Superwizja pracy socjalnej i wychowawczej

11.4. Polityczne

11.4.1. WSSP

11.4.1.1. Integracja europejska

11.4.2. KUL

11.4.2.1. Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

11.4.2.2. Rozwój Europy Środkowo-Wschodniej - studia w języku angielskim

11.4.3. UMCS

11.4.3.1. Administracja samorządowa w państwach UE - studia w języku ukraińskim

11.4.3.2. Obywatel i przedsiębiorstwo na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej

11.4.4. WSEI

11.4.4.1. Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe

11.4.5. WSPA

11.4.5.1. Bezpieczeństwo wewnętrzne

12. Budownictwo i planowanie przestrzenne

12.1. Politechnika Lubelska

12.1.1. Bezpieczeństwo pożarowe w budownictwie

12.1.2. Eksploatacja budynków - problemy prawne i techniczne

12.1.3. Systemy sterowania i nadzoru w budynkach

12.2. Uniwersytet Przyrodniczy

12.2.1. Architektura krajobrazu w rewitalizacji obszarów miejskich

12.2.2. Nowoczesne technologie w Architekturze Krajobrazu

12.2.3. Planowanie i gospodarka przestrzenna

12.2.4. Architektura wnętrz ogrodowych i krajobrazowych

12.3. WSPA

12.3.1. Budownictwo pasywne z technologiami OZE

12.3.2. Inżynieria ruchu drogowego

12.3.3. Wycena nieruchomości

12.4. WSEI

12.4.1. Eksploatacja infrastruktury drogowej

12.4.2. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

12.4.3. Wycena nieruchomości

12.4.4. Dyplomowany administrator nieruchomości

12.4.5. Zarządzanie nieruchomościami

13. Zarządzanie

13.1. Coaching i doradztwo

13.1.1. KUL

13.1.1.1. Doradztwo edukacyjno-zawodowe

13.1.2. UMCS

13.1.2.1. Przywództwo publiczne

13.1.3. WSEI

13.1.3.1. Akademia trenera biznesu

13.1.4. WSNS

13.1.4.1. Coaching profesjonalny

13.1.4.2. Doradztwo zawodowe trzysemestralne

13.1.4.3. Doradztwo zawodowe dwusemestralne

13.1.4.4. Europejski doradca zawodowy

13.1.4.5. Pośrednictwo pracy

13.1.5. WSPA

13.1.5.1. Coaching

13.1.5.2. Coaching biznesowy

13.1.5.3. Coaching medyczny

13.1.5.4. Doradztwo zawodowe

13.1.5.5. Mentoring

13.1.5.6. Trener biznesu

13.1.6. WSSP

13.1.6.1. Doradztwo zawodowe

13.1.6.2. Wielokulturowość w doradztwie zawodowym

13.2. Inne działy gospodarki

13.2.1. Politechnika Lubelska

13.2.1.1. Manedzer ds. odnawialnych źródeł energii

13.2.2. UMCS

13.2.2.1. Zarządzanie w turystyce

13.2.3. Uniwersytet Przyrodniczy

13.2.3.1. Zarządzanie potencjałem turystycznym

13.2.4. WSEI

13.2.4.1. Kompetencje zawodowe w transporcie drogowym

13.2.4.2. Zarządzanie w oświacie - studia kwalifikacyjne

13.2.5. WSPA

13.2.5.1. Logistyka i cło w zarządzaniu miedzynarodowym obrotem towarów

13.2.5.2. Windykacja i zarządzanie należnościami

13.2.5.3. Zarządzanie oświatą

13.2.5.4. Zarządzanie sprzedażą

13.2.5.5. Zarządzanie w kosmetologii

13.2.5.6. Zarządzanie własnością intelektualną

13.2.6. WSSP

13.2.6.1. Animator i manager kultury

13.2.6.2. Manager kosmetologii i usług SPA&Wellness

13.2.6.3. Organizacja i zarządzanie w turystyce, hotelarstwie i gastronomii

13.3. Marketing

13.3.1. UMCS

13.3.1.1. Strateg budowania marki pracodawcy

13.3.1.2. Reklama i komunikacja wizualna

13.3.1.3. Marketing internetowy i brokering informacji

13.3.2. Uniwersytet Przyrodniczy

13.3.2.1. Marketing i zarządzanie w agrobiznesie

13.3.3. WSNS

13.3.3.1. Badania społeczne i rynkowe

13.3.3.2. Promocja i reklama

13.3.3.3. Public relations

13.3.4. WSPA

13.3.4.1. Public relations z elementami CSR

13.3.5. WSSP

13.3.5.1. Kreowanie i wizualizacja wizerunku

13.4. Procesy

13.4.1. Politechnika Lubelska

13.4.1.1. Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

13.4.1.2. Zintegrowane systemy zarządzania

13.4.2. UMCS

13.4.2.1. Tradycyjne i elektroniczne zarządzanie dokumentami

13.4.2.2. Zarządzanie procesami logistycznymi

13.4.3. WSEI

13.4.3.1. Europejski menedżer jakości

13.4.3.2. Zarządzanie produkcją

13.4.3.3. Zarządzanie procesami logistyki

13.4.3.4. Zarządzanie ryzykiem w organizacji

13.4.4. WSPA

13.4.4.1. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

13.4.4.2. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (e-learning)

13.4.4.3. Zarządzanie i marketing

13.4.4.4. Zarządzanie komunikacją wewnętrzną w organizacji

13.5. Projekty

13.5.1. WSEI

13.5.1.1. Zarządzanie projektami europejskimi

13.5.2. WSPA

13.5.2.1. Zarządzanie projektami w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

13.5.3. WSSP

13.5.3.1. Obrót towarowy i zarządzanie funduszami UE

13.6. Sektor prywatny

13.6.1. KUL

13.6.1.1. Wspomaganie przedsiębiorczości, cz. 1 - inicjowanie działalności gospodarczej

13.6.1.2. Wspomaganie przedsiębiorczości, cz. 2 - start-upy i biznesowe wykorzystanie Internetu

13.6.2. Politechnika Lubelska

13.6.2.1. Postgraduate Management Studies Certificate (PMSC)

13.6.2.2. Master of Business Administration (MBA) (PMSC)

13.6.3. UMCS

13.6.3.1. Zarządzanie Informacją w Biznesie - Wywiad Gospodarczy

13.6.4. WSEI

13.6.4.1. Zarządzanie finansami fiirm

13.6.4.2. Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku europejskim

13.6.5. WSPA

13.6.5.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem

13.6.6. WSSP

13.6.6.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji

13.7. Sektor publiczny i NGO

13.7.1. KUL

13.7.1.1. Zarządzanie w organizacjach pozarządowych

13.7.1.2. Zarządzanie i finanse w administracji publicznej

13.7.2. UMCS

13.7.2.1. Zarządzanie porządkiem publicznym

13.7.3. WSEI

13.7.3.1. Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej - zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstw społecznych - studia kwalifikacyjne

13.7.3.2. Zarządzanie dla kadry kierowniczej administracji publicznej

13.7.4. WSPA

13.7.4.1. Zarządzanie jakością w instytucjach publicznych

13.8. Zasoby ludzkie

13.8.1. KUL

13.8.1.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi

13.8.2. WSEI

13.8.2.1. Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi

13.8.2.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy

13.8.3. WSNS

13.8.3.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi

13.8.4. WSPA

13.8.4.1. Nowoczesne metody rekrutacji i rozwoju personelu

13.8.4.2. Zarządzanie zasobami ludzkimi

13.8.5. WSSP

13.8.5.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi w turystyce

13.8.5.2. Zarządzanie zasobami ludzkimi