Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Metrologie 1R by Mind Map: Metrologie 1R
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Metrologie 1R

Odkazy

weby

videa

obrázky

Učební texty

Učivo

Soustava SI

Skalární a vektorové veličiny

Vyhodnocování měření

výstupy

RVP

  Měří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa. Rozliší skalární a vektorové veličiny a využívá je při řešení fyzikálních problémů a úloh. Měří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa. Rozliší skalární a vektorové veličiny a využívá je při řešení fyzikálních problémů a úloh.  

ŠVP

  Přiřadí k fyz. veličinám jejich jednotky. Vyjmenuje základní jednotky SI. Odlišuje význam vedlejších a odvozených jednotek. Rozpozná rozdíl mezi skalárem a vektorem. Převádí jednotky. Zvládne základní fyz. měření (délka, hmotnost, čas, teplota) a vypočítává arit. průměr.  

Přesahy

M

Bi

Ch

Z

ostatní

Úkoly

Úlohy