Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Metrologie 1R by Mind Map: Metrologie 1R

1. Odkazy

1.1. weby

1.2. videa

1.3. obrázky

2. Učební texty

3. Učivo

3.1. Soustava SI

3.2. Skalární a vektorové veličiny

3.3. Vyhodnocování měření

4. výstupy

4.1. RVP

4.2. ŠVP

5. Přesahy

5.1. M

5.2. Bi

5.3. Ch

5.4. Z

5.5. ostatní

6. Úkoly

7. Úlohy