Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Metrologie 1R by Mind Map: Metrologie 1R

1. Učební texty

2. Učivo

2.1. Soustava SI

2.2. Skalární a vektorové veličiny

2.3. Vyhodnocování měření

3. Úlohy

4. Přesahy

4.1. M

4.2. Bi

4.3. Ch

4.4. Z

4.5. ostatní

5. Úkoly

6. Odkazy

6.1. weby

6.2. videa

6.3. obrázky

7. výstupy

7.1. RVP

7.2. ŠVP